Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] Geen schrijfpermissie

Anoniem
JohanW
2 antwoorden
 • Wie kan me helpen? :roll:

  Ik probeer om een simpele IP-logger te maken. Hierbij gebruik ik de volgende code

  [code:1:7142670981]Dim objConn, strSQL, objRS, strOpen
  Dim thisURL
  DIm curCount
  thisURL = Request.ServerVariables("PATH_INFO")

  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=" & Server.MapPath("pagecounter.mdb")
  objConn.Open

  'De regel hieronder selecteert de algemene gegevens van het huidige seizoen
  strSQL = "SELECT url, hitcnt, lasthit FROM hitcounts WHERE url = '" & thisURL & "';"

  'Maak Recordset object
  Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  'Open Recordset
  'objRS.Open strSQL, objConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
  objRS.Open strSQL, objConn, 2, 2

  If objRS.EOF Then
  objRS.AddNew
  objRS("url") = thisURL
  curCount = 1
  Else
  curCount = objRS("hitcnt") + 1
  end If
  objRS("hitcnt") = curCount
  objRS("lasthit") = Now()
  objRS.Update
  objRS.Close
  set objRS = Nothing
  objConn.Close
  set objConn = Nothing [/code:1:7142670981]

  Ik voer het script uit op mijn eigen PC (IIS), de database (pagecounter.mdb) staat ook lokaal.

  De volgende foutmelding verschijnt:

  Soort fout:
  [b:7142670981]Microsoft JET Database Engine (0x80040E09)
  Kan de gegevens niet bijwerken. De database of het object is alleen-lezen.[/b:7142670981]

  Heeft iemand enig idee? :-?

  JohanW
 • Kijk even of je wel schrijf permissies hebt in de dir waar de mdb staat.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.