Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

PHP: Mail ophalen via IMAP en plaatsen in MySQL

Hi, Ik heb een scriptje gemaakt dat via Cron elke 15 minuten wordt uitgevoerd. Het haalt alle mail uit een mailbox via IMAP en plaatst het vervolgens in een tabel. Althans, dat is de bedoeling. Om een of andere reden werkt het script niet. De mail wordt niet opgehaald maar blijft gewoon in de mailbox staan. De inloggegevens, die hier maar even zijn weggelaten, zijn ook goed. Het mysql.php script maakt een verbinding met de database. Waarom werkt dit niet? [code:1:52966c26ec] include "mysql.php"; $imaphost = "{imap.domein.nl:143"."}"."INBOX"; $mbox = imap_open ($imaphost, "username", "password"); $curmsg = 1; while ($curmsg <= imap_num_msg($mbox)) { $body = get_part($mbox, $curmsg, "TEXT/PLAIN"); if ($body == "") $body = get_part($mbox, $curmsg, "TEXT/HTML"); if ($body == "") { continue; } $head = imap_headerinfo($mbox, $curmsg, 800, 800); $record_email = $head->reply_toaddress; $record_naam = $head->fromaddress; $record_onderwerp = $head->fetchsubject; imap_delete($mbox, $curmsg); $curmsg++; $record_bericht = $body; mysql("$database","INSERT INTO mail_in VALUES('','$record_naam','$record_email','$record_onderwerp','$record_bericht','N')"); } imap_expunge($mbox); imap_close($mbox); [/code:1:52966c26ec][/code]

Anoniem
maartenk