Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile of HijackThis

8 antwoorden
  • Hallo, Even een vriendelijk verzoek van een vriend om deze Hijackthis te bekijken. Hij is genomen na Ad awere. Alvast vriendelijk bedankt. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 0:18:29, on 6-4-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE C:\WINDOWS\System32\NVATray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\WINDOWS\System32\vmnat.exe C:\WINDOWS\System32\vmnetdhcp.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe C:\Program Files\mIRC\mirc.exe C:\Program Files\teamspeak2_RC2\server_windows.exe C:\Program Files\teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Hans\Mijn documenten\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.clanlag.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file) O1 - Hosts: 213.159.117.235 auto.search.msn.com O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {B5385E78-CF0C-8CA1-9451-0EAB474E12EC} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe" O4 - HKLM\..\Run: [qzmzezgt] C:\WINDOWS\qzmzezgt.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {093F9CF8-0DE1-491C-95D5-5EC257BD4CA3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/dtc32_EN_XP.cab O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - ms-its:mhtml:file://C:\ss.MHT!http://213.159.117.236/buka.chm::/hz.exe O16 - DPF: {1C78AB3F-A857-482E-80C0-3A1E5238A565} - http://toolbar.isearch.com/general/drm.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38035.1802430556 O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} (EGP2ECOM Class) - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1007_1034_pack_XP.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Laat eerst een online virusscanner scannen: [url=http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?productid=symhome&langid=ie&venid=sym]Symantec online scan[/url] Sluit alle vensters, run Hijack This nog een keer en laat de volgende items repareren indien nog aanwezig: O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe" O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - ms-its:mhtml:file://C:\ss.MHT!http://213.159.117.236/buka.chm::/hz.exe Deze kan ik niet thuisbrengen: O4 - HKLM\..\Run: [qzmzezgt] C:\WINDOWS\qzmzezgt.exe
  • heesch11, Namens vriend Hartelijk bedankt voor de snelle reactie.
  • Feikor, Kleine toevoeging bij de items die heesch11 noemt: Deze kunnen er ook uit. R3 - URLSearchHook: (no name) - _{1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file) O1 - Hosts: 213.159.117.235 auto.search.msn.com O2 - BHO: (no name) - {B5385E78-CF0C-8CA1-9451-0EAB474E12EC} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [qzmzezgt] C:\WINDOWS\qzmzezgt.exe in veilige modus verwijder je: de map Autopupdate in c:\ Program files het bestand qzmzezgt.exe in C:\WINDOWS rebooten post een nieuwe log. Marc
  • Marc, Zijn pc is al geformateerd. Dus ik neem aan dat hij nu alles schoon heeft. Toch vriendelijk bedankt voor de snelle reacties.
  • [quote:11222571f9="FeikoR."]Zijn pc is al geformateerd. Dus ik neem aan dat hij nu alles schoon heeft. [/quote:11222571f9] Zou moeten hé.. [quote:11222571f9="FeikoR."] Toch vriendelijk bedankt voor de snelle reacties.[/quote:11222571f9] Graag gedaan.
  • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 18:10:18, on 6-4-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Jordi Campo\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.livescore.com/ O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  • flipthagangster, Ziet er goed uit. Je zit wel in het verkeerde topic. :D groeten Marc edit: zie http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=117822

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.