Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] INSERT INTO database, lukt me niet

Anoniem
cim
5 antwoorden
 • Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2003!

  Maar nu mijn probleem:

  Ik probeer met ASP gegevens in te voeren in een database. Ik krijg echter de fout:

  Error Type:
  Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
  De instructie INSERT bevat een syntaxisfout.
  /usersedit.asp, line 102

  Ik snap echt niet wat er fout is. De broncode van het stukje waar INSERT INTO enz. staat:

  [code:1:868fb2d4d6]Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
  Set cmd.ActiveConnection = oCon

  cmd.CommandText = "INSERT INTO tblUsers (UserID,Password) VALUES (?,?)"

  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter(, 200, , 255, strUserID)
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter(, 200, , 255, strPassword)
  cmd.Execute
  [/code:1:868fb2d4d6]

  NB: de verbinding met de database is ok.
 • Zet die aanhalingstekens eens tussen enkele of dubbele aanhalingstekens.
 • Is password geen gereserveerd woord? Probeer eens je kolomnamen tussen blokhaken [] te plaatsen.
 • Nu krijg ik dit:

  Error Type:
  Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
  De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt.
  /viribusunitis/usersedit.asp, line 103


  [code:1:b1391b7de9]<%
  dim oCon ' for the connection
  dim strSQL ' for the SQL query
  dim cmd
  dim strUserID, UserID
  dim strUserPassword, UserPassword
  dim strProvider
  dim strCon

  dim action
  action = Request.QueryString("action")

  IF action = "insertuser" THEN

  strUserID = trim(Request.Form("txtUserID"))
  strUserPassword = trim(Request.Form("txtPassword"))

  Set oCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")

  strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  "Data Source=" & Server.MapPath("\viribusunitis\db\users.mdb") & ";" & _
  "Persist Security Info=False"

  oCon.Open strProvider

  cmd.ActiveConnection = oCon

  cmd.CommandText="INSERT INTO tblUsers([UserID],[UserPassword]) VALUES (?,?)"
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter(, 200, , 255, strUserID)
  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter(, 200, , 255, strUserPassword)

  ' execute the command against the database
  cmd.Execute


  set cmd = nothing
  oCon.Close
  set oCon = nothing

  end if
  %>
  <center>
  <form name="insertuserform" action="usersedit.asp?action=insertuser" method="post">
  <table border="0" width="100" height="100" bgcolor="#CCCCCC">
  <tr>
  <td width="50%">Gebruikersnaam:</td>
  <td width="50%"><input type="text" size="20" name="txtUserID"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="50%">E-mail:</td>
  <td width="50%"><input type="text" size="20" name="txtPassword"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="50%">&nbsp;</td>
  <td width="50%"><input type="submit" value="Toevoegen" name="Submit"></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </center>
  [/code:1:b1391b7de9]


  Komen we nu dichter bij de oplossing? (help!)
 • Nu ik de bestanden geupload heb naar de webserver doen de scripts het wel!

  Ik gebruik zelf Winxp home met iis5.0, moet ik wat aan instellingen veranderen in configuratie? tis namelijk wel handig als ik de pagina's eerst thuis kan testen voordat ze upload…

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.