Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] Vaag ODBC Access database probleem!

Anoniem
None
3 antwoorden
 • Ik heb een database verbinding gemaakt met een access database, alleen soms als er spaties in een invoer worden gebruikt, en die worden opgeslagen in de database, geeft hij deze fout:

  Soort fout:
  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)
  Bij een OLE DB-bewerking die uit meerdere stappen bestaat, zijn fouten opgetreden. Controleer alle OLE DB-statuswaarden als deze beschikbaar zijn. Er is niets gewijzigd.
  /log-in/test.asp, line 40


  Ik hoop dat iemand weet wat dit betekend… dit is de code:

  [code:1:fc5ee8302b]

  <%
  strAccessDB = "users"
  strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath(strAccessDB)

  Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  cnn.Open strCon

  Set rsCheckUser= Server.CreateObject("ADODB.Command")
  Set rsCheckUser.ActiveConnection = cnn

  Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  strSQL = "SELECT tblUsers.* FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & strUserName & "'"

  rsCheckuser.CursorType = 2
  rsCheckUser.LockType = 3
  rsCheckUser.Open strSQL, strCon
  rsCheckUser.AddNew

  dim strid as string
  dim strpwd
  dim strweb
  dim strhtml
  dim strhint

  strID = Request.form ("id")
  strPWD = Request.Form ("pwd")
  strWEB = Request.Form ("web")
  strHTML = Request.Form ("html")
  strhint = Request.Form ("pwdhint")

  rsCheckUser.Fields("UserID") = strID
  rsCheckUser.Fields("Password2") = strPWD
  rsCheckUser.Fields("webadres") = strWEB
  rsCheckUser.Fields("HTML") = strHTML
  rsCheckUser.Fields("pwdhint") = strhint

  rsCheckUser.Update

  rsCheckUser.Requery

  Set adoCon = Nothing
  Set strCon = Nothing
  Set rsCheckUser = Nothing

  %>

  [/code:1:fc5ee8302b]
 • Ik kan de foutmelding niet 1-2-3 plaatsen.

  Maar een paar andere zaken die me opvallen:
  [list:ad06f2b645]
  [*:ad06f2b645]je maakt objecten aan die je vervolgens niet gebruikt (ADODB.Command)
  [*:ad06f2b645]je sluit objecten niet juist af (Close), of je zet objecten op Nothing die helemaal niet bestaan (adoCon).
  [*:ad06f2b645]je voert een Requery uit terwijl je meteen daarna de recordset sluit
  [/list:u:ad06f2b645]
  Nu zal dat waarschijnlijk niets met de fout te maken hebben, maar ik vind de code een rommeltje (no offence).

  Probeer eens een andere connectiemethode (JET OLEDB provider bijv.)
 • Je krijgt de foutmelding omdat je de velden niet leeg mag laten.

  Check vooraf of de velden geen waarden bevatten met een if..then constructie en als het veld leeg is voer je bijvoorbeeld "NB" in.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.