Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

GoldenPalace Casino? Hoe kom ik er vanaf

19 antwoorden
 • Ik heb een probleem, wat mij mateloos irriteerd. Ik ben het slachtoffer van de GoldenPalace Casino geworden. Op de een of andere manier blijft het maar terugkomen. Ik heb alles al geprobeerd. Ad-aware verwijdert het allemaal, zonder mooite. Spyblaster draaien, maar dat helpt niet volledig. Wat zorgt er toch voor dat het programma constant wordt geinstalleerd? Ik wil er van af!! :evil: Het maakt me echt helemaal gek. Bedankt voor de tijd, Mark
 • [url]http://www.pestpatrol.com/pestinfo%5Cg%5Cgolden_palace_casino.asp#Detection%20and%20Removal[/url]
 • Bedankt, Maar dat heb ik zelf ook geprobeerd. Het blijft daarna terugkomen. Elke keer als ik de PC opnieuw opstart en voor de eerste keer weer Internet op ga, krijg ik weer dat scherm Mark :cry:
 • Probeer ook eens Spybot.
 • Download als spybot niet werkt ff [url=http://mjc1.com/mirror/hjt/]Hijackthis[/url] en plaats de log-file in een volgend postje. Er zijn hier op het forum verschillende mensen die aan de hand daarvan de boosdoender(s) kunnen vinden.
 • Zoals gevraagd het logfile: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 22:05:28, on 01-01-2004 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe C:\WINNT\system32\atiptaxx.exe C:\WINNT\system32\pctspk.exe C:\OMS\PWSvr\PWSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINNT\system32\ctfmon.exe C:\WINNT\Plaxo\1.4.1.15\InstallStub.exe C:\Program Files\3Com\Launcher.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\Common Files\3Com\LanSupportService.exe C:\Program Files\Common Files\3Com\AllWirelessLansService.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\PROGRA~1\3Com\WLANMA~1\Activate.exe C:\WINNT\system32\Keyhost.exe C:\Documents and Settings\mjarntz\Desktop\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.arnosweb.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.popnav.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe O4 - HKLM\..\Run: [PWSvr] C:\OMS\PWSvr\PWSvr.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINNT\system32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSVersion] C:\WINNT\system32\iefeaturesversion.exe O4 - HKLM\..\Run: [iefeatures] C:\WINNT\system32\iefeatures.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\WINNT\Plaxo\1.4.1.15\InstallStub.exe -a O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: 3Com Launcher.lnk = C:\Program Files\3Com\Launcher.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: AIM (HKLM) O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5DA79DA1-F4A5-47D4-98F4-ADF0099D51DF}: NameServer = 192.168.2.100 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5EFAB4B5-AC98-49C6-A33B-AD1A4306777E}: NameServer = 192.168.2.100 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5DA79DA1-F4A5-47D4-98F4-ADF0099D51DF}: NameServer = 192.168.2.100 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5DA79DA1-F4A5-47D4-98F4-ADF0099D51DF}: NameServer = 192.168.2.100 Ik hoop dat iemand hier iets mee kan, Bedankt voor de tijd, Mark
 • Laat HT deze eens repareren: O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINNT\system32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSVersion] C:\WINNT\system32\iefeaturesversion.exe O4 - HKLM\..\Run: [iefeatures] C:\WINNT\system32\iefeatures.exe
 • Ik heb ook dit probleem op 2 pc's. Hieronder mijn logfiles van HijackThis: [b:5f02128c0a] PC1[/b:5f02128c0a] Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 9:54:48, on 2-1-04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 2\MSGPLUS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE C:\PROGRAM FILES\FAST DEFRAG\FAST2.EXE C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZAPRO.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\WINDOWS\START MENU\PROGRAMMA'S\OPSTARTEN\PROXYPLUS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OUTLOOK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\RNATHCHK.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.scholieren.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Startportal/Portal/portal.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F1 - win.ini: run=hpfsched O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O2 - BHO: (no name) - {c0f20720-3a3e-11d8-b481-0008c7f44f1c} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\LSHIECKBRDOA.DLL O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: traaootmdmd - {c0f20721-3a3e-11d8-b481-0008c7f44f1c} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\LSHIECKBRDOA.DLL O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Startup: ProxyPlus.exe O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37947.2008912037 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab [b:5f02128c0a] PC2[/b:5f02128c0a] Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 10:12:52, on 2-1-04 Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZAPRO.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE C:\WINDOWS\MSAGENT\AGENTSVR.EXE C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.marktplaats.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.10.11:4480 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet5_48.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O11 - Options group: [TOEGANKELIJKHEID] Toegankelijkheid O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {3B02AAA2-327C-40ED-A849-4BE819AE5385} (ImgSizer Control) - file://C:\WINDOWS\TEMP\~DlfnTmp0\imgSizer.ocx Wat moet ik laten repareren?????
 • Wat pc2 betreft: Scan eens met Spybot Search en Destroy en laat alle gevonden spyware verwijderen. Download eventueel [url=http://www.cexx.org/lspfix.htm]LSPfix[/url] om de volgende items te verwijderen/repareren: O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net Laat HT indien nodig nadien de volgende items repareren: O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet5_48.dll O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup
 • [quote:b362df9cae="M@rc"]Wat pc2 betreft: Laat HT indien nodig nadien de volgende items repareren: O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet5_48.dll[/quote:b362df9cae] Die kom ik niet meer tegen in de lijst.
 • Probleem opgelost?
 • Ik heb na je reactie Hijack This nog een gedraaid op pc2 en toen kwam O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet5_48.dll niet meer tegen in de lijst. Op pc1 kreeg ik hem na een schan door Spybot en HT nog steeds.
 • [quote:7d8716823f="M@rc"]Laat HT deze eens repareren: O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINNT\system32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSVersion] C:\WINNT\system32\iefeaturesversion.exe O4 - HKLM\..\Run: [iefeatures] C:\WINNT\system32\iefeatures.exe[/quote:7d8716823f] Ja, gelukkig dat heeft mijn probleem opgelost. Ik krijg het niet meer terug. Ik heb wel de bestanden ook moeten verwijderen, want die register instellingen bleven maar terugkomen. Bedankt voor de hulp, Mark
 • Bij mij komt ie nog steeds op beide pc's.
 • Je laat HT dit item repareren: O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet5_48.dll Start de pc opnieuw (in veilige modus) en verwijder het bestand: newdotnet5_48.dll in de map C:\Program Files\NewDotNet\. edit: pc 1 kom ik nog op terug.
 • PC 1 Laat HijackThis volgende items repareren: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Startportal/Portal/ O2 - BHO: (no name) - {c0f20720-3a3e-11d8-b481-0008c7f44f1c} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\LSHIECKBRDOA.DLL O3 - Toolbar: traaootmdmd - {c0f20721-3a3e-11d8-b481-0008c7f44f1c} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\LSHIECKBRDOA.DLL Rebooten en (best in veilige modus) verwijder je in de map C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\ het bestand LSHIECKBRDOA.DLL
 • Hoe ben je erachter gekomen dat ik die moest repareren/verwijderen??Of is dat het geheim van de smid??? :D :D
 • Hallo, Hier ben ik weer. Een collega heeft last van pop-ups. Hieronder de logfile van HijackThis: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 20:09:20, on 22-3-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Webscanx.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\alogserv.exe C:\WINDOWS\VM_STI.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE C:\PROGRA~1\COMMON~2\Toolbar\winnet.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\COMMON~2\Toolbar\comwiz.exe C:\Program Files\SysAI\SysAI.exe C:\WINDOWS\System32\ompc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\DOCUME~1\JOHAND~1\LOCALS~1\Temp\msbb.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.blazefind.com/search.php?search=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.blazefind.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe O2 - BHO: BabeIE - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\PROGRA~1\COMMON~2\Toolbar\cnbabe.dll O2 - BHO: (no name) - {01C5BF6C-E699-4CD7-BEA1-786FA05C83AB} - C:\Program Files\SysAI\AproposPlugin.dll O2 - BHO: Popup Manager - {08E74C67-99A6-45C7-94DA-A397A8FD8082} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {4899BF50-597A-F0CC-FBA8-A84587A21B07} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll O2 - BHO: Core Library - {D4D505DF-D582-400c-91B6-84921012AFE3} - C:\WINDOWS\System32\pdfupd.dll O2 - BHO: (no name) - {EFF80427-F837-4B74-8834-BAF18E0553FD} - c:\PROGRA~1\System\Misc\kbh1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: PopUpCop - {DB43E4E6-FF8A-4018-8C8E-F68587A44A73} - C:\PROGRA~1\PopUpCop\PopUpCop.dll O4 - HKLM\..\Run: [Popup Defence Updater] regsvr32 /s C:\WINDOWS\System32\pdfupd.dll O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Alogserv] C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\alogserv.exe O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Pro Cam O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [msbb] C:\DOCUME~1\JOHAND~1\LOCALS~1\Temp\msbb.exe O4 - HKLM\..\Run: [BIPW] C:\WINDOWS\BIPW.exe O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C42" O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe O4 - HKLM\..\Run: [winnet] C:\PROGRA~1\COMMON~2\Toolbar\winnet.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [VCJ] C:\WINDOWS\VCJ.exe O4 - HKLM\..\Run: [ompc] C:\WINDOWS\System32\ompc.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [HitwarePKLite] C:\Program Files\Hitware Popup Killer Lite\HitwarePKLite.exe O4 - HKCU\..\Run: [Ultimate Popup Blocker] C:\Program Files\Ultimate Software\Popup Blocker.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: Add A Page Note - C:\Program Files\CommonName\Toolbar\createnote.htm O8 - Extra context menu item: Bookmark This Page - C:\Program Files\CommonName\Toolbar\createbookmark.htm O8 - Extra context menu item: Email This Link - C:\Program Files\CommonName\Toolbar\emaillink.htm O8 - Extra context menu item: Open Image in New Window - res://C:\Program Files\PopUpCop\popupcop.dll/imagenew O8 - Extra context menu item: Search using CommonName - C:\Program Files\CommonName\Toolbar\navigate.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O11 - Options group: [CommonName] CommonName O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} (brdg Class) - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/bridge-c1.cab O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - https://www.stopzilla.com/_download/Auto_Installer/dwnldr.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab Zo, dit is het. Kan iemand mij vertellen wat hij moet repareren?? Alvast bedankt.
 • Download eerst Ad-Aware en Spybot (zie spyware FAQ voor de links). Haal de laatste updates binnen en voer volledige systeemscan uit. Laat alle spyware verwijderen die de scanners vinden. Probleem niet opgelost? Laat Hijack This nog een keer scannen en post een nieuwe log. O ja, Vergeet niet regelmatig de nieuwste updates voor IE6 binnen te halen via Windows Update.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.