Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

lastige TROJAN stuurt spammail naar buiten, wat moet ik doen

14 antwoorden
 • hoi ik heb blijkbaar een trojan die zo nu en dan spam mail naar buiten stuurt ik herken dat omdat ik rechtsonder in beeld een bericht krijg van symantec die zegt emailberichten te scanen, daarna krijg ik steeds een bericht in beeld dat die die spammail niet kan versturen, maar ja ik moet wel elke keer op ok drukken ik heb programma´s gebruikt om te scannen anti trojan, the cleaner en norton maar geen 1 vind ook maar iets wie weet wat ik hier kan tegen doen alvasgt bedankt
 • zoek eens met windows of andere zoekmachine voor je hdd naar een bestand met de extensie .vrs of eentje met een dubbele extensie!! mzzl 8)
 • hij heeft 2 bestanden gevonden ik weet niet of dit wat betekent RVRSUMID.BM_ en BvrsToRun.class bedoel je dit b.v.?
 • Scan de pc eens met Anti-Trojan en/of TDS3. Beide zijn verkrijgbaar als trial voor een bepaalde periode dus genoeg om die trojan op te sporen en definitief te vernietigen. http://www.anti-trojan.net/en/ voor Anti-Trojan http://tds.diamondcs.com.au/ voor TDS3
 • heeft niks geholpen, ik gebruik zonealarm zodat ik geen last er meer van heb, maar ik weet dat die er nog op zit en dat het door kazaa is gekomen hier staat het http://www.wired.com/news/business/0,1367,61852,00.html?tw=wn_tophead_6 over die trojan heeft iemand nog ideeen
 • Misschien moeten we maar in je PC kijken :) Download HijackThis. Uitleg en link vind je hier: http://www.tomcoyote.org/hjt/ Unzip en run het. Klik op Scan > Save log en sla het log op als een .txt bestand. Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Kijk eens via start - uitvoeren - msconfig of daar iets tussen staat wat verdacht is.
 • hoi ik kreeg dit bericht: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 19:51:29, on 25-1-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\AcroRd32.exe C:\Program Files\Piolet\Piolet.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Dani\Bureaublad\downloads enz\nbpro.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Dani\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.233\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 203.161.127.141 www.dcsresearch.com O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {45ccda9c-6dd0-4bd2-8ecc-68a2869aece8} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {c860c12b-31bb-4d1b-ae33-79a9f1b8f7eb} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe O4 - HKLM\..\Run: [TV Now] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\TvNow.exe /RK O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [Wupdate driver] WUPDATE.EXE O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - Startup: PalNetaware.lnk = C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab
 • Laat HijackThis de volgende items fixen: O1 - Hosts: 203.161.127.141 www.dcsresearch.com O2 - BHO: (no name) - {45ccda9c-6dd0-4bd2-8ecc-68a2869aece8} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {c860c12b-31bb-4d1b-ae33-79a9f1b8f7eb} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Wupdate driver] WUPDATE.EXE O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab Start daarna opnieuw op.
 • dacht dat het gewerkt had maar, mijn firewall hield ze alleen tegen, maar zodra je hem uitzet begint de elende weer.
 • Post nieuwe log. Zegt ZA om welke executable het gaat?
 • kreeg dit bericht Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 21:19:49, on 2-2-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\DVD Shrink\DVD Shrink 3.1.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\imapi.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Dani\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.867\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.woneninvelsen.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_nl_2.0.106-big.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_nl_2.0.106-big.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe O4 - HKLM\..\Run: [TV Now] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\TvNow.exe /RK O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - Startup: PalNetaware.lnk = C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab
 • Laat HijackThis volgende items repareren. Zorg dat alle andere vensters gesloten zijn. O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1 O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1µ O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab Start vervolgens de pc op in veilige modus en verwijder het volgende bestand: System32:xmtpfdb.dll indien aanwezig of zoek eens op xmtpfdb.dll Het is een rare benaming voor een bestand (met een dubbele punt in???).
 • nou ik dacht dat ik ervan afwas maar als ik mijn zonealarm uitzet omdat ik op sommige sites dat moet doen, dan krijg ik gelijk dat ding weer in beeld ik heb nog op internet gezocht wat het nou precies is maar niks gevonden je krijgt dus rechtsonder in beeld (Daar bij je msn logo en andere logo) allemaal witte enveloppen, vervolgens krijg je een bericht rechts in beeld van symantec (net zo'n bericht als iemand iets op msn zegt), symantec is berichten aan het scannen 1 van 5 , 2 van 5 etc. vervolgens krijg je midden in je beeld dus een bericht dat je dit en dit bericht niet kon versturen. waar als onderwerp meestal iets staat van spam (je kent de meeste wel) maar ja als je die allemaal steeds moet wegklikken en dat ze dan weer terugkomen dat schiet niet op natuurlijk ik hoop dat 1 van jullie misschien weet welke virus/trojan dit is of dat iemand deze wel eens heeft meegemaakt en gedelete

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.