Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[PHP] Gastenboek: url invullen?

Anoniem
victorhopman
8 antwoorden
 • Ik ben al heel de dag bezig om te proberen bij dit gastenboek dat mensen ook hun url kunnen invullen maar dat lukt niet. Kan iemand mij helpen ?? Alvast bedankt.
  Groetjes van Sandy.

  [code:1:10b6b90e4f]
  <head>
  <script language="javascript" type="text/javascript">
  <!–
  /****************************************************
  Author: Eric King
  Url: http://redrival.com/eak/index.shtml
  This script is free to use as long as this info is left in
  Featured on Dynamic Drive script library (http://www.dynamicdrive.com)
  ****************************************************/
  var win=null;
  function NewWindow(mypage,myname,w,h,scroll,pos){
  if(pos=="random";){LeftPosition=(screen.width)?Math.floor(Math.random()*(screen.width-w)):100;TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Math.random()*((screen.height-h)-75)):100;}
  if(pos=="center";){LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-w)/2:100;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:100;}
  else if((pos!="center" && pos!="random";) || pos==null){LeftPosition=0;TopPosition=20}
  settings='width='+w+',height='+h+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scrollbars='+scroll+',location=no,directories=no,status=no,menubar=no,toolbar=no,resizable=no';
  win=window.open(mypage,myname,settings);}
  // –>
  </script>
  <STYLE type="text/css">
  <!–
  BODY {
  scrollbar-face-color: FFFFFF;
  scrollbar-highlight-color: FFFFFF;
  scrollbar-3dlight-color: FFFFFF;
  scrollbar-darkshadow-color: FFFFFF;
  scrollbar-shadow-color: FFFFFF;
  scrollbar-arrow-color: FF9933;
  scrollbar-track-color: CCCCCC;
  }
  –>
  </STYLE>
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#FF9933" vlink="#FF9933" alink="#FF9933" background="http://www.ocdelier.nl/bg1.gif" bgproperties="fixed">
  <?php

  // ————————————————————— //
  // Verander de variabelen hieronder.

  $GastenboekDataBestand = "gastenboek.txt";
  $GastenboekIPBestand = "gastenboek_ip.txt";
  $BezoekersKunnenMeerdereBerichtenPosten = true; // true; of false;
  $PlaatjesPad = "http://www.ocdelier.nl/smiles/emoticons/";
  $DitBestand = "gastenboek.php";
  $Lettertype = "Arial,Helvetica";
  $Lettergrootte = "2";
  $AantalBerichtenPerPagina = 8;
  $AantalSmiliesToegestaan = 10;
  $ipadres = $REMOTE_ADDR; // $REMOTE_ADDR; of $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];

  // Hierna hoef je niks meer te veranderen!
  // ————————————————————— //

  echo("<html>
  <head>
  <title>Gastenboek</title>
  <script language='JavaScript'>

  var algedaan = 0;

  function EenKeerSubmit() {
  algedaan++;
  if(algedaan == 2) { if(!confirm("Je hebt al een keer geklikt! Wil je nog een keer klikken?";)) { return false; } }
  else if(algedaan > 2) { return false; }
  }

  </script>
  </head>
  <body>
  <center>
  <font face='$Lettertype' size='$Lettergrootte'>n<h2>Gastenboek van het Oranje Comité van De Lier</h2><br>n";);

  include("$GastenboekDataBestand";);
  $datum = date("d-m-Y H:i:s";);
  if(!$BezoekersKunnenMeerdereBerichtenPosten) { $bestandje = file($GastenboekIPBestand); $lengte = count($bestandje); }

  if($actie == "voegtoe";) {
  if(!$naam) { $DeFout .= "Je naam is niet ingevuld!<BR>"; }
  if(!$mail || !eregi( "^[_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,3}$", $mail)) { $DeFout .= "Je e-mail adres is incorrect!<BR>"; }
  if(!$woonplaats) { $DeFout .= "Je woonplaats is niet ingevuld!<BR>"; }
  if(!$bericht || (substr_count($bericht, ":)";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":(";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ";)";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":o";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":O";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":d";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":D";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":p";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":P";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":-)";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":-(";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ";-)";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":-o";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":-O";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":-d";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":-D";) > $AantalSmiliesToegestaan ||
  substr_count($bericht, ":-p";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, ":-P";) > $AantalSmiliesToegestaan || substr_count($bericht, "(sun)";) > $AantalSmiliesToegestaan)) {
  $DeFout .= " Het bericht is niet ingevuld<br>of er zijn te veel smilies ingevoerd!<BR>"; }
  }

  $form = "<form method="POST" action="$DitBestand?actie=voegtoe" onsubmit='EenKeerSubmit()'>
  <font face="Arial" size="2">
  <b>$naamfout$mailfout$woonplaatsfout$berichtfout</b><BR>
  Je naam: <br><input type="text" name="naam" size="39" value="$naam"><br>
  Je e-mail: <br><input type="text" name="mail" size="39" value="$mail"><br>
  Waar woon je: <br><input type="text" name="woonplaats" size="39" value="$woonplaats"><br>
  Je bericht: <br><textarea rows="10" name="bericht" cols="60">$bericht</TEXTAREA><br><br>
  <input type="submit" value="Verzenden">
  </font>
  </form>
  ";

  if ($actie == "toevoegen";) {
  if(!$BezoekersKunnenMeerdereBerichtenPosten) { for($i = 0; $i < $lengte; $i++) { if(eregi($ipadres,$bestandje[$i])) { $Getekend = "Ja"; } } }
  if($Getekend == "Ja";) { echo("Je hebt al een bericht geplaatst!<br>nKlik <a href='$DitBestand'>hier</a> om terug te gaan naar het gastenboek.n";); }
  else { echo $form; }
  }

  elseif($actie == "voegtoe";) {
  if(!$BezoekersKunnenMeerdereBerichtenPosten) { for($i = 0; $i < $lengte; $i++) { if(eregi($ipadres,$bestandje[$i])) { $Getekend = true; } } }
  if($Getekend) { echo("Je hebt al een bericht geplaatst!<br>nKlik <a href='$DitBestand'>hier</a> om terug te gaan naar het gastenboek.n";); }
  else {

  if ($DeFout) { echo("$DeFout$form";); }
  else {
  $naam = htmlspecialchars($naam,ENT_QUOTES);
  $naam = wordwrap($naam, 60, "<br>", 1);
  $woonplaats = htmlspecialchars($woonplaats,ENT_QUOTES);
  $woonplaats = wordwrap($woonplaats, 60, "<br>", 1);
  $mail = htmlspecialchars($mail,ENT_QUOTES);
  $mail = wordwrap($mail, 60, "<br>", 1);
  $bericht = htmlspecialchars($bericht,ENT_QUOTES);
  $bericht = wordwrap($bericht, 60, "<br>", 1);
  $bericht = ereg_replace(":)", "<img src=$PlaatjesPad/lach.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace(":(", "<img src=$PlaatjesPad/niet_blij.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace(":k", "<img src=$PlaatjesPad/knipoog.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace(":o", "<img src=$PlaatjesPad/verbaasd.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace(":D", "<img src=$PlaatjesPad/blij.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace(":p", "<img src=$PlaatjesPad/tong.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = ereg_replace("(sun)", "<img src=$PlaatjesPad/zon.gif border=0>", $bericht);
  $bericht = nl2br($bericht);

  $KopieGastenboekBestand = file($GastenboekDataBestand);
  $GastenboekBestand = fopen("$GastenboekDataBestand","a";);
  fputs($GastenboekBestand,"n<?php $Bericht[] = array('$naam','$mail','$woonplaats','$datum','$bericht'); ?>
  ";); fclose($GastenboekBestand); if(!$BezoekersKunnenMeerdereBerichtenPosten) {
  $ipfile = fopen("$GastenboekIPBestand", "a";); fputs($ipfile, "$ipadresn";); fclose($ipfile);
  } echo("Het bericht is toegevoegd!<br>
  nKlik <a href='$DitBestand'>hier</a> om terug te gaan naar het gastenboek.n";);
  }
  }
  }

  else {
  echo("<font size=2><a href='$DitBestand?actie=toevoegen'>Teken het gastenboek</a><br><br><hr><table><tr><td><FONT face='$Lettertype' size=$Lettergrootte>n";);
  if(!$n) { $n = 0; }
  else { $n = intval($n); }
  $a = $AantalBerichtenPerPagina;
  $volgende = $a + $n;
  $vorige = $n - $a;
  for($s = (count($Bericht)-1); $s > -1; $s–) { $Berichten[] = $Bericht[$s]; }
  for($i = $n; $i < $volgende; $i++) {
  if($Berichten[$i]) {
  $HetBericht = $Berichten[$i];
  echo("<b>Naam: </b>$HetBericht[0]<br>n
  <b>E-mail: </b><a href='mailto:$HetBericht[1]'>$HetBericht[1]</a><br>n
  <b>Woonplaats: </b>$HetBericht[2]</a><br>n
  <b>Geschreven op: </b>$HetBericht[3]<br>n
  <b>Bericht: </b><br>$HetBericht[4]<br>n
  <hr>";);
  }
  }
  echo("<center>";);
  if($vorige >= 0) { echo("<a href='$DitBestand?n=$vorige'>";); }
  echo("<b>Vorige</b>";);
  if($vorige >= 0) { echo("</a>";); }
  echo(" - ";);
  if(count($Berichten) > $volgende) { echo("<a href='$DitBestand?n=$volgende'>";); }
  echo("<b>Volgende</b>";);
  if(count($Berichten) > $volgende) { echo("</a>";); }

  echo("</font></td></tr></table><hr><font size=2><br><a href='$DitBestand?actie=toevoegen'><center>
  Teken het gastenboek</a>n";); } echo("</font> <font face='Arial,Helvetica' size=1></font>n
  </center>
  n</body>n</html>";); ?> <a href="smile.htm" onclick="NewWindow(this.href,'smiles','300','100','no','center');return false" onfocus="this.blur()"><font color="#000000">smiles</font></a>[/code:1:10b6b90e4f]

  [mod-edit]Volgende keer graag een duidelijke titel waaruit de vraagstelling is op te maken. Met alleen "HELP!" is dat natuurlijk compleet onduidelijk. Daarnaast zou je de FAQ eens kunnen lezen over het plaatsen van de code (dus met de speciale code tag).[/mod-edit]

  [ Dit Bericht is bewerkt door: Bill Gates op 2002-03-24 21:23 ]
 • sorry ik zal er de volgende keer aandenken.
 • Ik heb geen tijd om je code door te spitten, maar waarom neem je niet gewoon een ander script? Hier staan er maarliefst 161 stuks…
 • Ik vind dit juist zo'n mooie maar laat maar hoor ik snap ook wel dat jullie wat anders te doen hebben is veel code om door te spitten. Ik kom er ooit wel achter !
  Ik blijf het proberen.
  Groetjes.
 • Je zou een nieuwe input type kunnen plaatsen, die dan de name="url" meegeven, en die als variabele $url mee laten werken in het script waar de code wordt opgeslagen in het tekstbestand.
 • Ik ga het gewoon proberen, zo leer ik misschien nog wat ! Ik laat wel horen als het gelukt is. Bedankt voor het antwoord. Groetjes van Sandy…
 • Nou zeg waar ik gister de hele dag mee bezig ben geweest lukt nu !! Alleen nog 1 vraagje hoe doe je dat ie ook http:// erbij schrijft en dan ook de link naar het www adres kan maken net zoals met de e-mail? Als je snapt wat ik bedoel.
 • Nou zeg het is me helemaal gelukt, dit is veel leuker als wanneer iemand het hele script aangepast en weer terug geeft zo leer ik er nog wat van !! Helemaal super !!
  Bedankt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.