Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virus VBS_FREELINK

6 antwoorden
  • Hallo Ik heb een probleem met een virus wat al 5 jaar oud is nl. VBS_FREELINK. Elke dag dat ik mijn pc aanzet (sinds 14 dagen) verschijnt de melding dat mijn virus scanner PC-CILLIN "systemcleaner virus found VBS_FREELINK" Daarna kan ik gaan zoeken maar vind dan natuurlijk niets meer, maar morgen krijg ik deze melding weer. Is er een methode om van deze melding af te komen? Bij een kennis van mij is sinds vorige week hetzelfde probleem ontstaan. met vriendelijk groet jacques nieuwenhuizen
  • Doe eerst een online scan, download daarna [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/] Hijackthis [/url] en sla die op in zijn eigen map, aangezien Hijack backups maakt. Zet het log van Hijack in je volgende bericht, laat nog niks repareren aangezien het meeste onschuldig is.
  • Hallo Hierbij het gevraagde logfile Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:19:26, on 10-04-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE D:\Palm\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe D:\Download\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.blazefind.com/search.php?search=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.blazefind.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) R3 - URLSearchHook: (no name) - _{5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file) O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {67FC8859-1700-42B1-9120-A26963AD6C85} - C:\WINDOWS\rt2MlAfR8.dll O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\WINDOWS\System32\a.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = D:\Palm\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Run DAP (HKLM) O16 - DPF: {1F20CF42-B381-4181-8C2A-A389B1022E6E} (Dialer.Class1) - http://www.ipxs.nl/php/fundate.CAB O16 - DPF: {65B818E1-F4D8-4F96-A1DF-35F3D1C86194} (limmyloding.limmyform) - http://mmm.roings.com/roing.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} (brdg Class) - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/bridge-c1.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab
  • Hallo jacq14, Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:888cfcd0f6] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.blazefind.com/search.php?search=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.blazefind.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) R3 - URLSearchHook: (no name) - _{5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file) O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file) O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {67FC8859-1700-42B1-9120-A26963AD6C85} - C:\WINDOWS\rt2MlAfR8.dll O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - C:\WINDOWS\System32\bridge.dll O3 - Toolbar: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\WINDOWS\System32\a.exe O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O16 - DPF: {1F20CF42-B381-4181-8C2A-A389B1022E6E} (Dialer.Class1) - http://www.ipxs.nl/php/fundate.CAB O16 - DPF: {65B818E1-F4D8-4F96-A1DF-35F3D1C86194} (limmyloding.limmyform) - http://mmm.roings.com/roing.cab O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} (brdg Class) - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/bridge-c1.cab O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/en/SysWebTelecom.cab [/b:888cfcd0f6] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://www.xtra.co.nz/help/0,,4155-1916458,00.html]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: a.exe in C:\WINDOWS\System32\ bridge.dll in C:\WINDOWS\System32\ Start de computer opnieuw, run HijackThis nog ee keer en post je nieuwe log groeten, Marc
  • Hallo Marc Ik denk dat het probleem nu definitief uit de wereld is. Met regclean had ik ook al e.e.a. gezien. Alleen niet a.exe in windows/system32 ,wat de oorzaak was. Geweldig mooi progje hijack. Bedankt voor je support Hieronder nog mijn nieuwe log Jacques Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 14:54:48, on 10-04-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\Palm\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe D:\hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = D:\Palm\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Run DAP (HKLM) O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  • Hallo jacq14, Mooie propere log nu. Deze kan je laten fixen door HijackThis: [b:9b03144dcd]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = [/b:9b03144dcd] groeten Marc

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.