Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP/ SQL] => INSERT bevat een syntaxisfout

Anoniem
Annie
1 antwoord
 • Ik gebruik een SQL string om een aantal gegevens in een datebase te zetten als de HTTP_REFER niet leeg is:
  [code:1:36745bb7e7]
  Dim objConnx, xrs, xsql
  Dim referer, language, user, ip, datum
  referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
  language = Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")
  user = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
  ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  datum = Now()
  If referer <> "" Then

  If language = "" Then
  language = "-"
  End If
  If user = "" Then
  user = "-"
  End If
  If ip = "" Then
  ip = "-"
  End If

  Set objConnx = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConnx.Open ""&dbc&""

  xsql = "INSERT INTO referers (referer, language, user, ip, datum) VALUES ('" & referer & "', '" & language & "', '" & user & "', '" & ip & "', '" & datum & "')"
  Set xrs = objConnx.Execute(xsql)

  objConnx.Close
  Set objConnx = Nothing

  End If
  [/code:1:36745bb7e7]
  Maar dan krijg ik dus een error:
  [b:36745bb7e7]Microsoft JET Database Engine fout '80040e14'

  De instructie INSERT bevat een syntaxisfout.[/b:36745bb7e7]
  Ik vat t niet helemaal, want ik heb de query gewoon overgenomen vanuit een ander bestand waar die wel werkt (alleen tabel/veldnamen aangepast…).
  Wat kan dit zijn en hoe los ik 't op.. ik heb volgens mij ook geen quotes over het hoofd gezien :-? …

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.