Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

SQL UPDATE [asp]

Anoniem
oeroe
9 antwoorden
 • Keb de volgende code:

  [code:1:2e7251c389]

  dim v_achternaam
  dim v_voornaam
  dim v_straat
  dim v_nummer
  dim v_postcode
  dim v_postcodeletters
  dim v_woonplaats
  dim v_telefoonnmr
  dim v_gsm_nmr
  dim v_email
  dim v_geboortedatum
  dim v_land


  v_achternaam= Request.Form("achternaam")
  v_voornaam= Request.Form("voornaam")
  v_straat= Request.Form("straat")
  v_nummer= Request.Form("nummer")
  v_postcode= Request.Form("postcode")
  v_postcodeletters= Request.Form("postcodeletters")
  v_woonplaats= Request.Form("woonplaats")
  v_telefoonnmr= Request.Form("telefoonnmr")
  v_gsm_nmr= Request.Form("gsm_nmr")
  v_email= Request.Form("email")
  v_geboortedatum= Request.Form("geboortedatum")
  v_land= Request.Form("land")


  dim connection
  dim strConnect
  dim sql
  dim gekozen_id
  dim id


  set connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  strConnect="DSN=adressen; UID=oeroe; PWD=haha"
  connection.open strConnect


  gekozen_id=Request.QueryString("id")


  sql="UPDATE T_Personen SET achternaam='" & v_achternaam & "', voornaam='" & v_voornaam & "', straat='" & v_straat & "', nummer='" & v_nummer & "', postcode='" & v_postcode & "', postcodeletters='" & v_postcodeletters & "', woonplaats='" & v_woonplaats & "', telefoonnmr='" & v_telefoonnmr & "', gsm_nmr='" & v_gsm_nmr & "', email='" & v_email & "' WHERE id=" & gekozen_id


  set rs = connection.execute(sql)
  connection.Close

  Response.Redirect "index.asp"

  [/code:1:2e7251c389]

  deze fout geeft ie aan..

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
  [Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma] Syntaxisfout (operator ontbreekt) in query-expressie id=.
  /adres/update.asp, line 62

  echter als ik het gedeelte na WHERE weg laat.. dan doet ie het wel.. maar VOOR ALLE records. Ik wil dat ie dit alleen doet voor de record die ik gekozen heb. Kan iemand hier mij bij helpen.. ??

  bvd Greetz oeroe
 • Misschien helpt:[code:1:1b73c8f6e8]… WHERE id='" & gekozen_id & "'"[/code:1:1b73c8f6e8]
 • helpt niet..

  gekozen_id is de querystring die ik uit de vorig file haal. Ik heb het idee dat ik goed zit maar het werkt nog niet.
 • Print "gekozen_id" eens uit in je browser: ik gok dat er niets in staat.
 • ehh ben n00b snap je opdracht niet helemaal ??

  Wat het probleem kan zijn is dat ik de query string voor de 3e keer mee neem ?? Eerste keer om een persoon te selecteren. En de tweede keer om m te wijzigen..
 • Je weet toch hopelijk wel hoe je data naar de browser wegschrijft?

  Response.Write(sql) of zo…

  Moet je trouwens wel even die Response.Redirect "index.asp" weghalen, anders krijg je errors of zie je alsnog niets…
 • [quote:5eb917c0f9="Bill Gates"]Je weet toch hopelijk wel hoe je data naar de browser wegschrijft?

  Response.Write(sql) of zo…

  Moet je trouwens wel even die Response.Redirect "index.asp" weghalen, anders krijg je errors of zie je alsnog niets…[/quote:5eb917c0f9]
  Of je zet er effe tijdelijk een
 • misshcien helpt het als ik de vorige page ook laat zien..

  [code:1:4985fb6ae0]

  dim connection
  dim strConnect
  dim sql
  dim gekozen_id


  set connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  strConnect="DSN=adressen;UID=oeroe;PWD=haha"
  connection.open strConnect


  gekozen_id=Request.QueryString("id")  sql="SELECT * FROM T_Personen WHERE id=" & gekozen_id
  set rs = connection.execute(sql)  While not rs.EOF
  response.Write vbCRLF


  response.Write "<form action=update.asp method=POST>"
  response.Write "<center><table width=400 border=1 cellspacing=0 celpadding=4>"


  response.Write "<tr><td></td>"
  response.Write "<td><b>Orginele gegevens</td>"
  response.Write "<td><b>Verander de gegevens</td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Achternaam:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("achternaam").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=achternaam></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Voornaam:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("voornaam").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=voornaam></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Straat:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("straat").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=straat></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Huisnummer:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("nummer").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=nummer></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Postcode:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("postcode").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=postcode></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Postcodeletters:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("postcodeletters").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=postcodeletters></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Woonplaats:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("woonplaats").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=woonplaats></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Telefoonnummer:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("telefoonnmr").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=telefoonnmr></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>GSM nummer:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("gsm_nmr").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=gsm_nmr></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>E-mail:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("email").Value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=email></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Geboortedatum:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("geboortedatum").value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=geboortedatum></td></tr>"


  response.Write "<tr><td><b>Land:</td>"
  response.Write "<td>" & rs.Fields("land").value & "</td>"
  response.Write "<td><input type=text name=land></td></tr>"

  response.Write "<tr><td><a href='index.asp'>Terug ?</a></td>"
  response.Write "<td></td>"
  response.Write "<td><input type=submit value=Verzenden><input type=Reset value=Wissen></td>"
  response.Write "</tr></table></center>"

  rs.MoveNext
  WEND
  rs.Close
  connection.Close

  [/code:1:4985fb6ae0]
 • Je vergeet dus het id mee te sturen met je form. Voeg deze toe als hidden input en zorg dat je deze uitleest via de Request.Form collection, daarmee is het probleem verholpen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.