Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthis logfile

11 antwoorden
 • Hallo, wie zou er naar onderstaand logfile willen kijken. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 17:43:24, on 9-5-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\PL15Co2K.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\Program Files\Philips ToUcam Camera\GameCam SE\Program\RFTray.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Documents and Settings\Lidie de Bruijn\Mijn documenten\HijackThis.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.zestyfind.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.gelderlander.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINDOWS\System32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinEssential] C:\WINDOWS\System32\Keyhost.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [slmss] C:\Program Files\Common Files\slmss\slmss.exe O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Mwsvm] C:\WINDOWS\mwsvm.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [HI-SPEED USB DEVICE Coinstaller] PL15Co2K.exe O4 - HKLM\..\Run: [frsk] C:\WINDOWS\frsk.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLSYFM] C:\WINDOWS\FLSYFM.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckAnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe" /L AnyDVD O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] javaw -cp "C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker" O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] C:\PROGRA~1\AUTOUP~1\AUTOUP~1.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpyBlocs] C:\Program Files\SpyBlocs\SpyBlocs.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Emoticons Mail] C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Translate (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: LingoWare Translator... (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\inetadpt.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\inetadpt.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\inetadpt.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\inetadpt.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37940.043125 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab alvast bedankt Jan :P
 • Eerst Zestyfind verwijderen. Download Killbox: http://download.broadbandmedic.com/VbStuff/KillBox.zip Unzip alle files naar je desktop. Ga naar Configuratiescherm - Systeembeheer - Lokale beveiligingsinstellingen. Bij Lokaal beleid ga je naar Toewijzing van gebruikersrecht. In het rechtervenster doe je een rechtsklik op Fouten in programma's opsporen, en kies je vervolgens voor Eigenschappen. Klik op de knop Gebruiker of groep toevoegen. Klik op de knop Objecttypen en plaats een vinkje voor Groepen. Het venster sluit. In het venster dat nu terug verschijnt klik je op Geavanceerd. In het volgende venster klik je op Nu zoeken en bij Naam (RDN) selecteer je Administrators. Klik op OK. In het venster naast Namen controleren zou Administrators nu moeten verschijnen. Klik op OK. In het venster Instellingen voor Lokale beveiliging zou Administrators nu ook zichtbaar moeten zijn. Indien dit zo is klik je op OK. Start de computer opnieuw. Wanneer de computer opnieuw gestart is, sluit je alle open vensters. Open KillBox en in het menu ga je naar Fix L2M. Kies voor Kill VX2.BetterInternet. Start de computer opnieuw. Herhaal de procedure van het toevoegen van de administratorsgroep aan: Fouten in programma's opsporen. Sluit alle venster wanneer de computer opnieuw gestart is en start Killbox. Ga in het menu naar Find en kies voor Find VX2.BetterInternet. Als niets gevonden wordt is alles ok. Ga vervolgens in het menu Find naar User Agent String. Klik op CLSID key en bij Action kies je voor Delete User Agent String Klik op Fix L2M en kies voor Import L2M.reg om verschillende registersleutels te verwijderen die door deze malware geïnstalleerd zijn. Vervolgens scan je de pc met Ad-Aware. Instructies voor correct gebruik van Ad-aware vind je op http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?p=767351#767351 Na een reboot run je HijackThis nog een keer en post je een nieuwe log.
 • Hallo Marc, hieronder de nieuwe logfile: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 19:20:28, on 10-5-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\PL15Co2K.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Philips ToUcam Camera\GameCam SE\Program\RFTray.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Documents and Settings\Lidie de Bruijn\Mijn documenten\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.gelderlander.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 207.36.196.189 ieautosearch O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINDOWS\System32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinEssential] C:\WINDOWS\System32\Keyhost.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [slmss] C:\Program Files\Common Files\slmss\slmss.exe O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Mwsvm] C:\WINDOWS\mwsvm.exe O4 - HKLM\..\Run: [HI-SPEED USB DEVICE Coinstaller] PL15Co2K.exe O4 - HKLM\..\Run: [frsk] C:\WINDOWS\frsk.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLSYFM] C:\WINDOWS\FLSYFM.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckAnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe" /L AnyDVD O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] C:\PROGRA~1\AUTOUP~1\AUTOUP~1.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Emoticons Mail] C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Translate (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: LingoWare Translator... (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37940.043125 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab Ik heb geprobeerd de registersleutels te verwijderen maar dat is volgens mij niet gelukt. Groetjes Jan :P
 • Jan, Je hebt niet gescand met Ad-Aware. Belangrijk dat je dit na afloop toch even doet. Die Zestyfind lijkt me toch weg.... Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:7b551d2715] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank O1 - Hosts: 207.36.196.189 ieautosearch O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINDOWS\System32\version.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinEssential] C:\WINDOWS\System32\Keyhost.exe O4 - HKLM\..\Run: [slmss] C:\Program Files\Common Files\slmss\slmss.exe O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [Mwsvm] C:\WINDOWS\mwsvm.exe O4 - HKLM\..\Run: [frsk] C:\WINDOWS\frsk.exe O4 - HKLM\..\Run: [FLSYFM] C:\WINDOWS\FLSYFM.exe O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] C:\PROGRA~1\AUTOUP~1\AUTOUP~1.EXE [/b:7b551d2715] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://www.xtra.co.nz/help/0,,4155-1916458,00.html]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\WINDOWS\System32\version.exe <---dit bestand C:\WINDOWS\System32\Keyhost.exe <---dit bestand C:\Program Files\Common Files\slmss <---deze map C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll <---dit bestand C:\WINDOWS\mwsvm.exe <---dit bestand C:\WINDOWS\frsk.exe <---dit bestand C:\PROGRAM FILES\AUTOUPDATER <---deze map Reboot. Scan met Ad-Aware en volg hierbij deze instructies: http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?p=767351#767351 Reboot, Run hijackThis nog een keer en post een nieuwe log. Marc
 • Hallo Marc, hieronder staat weer de nieuwe logfile: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 21:19:03, on 10-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\PL15Co2K.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe C:\Program Files\Philips ToUcam Camera\GameCam SE\Program\RFTray.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Documents and Settings\Lidie de Bruijn\Mijn documenten\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.gelderlander.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\PopUpKiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [HI-SPEED USB DEVICE Coinstaller] PL15Co2K.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckAnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe" /L AnyDVD O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Emoticons Mail] C:\Program Files\Emoticons Mail\emomail.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Reality Fusion GameCam SE.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Translate (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: LingoWare Translator... (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37940.043125 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab Het lijkt erop dat alles weer normaal functioneerd alleen bij opstarten van de computer krijg ik een popup scherm van windows installer. groetjes Jan :P
 • Log ziet er goed uit. Als je opnieuw reboot, krijg je de pop-up dan nog?
 • Hallo Marc, popupscherm geeft het volgende weer : windows installer -- bezig met het voorbereiden van de installatie-- windows is bezig met het configureren van Microsoft Office XP Pro. Een paar seconden later verdwijnt het popup scherm weer . Groetjes Jan :P
 • Blijft het na elke reboot terugkomen?
 • Ik heb 5 keer een reboot gedaan en het blijft terugkomen
 • Start alle applicaties van Office eens een keertje op. Reboot.
 • Ik heb office ook nog laten repareren maar popup scherm blijft terugkomen .

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.