Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Advertentie software verwijdert NAV 2004 niet ??

19 antwoorden
 • Wie kan mij helpen Nadat ik de hardeschijf laat scannen door NAV 2004 vind norton veel advertentie software maar kan deze niet verwijderen. Hoe haal ik deze software weg ?? Voorbeeld: MSBB[1].exe adware.ncase advertentiesoftware MSBB[2].exe " ncmyb.dll " save.exe Adware.Savenow biprep.exe Adware.binet dkboh.exe Adware.Ncase GUninstaller.exe Adware.Gator En zo heb ik er nog wel 20 Graag hoor ik van jullie Ed
 • Deze zou Ad-Aware moeten pakken. Scan op spyware met [url=http://download.com.com/redir?pid=10214379&merid=69274&mfgid=69274&edId=3&siteId=4&oId=3002-20-10214379&ontId=20&ltype=dl_dlnow&lop=link&dlrs=1&destUrl=ftp%3A%2F%2Fftpx.download.com%2Fpub%2Fwin95%2Futilities%2Faaw6.exe]AdAware[/url]. Na de installatie eerst het programma updaten. Na scannen met Ad-Aware alles laten verwijderen wat het vindt. Reboot. Niet opgelost: Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe]HijackThis[/url]. Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maak namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand. Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Zowel met norton - Spybot - HiJack en Ad-aware lukt het niet deze files te verwijderen !!! Wie kan me helpen Format is wel het laatste wat ik wil
 • Post even een HijackThislog.
 • Zoals M@rc zijn laatste post al zei, post een Hijacklog in je volgende bericht. Dan halen wij het weg voor je. EDIT: Te laat :cry: :wink:
 • Bluechip, Ik post je log hier even. Kan iedereen het verhaal meevolgen info over je log volgt. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 7:44:58, on 19-4-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\windows\system32\sncntr.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\cdfoon\trayapp.exe C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE D:\Hijack This\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll (file missing) O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {2CF4AC44-2823-46D5-89D1-3CC0D847FFCE} - C:\WINDOWS\q5A7g.dll (file missing) O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe O4 - HKLM\..\Run: [sncntr] c:\windows\system32\sncntr.exe /nocomm O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd419] c:\program files\Webdialer\od-stnd419.exe -m O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd318] c:\program files\Webdialer\od-stnd318.exe -m O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {03C543A1-C090-418F-A1D0-FB96380D601D} (preload control) - http://www.thepaymentcentre.com/build/preload.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://213.200.210.99/download/ceuz2sm_adult.exe
 • Bleuchip, Ga naar je taakmanager en beeindig de volgende processen indien aanwezig: sncntr.exe istsvc.exe Draai Hijackthis nog een keer en laat de volgende items fixen: R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.blazefind.com/search_page.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {000006B1-19B5-414A-849F-2A3C64AE6939} - C:\WINDOWS\bi.dll (file missing) O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {2CF4AC44-2823-46D5-89D1-3CC0D847FFCE} - C:\WINDOWS\q5A7g.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd419] c:\program files\Webdialer\od-stnd419.exe -m O4 - HKCU\..\Run: [od-stnd318] c:\program files\Webdialer\od-stnd318.exe -m O16 - DPF: {03C543A1-C090-418F-A1D0-FB96380D601D} (preload control) - http://www.thepaymentcentre.com/build/preload.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://213.200.210.99/download/ceuz2sm_adult.exe Reboot in veilige modus, zorg dat alle bestanden weergeven aanstaat en verwijder de volgende bestanden: sncntr.exe in C:\windows\system32\ De map ISTsvc in C:\Program Files\ Reboot en post een nieuw log in je volgende bericht.
 • Laat ik er nou toch nog 1 voor je gevonden hebben: verwijder: Webdialer in c:\program files\ Doet dit weer in veilige modus en met alle bestanden weergeven aan.
 • Ik ben inderdaad een aantal programma's kwijt geraakt met HiJack Maar het meerendeel van de AdvertentieSoftware staat nog steeds ergens op de harde schijf volgens Norton Mijn eerste vraag zit ik nog steeds mee ED
 • Nieuwe log dan.
 • Ed, Ben je nou af van de advertentiesoftware na het verwijderen van de sleutels zoals ik vanmorgen aangaf? Zet even een nieuw Hijacklog hier op het forum neer, in plaats van hem te e-mailen, dan kan M@rc en Quasi ook even kijken of het schoon is. Groetjes, Andre
 • Nee ik ben er nog niet vanaf Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 20:01:12, on 21-4-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\cdfoon\trayapp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE D:\Hijack This\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:ce94fe219c] O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll (file missing) [/b:ce94fe219c] Voor de rest lijkt deze log me clean. Ik begrijp dat je de restanten van deze spyware van je pc wil. Heb je er last van?? Probeer nog eens te scannen met Ad-Aware. Voor je gaat scannen op spyware met Ad-Aware moet je eerst het programma updaten. Wanneer je Ad-Aware opstart klik je in het Statusblad op 'Controleer voor updates' om het laatste Reference bestand binnen te halen. Wanneer een nieuw Reference bestand beschikbaar is krijg je melding van de Build en de datum vanaf wanneer dit bestand beschikbaar was. Klik op OK om dit bestand te downloaden. Wanneer je reeds beschikt over het meest recente Reference-bestand, krijg je de melding: Geen updates beschikbaar. Instellingen: Klik naast Ad-Aware 6.0 op het icoon Instellingen, klik op de knop Tweak. Bij Scanning Engine zorg je dat het volgende aangevinkt is: Unload recognized processes during scanning. Bij Cleaning Engine zorg je dat het volgende aangevinkt is: Let windows remove files in use at next boot. Bij Cleaning Engine zorg je dat er geen vinkje staat bij: Automaticly try to unregister objects prior to deletion. Klik op de knop Doorgaan Klik op de knop Scan nu. Zorg dat 'Activeer grondige scan' aangevinkt is. Kies voor 'Selecteer mappen om te scannen' en klik op Selecteer. Duidt nu de partities / mappen aan die je wil scannen. Zorg zeker dat de partitie met je Windows (de actieve partitie mzeestal c:\) en deze met je programma-bestanden gescand worden. (eigenlijk kan je best alle partities laten scannen door Ad-Aware.) Klik op de knop volgende. Ad-aware gaat nu de geselecteerde partities of mappen scannen op spyware. Indien er een spyware op de computer aanwezig is zal Ad-Aware nu een aantal 'slechte' bestanden en registersleutels vinden. Rechtsklik in dit venster en kies voor 'Selecteer alles'. Klik op de knop Volgende. Het programma zal je vragen om alle geselecteerde items te verwijderen. Bevestig dit met OK. Sluit Ad-Aware en start de computer opnieuw. Scan vervolgens nog eens met Spybot. Check eerst voor updates. Laat alle roodgemarkeerde items verwijderen. Scan nog eens met Norton. Update ook dit programma nog eens. Scan ook eens in veilige modus. Indien Norton nog iets vindt, kijk dan waar hij het vindt. Dan kan je het eventueel manueel verwijderen.
 • Verkeerde topic, sorry
 • Helaas de Advertentiesoftware is er nog steeds ondanks al de goede adviezen ED Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 7:05:19, on 22-4-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\cdfoon\trayapp.exe C:\totalcmd6.0\TOTALCMD.EXE D:\Hijack This\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvTray.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files\Pinnacle\Studio 9\LaunchList.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [CDFoon System-Tray] C:\cdfoon\trayapp.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive2k\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37958.5100694444 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 • [quote:be63e11315="M@rc"] Ik begrijp dat je de restanten van deze spyware van je pc wil. Heb je er last van??.[/quote:be63e11315] Krijg je popups? [quote:be63e11315="M@rc"] Scan ook eens in veilige modus. Indien Norton nog iets vindt, kijk dan waar hij het vindt. Dan kan je het eventueel manueel verwijderen.[/quote:be63e11315] ?? We willen helpen, maar dan zal je wel wat meer info moeten geven Heb je ad-aware geupdate? Vindt Ad-Aware iets? Waar vindt Norton iets en wat?
 • Adaware heb ik geupdate alleen tot nog toe heb ik een aantal weken terug de eerste update gekregen en daarna niets meer ik gebruik versie 6.0 pro met diep zoeken zijn er inderdaad een aantal files gevonden en verwijderd diep zoeken was voor mij nieuw werkte verder goed. Norton vindt veel software maar geeft niet ana waar de naam begint met Adware.Ncase Adware.DSNX Adware.Binet Adware.Ncase etc Norton is tot 21 april bijgewerkt Ed
 • Welke refentiebestand gebruik je bij Ad-Aware? De nieuwste is: 01R299 22-04-04. Probeer desnoods de nieuwste versie van Ad-Aware eens te downloaden, en herhaal de hierboven beschreven procedure. Een andere optie is Spybot search & Destroy. Link naar de download vind je in de spyware-faq. Je kan ook manueel aan de slag gaan. Check: http://sarc.com/avcenter/venc/data/adware.ncase.html http://www.pestpatrol.com/PestInfo/n/ncase.asp http://sarc.com/avcenter/venc/data/adware.binet.html
 • Adaware heeft (bijna?) dagelijks updates. Je moet wel de nieuwste build van het programma zelf hebben. Voor de gratis versie is dat 181. Als je een oudere hebt, update ie de reference files niet meer.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.