Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[asp] fout in script

Anoniem
None
6 antwoorden
 • hey,
  ik heb het volgende script

  [code:1:8cef864b14]

  <%
  Dim MyConnection
  Dim MyRecordset
  Set MyConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Set MyRecordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  Call Myconnection.open ( _
  "Driver={microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
  "DBQ=" & DB_FILE)
  Call MyRecordset.Open ("SELECT * FROM user WHERE usernummer = " & request("paramusernummer"), MyConnection)

  intPage = Request.QueryString("nummer")

  MyRecordset.PageSize = 1
  MyRecordset.AbsolutePage = intPage <<<< REGEL 30 <<<<<<

  For intRecord = 1 To MyRecordset.PageSize
  Response.Write(MyRecordset.Fields("Naam").Value)
  MyRecordset.MoveNext
  If MyRecordset.EOF Then Exit For
  Next

  If intpage > 1 Then
  Response.Write("<a href=""gebruikers2.asp?nummer="&intpage-1&""">Vorige record</a>")
  End If

  If intpage < MyRecordset.Recordcount Then
  Response.Write("<a href=""gebruikers2.asp?nummer="&intpage+1&""">Volgende record</a>")
  End If
  %>
  [/code:1:8cef864b14]

  maar ik krijg de volgende foutmelding:
  [code:1:8cef864b14]
  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

  /poolmate/beheerder/gebruikers2.asp, line 30
  [/code:1:8cef864b14]

  Weet iemand wat ik fout doe?
 • intPage is geen (geldige) integer of de waarde valt buiten de reeks waarden die geldig zijn in deze situatie.

  m.a.w. [i:bb511e39c9]response.write[/i:bb511e39c9] de waarde eens om te kijken of deze inderdaad de waarde bevat die je daar verwacht en/of maak er een integer van met [i:bb511e39c9]CInt()[/i:bb511e39c9]
 • Hey

  je had gelijk, maar nu heb ik een andere melding namelijk deze
  [code:1:25b0e3fd16]
  Microsoft JET Database Engine error '80040e14'

  Syntax error in FROM clause.

  /poolmate/beheerder/gebruikers2.asp, line 28
  [/code:1:25b0e3fd16]

  de code zelf is alvolgt

  [code:1:25b0e3fd16]
  <%
  Dim MyConnection
  Dim MyRecordset

  ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DB_FILE & ";Persist Security Info=False"

  Set MyConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Myconnection.Open ConnectionString

  strSQL = "SELECT * " _
  & "FROM user " _
  & "WHERE usernummer = " & request("paramusernummer")
  Set MyRecordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  MyRecordset.Open strSQL, MyConnection, 3, 1 <<<<LINE 28 <<<<<

  If Request.QueryString("nummer") = "" Then
  intPage = 1
  Else
  intPage = Request.QueryString("nummer")
  End If

  MyRecordset.PageSize = 1
  MyRecordset.AbsolutePage = intPage

  For intRecord = 1 To MyRecordset.PageSize
  Response.Write(MyRecordset.Fields("Naam").Value)
  MyRecordset.MoveNext
  If MyRecordset.EOF Then Exit For
  Next

  If intPage > 1 Then
  Response.Write("<a href=""gebruikers2.asp?nummer="&intPage-1&""">Vorigerecord</a>")
  End If

  If intPage < MyRecordset.Recordcount Then
  Response.Write("<a href=""gebruikers2.asp?nummer="&intPage+1&""">Volgende record</a>")
  End If

  MyRecordset.Close
  Set MyRecordset = Nothing

  MyConnection.Close
  Set MyConnection = Nothing
  %>[/code:1:25b0e3fd16]
 • Het beste wat je kan doen bij fouten in je query is deze even wegschrijven naar het scherm. Vaak zie daar al waar het aan ligt (bijvoorbeeld variabelen die leeg zijn). En anders kan je de query kopieren & plakken in je database software om te kijken of deze daar wel foutloos uitgevoerd wordt of misschien een duidelijkere foutmelding geeft.

  Zo op het eerste gezicht zie ik overigens niet iets wat er fout kan zijn in je query (tenzij [i:46b4797a7e]paramusernummer[/i:46b4797a7e] leeg is, maar dan had ik een andere foutmelding verwacht). zomaar een gok: misschien dat [i:46b4797a7e]user[/i:46b4797a7e] een reserved word is –> probeer eens [i:46b4797a7e][user][/i:46b4797a7e]
  Het is overigens nooit een goed idee om rechtstreeks user-input ([i:46b4797a7e]request object[/i:46b4797a7e]) in te voeren in de database. Data wat van de client komt kan je het best bij voorbaat wantrouwen ;). M.a.w. eerst zelf controleren/parsen/casten/whatever.

  Succes.
 • Je moet kijken of je de tabelnamen niet verkeerd heb gespelt. Ook is het beter de request("paramusernummer") eerst in een variabele te zetten. Dus i.p.v.

  strSQL = "SELECT * " _
  & "FROM user " _
  & "WHERE usernummer = " & request("paramusernummer")

  maar:

  parnum = request("paramusernummer")

  strSQL = "SELECT * " _
  & "FROM user " _
  & "WHERE usernummer = " & parnum
 • [quote:595dc6a56e="HarrySnotter"]Je moet kijken of je de tabelnamen niet verkeerd

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.