Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

Files uploaden via webpagina

Anoniem
Samba
11 antwoorden
 • Ik heb een website waar mijn medeleerlingen bestanden van het school kunnen downloaden ( http://www.rega-download.be ). nu is mijn vraag, hoe kan ik een webpagina maken zodat ze via een form zelf bestanden kunnen doorsturen naar mij of uploaden op de server naar een bepaalde map.
  Ik hoop dat jullie mijn vraag een beetje begrijpen.

  [ Dit bericht is bewerkt door: Young Crazy Fool op 2002-05-07 18:21 ]

  [ Dit bericht is bewerkt door: Young Crazy Fool op 2002-05-07 18:22 ]
 • Voor het uploaden van bestanden heb je in principe maar een paar zaken nodig.
  Dat is een formulier met een file-upload mogelijkheid en een webserver waarop een of andere server-side scriptingtaal is geinstalleerd/geconfigureerd zodat je de form-afhandeling kan regelen.

  Je zal dus eerst even moeten kijken wat je webserver/provider ondersteund en daarna kan je bijvoorbeeld op http://www.hotscripts.com vaak wel een uploadscript (-voorbeeld) vinden.

  [edit:]
  Je zal daarnaast natuurlijk ook nog iets van een bescherming in moeten bouwen zodat niet iedereen van alles en nog wat kan uploaden (tenminste dat raad ik wel aan).

  _________________
  NU EVEN NIET!!! KUNNEN JULLIE NU HELEMAAL NIETS ALLEEN??!! :wink:

  [ Dit bericht is bewerkt door: Annie op 2002-05-07 19:17 ]
 • Ik heb mijn server bij De hostingfabriek in nederland. die ondersteunt alles dus daar zal het probleem niet liggen, dus ik zal eens kijken op die site.
  Bedankt voor de reactie
 • [quote:e6aa232b2a]
  Op 07-05-2002 19:18 schreef Young Crazy Fool:
  Ik heb mijn server bij De hostingfabriek in nederland. die ondersteunt alles[/quote:e6aa232b2a]"Alles" lijkt mij ietwat (understatement) overdreven…
 • [quote:02c73e5447]
  Op 07-05-2002 19:18 schreef Young Crazy Fool:
  Ik heb mijn server bij De hostingfabriek in nederland. die ondersteunt alles dus daar zal het probleem niet liggen, dus ik zal eens kijken op die site.
  Bedankt voor de reactie
  [/quote:02c73e5447]"[i:02c73e5447]Alles[/i:02c73e5447]" is een beetje overdreven :grin:

  Voor meer info over de uploadmogelijkheden binnen php, klik hier
  Voor kant en klaar scripts kan je inderdaad even kijken op hotscripts.com.
 • Ok, i c your point
  staat toch een hele lijst van ondersteunde talen.
  Maar ja, van nederlanders kan je ook niet alles verwachten he :grin:
 • [quote:b5876af3a1]
  Maar ja, van nederlanders kan je ook niet alles verwachten he :grin:
  [/quote:b5876af3a1]
  note-to-self:
  "Young Crazy Fool verwacht geen antwoorden meer van mij"

  :grin:
 • ok, was niet mooi van mij. ik bied mijn nederigste excuses aan.
  zoiets mag ik niet zeggen, zeker niet na al die keren dat ik hier al zo goed geholpen ben geweest.
  Dus het zal nooit meer gebeuren, tenzijn tijdens het wk natuurlijk.
  (Ik kan het niet laten he)
  Ik weet het: off-topic
 • Ik heb toevallig net het forum getweaked:

  if(time() == wk && country == "belgium";)
  exit();

  :wink:
 • ROFL
 • als ie ASP ondersteunt kan je dit proberen

  '+——————————-+
  '|Class: FileUpload |
  '|Date: 13.27 06-04-2002|
  '|By: M.Meijer |
  '|Version: 1.0 |
  '+——————————-+
  '
  'Het fileupload object maakt het mogenlijk om bestanden naar de webserver
  'verzenden.
  '
  'Eigenschappen:
  '————–
  '
  ' ContentType string read Content-Type van het bestand
  ' Filename string read/write Bestandsnaam van het bestand
  ' Path string read/write Het pad naar het bestand
  ' Size long read De grootte van het bestand in bytes
  ' AllowedFiles string read/write De toegestane bestandstypen, gescheiden van elkaar met een comma
  ' Maxfilesize long read/write De maximaal toegestane bestandsgrootte in bytes
  ' Error string read Een foutmelding, mocht er een fout optreden.
  '
  'Methode
  '——-
  '
  ' Upload() = Status
  ' Kopiert Request.Binaryread naar een variabele.
  '
  ' Status integer 0 Er zijn geen problemen tijdens ht uploaden
  ' 1 Er is geen bestand verzonden
  ' 2 Het bestand overschrijdt de opgegeven maximale grootte
  ' 3 Het bestandstype is niet toegestaan
  '
  ' Save(Overwrite) = Satus
  ' Slaat de bytearray op in een bestand met de in Filename gedefineerde bestandsnaam,
  ' in de in Path gedefineerde diretorie.
  '
  ' Overwrite boolean Als dit waar is een het bestand bestaat al,
  ' dan wordt het bestand overschreven,
  ' anders wordt het bestand niet opgeslagen.
  '
  ' Status integer 0 Het bestand is opgeslagen
  ' 1 De binaire waarde kon niet worden weggeschreven
  ' 2 Er is geen binaire waarde
  ' 3 Filename is leeg
  ' 4 Error is niet leeg, er dus een fout opgetreden
  '
  '
  '
  'Code:
  '———————————————————————————–
  Class FileUpload
  Private strContentType
  Private bytData
  Private strFilename
  Private strPath
  Private lngTotalbytes
  Private strAllowedFiles
  Private lngMaxFileSize
  Private strError

  Private Sub Class_initialize()
  strContentType = ""
  bytData = chrB(10)
  strFilename = ""
  strPath = ""
  lngTotalbytes = 0
  strAllowedFiles = ""
  lngMaxFileSize = 0
  strError = ""
  End Sub

  Private Sub CLass_Terminate()
  bytData = Null
  End Sub

  Public Property Get Size
  Size = lngTotalbytes
  End Sub

  Public Property Let MaxFileSize(byval vData)
  If isNumeric(vData) > 0 Then
  lngMaxFileSize = vData
  End If
  End Property

  Public Property Get MaxFilesize
  MaxFilesize = lngMaxFileSize
  End Property

  Public Property Let AllowedFiles(byval vData)
  If Len(vData) > 0 Then
  strAllowedFiles = vData
  End If
  End Property

  Public Property Get AllowedFiles
  AllowedFiles = strAllowedFiles
  End Property

  Public Property Get Error
  Error = strError
  End Property

  Public Property Get ContentType
  ContentType = strContentType
  End Property

  Public Property Let Path(byval vData)
  If Len(vData) > 0 Then
  strPath = vData
  End If
  End Property

  Public Property Get Path
  Path = strPath
  End Property

  Public Property Let Filename(byval vData)
  If Len(vData) > 0 Then
  strFilename = vData
  End If
  End Property

  Public Property Get Filename
  Filename = strFilename
  End Property


  Public Function Upload()' as integer
  Dim bytAllData
  lngTotalbytes = Request.Totalbytes
  If lngTotalbytes > 0 Then
  If lngMaxFilesize <> 0 Then
  If lngTotalBytes > lngMaxFileSize Then
  strError = "The file exceeds the allowed capacity."
  Upload = 2
  Exit Function
  End If
  End If
  bytAllData = Request.BinaryRead(lngTotalbytes)
  strContentType = GetContentType(bytAllData)
  strFilename = GetFilename(bytAllData)
  If strAllowedFiles <> "" Then
  If Not AllowedFile(strFilename) Then
  strError = "Filetype is not allowed."
  Upload = 3
  Exit Function
  End If
  End If
  bytData = GetData(bytAllData)
  Upload = 0
  Else
  Upload = 1
  strError = "No data recieved."
  End If
  End Function

  Public Function Save(byval bOverwrite)
  If strError <> "" Then
  Save = 4
  Exit Function
  End If
  If strPath <> "" Then
  If Mid(strPath,Len(strPath)-1,1) <> "" Then strPath = strPath & ""
  If strFilename <> "" Then
  If LenB(bytData) > 1 Then
  If SaveBinaryData(bytData,strPath & strFilename,bOverwrite) Then
  Save = 0
  Else
  Save = 1
  End If
  Else
  Save = 2
  strError = "No data."
  End If
  Else
  Save = 3
  strError = "Not a valid filename specified."
  End If
  Else
  Save = 4
  strError = "No path specified."
  End If
  End Function

  Private Function AllowedFile(byval sFilename)'as boolean
  Dim arrAllowedFiles, intCount
  Dim strExtension
  If Len(sFilename) > 0 Then
  If inStr(sFilename,".";) > 0 Then
  strExtension = Mid(sFilename,Len(sFilename) - inStr(strReverse(sFilename),".";)+2)
  arrAllowedFiles = Split(strAllowedFiles,",";)
  AllowedFile = False
  For intCount = 0 To Ubound(arrAllowedFiles)
  If arrAllowedFiles(intCount) <> "" Then
  If Lcase(strExtension) = Lcase(Trim(arrAllowedFiles(intCount))) Then
  AllowedFile = True
  Exit For
  End If
  End If
  Next
  Else
  AllowedFile = False
  End If
  Else
  AllowedFile = False
  End If
  End Function

  Private Function SaveBinaryData(byval bData, byval sFilename, byval bOverwrite) 'as boolean
  Dim objFs, objTextFile
  Dim intCount, strFile
  If LenB(bData) < 2 Then
  strError = "No data."
  SaveBinaryData = False
  Exit Function
  End If

  Set objFs = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject";)
  If Not objFs.FolderExists(strPath) Then
  strError = "Directory does not exists."
  SaveBinaryData = False
  Exit Function
  End If

  If Not bOverwrite And objFs.FileExists(sFilename) Then
  strError = "File already exists."
  SaveBinaryData = False
  Exit Function
  End If

  Set objTextFile = objFs.CreateTextFile(sFilename,True,False)

  For intCount = 1 To LenB(bData)
  objTextFile.Write Chr(AscB(MidB(bData,intCount,1)))
  Next

  objTextFile.Close
  Set objTextFile = Nothing
  Set objFs = Nothing
  Session("file";) = Null
  SaveBinaryData = True
  End Function

  Private Function GetData(byval bFile)'as bytearray
  Dim intStart, intEnd

  If LenB(bFile) < 1 Then
  GetData = ChrB(10)
  Exit Function
  End If
  intStart = inStrB(bFile,ChrB(13) & ChrB(10) & ChrB(13) & ChrB(10)) + 4
  intEnd = inStrB(bFile,ChrB(13) & ChrB(10) & ChrB(45) & ChrB(45)& ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45) & ChrB(45))
  If intStart > 0 Then
  If intStart < intEnd Then
  GetData = MidB(bFile, intStart, intEnd - intStart)
  Else
  GetData = ChrB(10)
  End If
  Else
  GetData = ChrB(10)
  End If
  End Function

  Private Function GetFilename(byval bFile)' as string
  Dim bytFilename, bytChar, strFilename
  Dim intStart, intCount

  If LenB(bFile) < 1 Then
  GetFilename = ""
  Exit Function
  End If

  If LenB(bFile) > 0 Then
  If inStrB(bFile,ChrB(102) & ChrB(105) & ChrB(108) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(97) & ChrB(109) & ChrB(101) & ChrB(61)) Then
  intStart = inStrB(bFile, ChrB(102) & ChrB(105) & ChrB(108) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(97) & ChrB(109) & ChrB(101) & ChrB(61)) + 10
  For intCount = intStart To LenB(bFile)
  bytChar = MidB(bFile, intCount,1)
  If bytChar = ChrB(34) Then
  Exit For
  End If
  bytFilename = bytFilename & bytChar
  Next
  End If
  End If
  For intCount = 1 To LenB(bytFilename)
  strFilename = strFilename & Chr(AscB(MidB(bytFilename,intCount,1)))
  Next
  strFilename = Mid(strFilename,Len(strFilename) - inStr(strReverse(strFilename),"";)+2)
  GetFilename = strFilename
  End Function

  Private Function GetContentType(byval bFile)
  Dim bytContentType, strContentType, bytChar
  Dim intStart, intCount

  If LenB(bFile) < 1 Then
  GetContentType = ""
  Exit Function
  End If

  If inStrB(bFile,ChrB(67) & ChrB(111) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(45) & ChrB(84) & ChrB(121) & ChrB(112) & ChrB(101) & ChrB(58)) > 0 Then
  intStart = inStrB(bFile,ChrB(67) & ChrB(111) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(101) & ChrB(110) & ChrB(116) & ChrB(45) & ChrB(84) & ChrB(121) & ChrB(112) & ChrB(101) & ChrB(58)) + 14
  For intCount = intStart To LenB(bFile)
  bytChar = MidB(bFile, intCount,1)
  If bytChar = ChrB(13) Then
  Exit For
  End If
  bytContentType = bytContentType & bytChar
  Next
  End If
  For intCount = 1 To LenB(bytContentType)
  strContentType = strContentType & Chr(AscB(MidB(bytContentType,intCount,1)))
  Next
  GetContentType = strContentType
  End Function
  End Class
  '———————————————————————————–

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.