Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

ActiveX invoegen in Dreamweaver

Ik zou graag een activeX document ingevoegd in een webpagina. Ik heb een Internet Package gemaakt in VB, en dan wordt er ook een voorbeeld HTML-pagina gegenereerd. Deze voorbeeld pagina werkt, dus de ActiveX werkt. Uit deze code heb ik alles tssn de OBJECT tags gekopieerd en dit in dreamweaver geplakt. Maar als ik dan de pagina bekijk in IE komt er enkel een klein, leeg vierkantje. De code die ik gekopieerd heb is de volgende: <OBJECT ID="docFRM_BMP" CLASSID="CLSID:" CODEBASE="BMPTest.CAB#version=1,0,0,0"> </OBJECT>

Anoniem
dennis_tielen