Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Omegasearch en jugsbatlove. Wie helpt mij?

13 antwoorden
 • Mag ik ook vragen om hulp?? Ik heb last van omegasearch en jugsbatlove. Alles al geprobeerd, maar komt streeds terug. Diverse Spyware removers erdoor gehaald zoals o.a Adaware Spysweeper, spybot en noem maar op. Ook register regelmatig opgeschoond. Helaas.... Zal erg dankbaar zijn als iemand mij kan helpen. Groetjes, Carl Scan saved at 11:21:58, on 27-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRA~1\GREATO~1\part heck peak.exe C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Carl\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.338\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://omegasearch.com/passthrough/index.html?http://www.paradigit.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {F62BE5F3-6BEE-AB7A-32BE-66765ED1A784} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: jugsbatlove - {1742D2FD-B05C-2AFD-99DB-1654FD4B34EE} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [64 locks] C:\PROGRA~1\GREATO~1\part heck peak.exe O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe -TRAYONLY O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37989.6162384259 O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_06) - O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • Deze zou ik er zelf uit halen. Die met een vraagteken kunnen legitieme software zijn, moeten jou dan wel bekend voorkomen. C:\PROGRA~1\GREATO~1\part heck peak.exe C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe ? R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://omegasearch.com/passthrough/index.html?http://www.paradigit.nl/ O2 - BHO: (no name) - {F62BE5F3-6BEE-AB7A-32BE-66765ED1A784} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O3 - Toolbar: jugsbatlove - {1742D2FD-B05C-2AFD-99DB-1654FD4B34EE} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O4 - HKLM\..\Run: [64 locks] C:\PROGRA~1\GREATO~1\part heck peak.exe O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe -TRAYONLY ? O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab ?
 • Bedankt Gerben. Heb je advies opgevolgd en volgens mij moet het nu beter zijn. Alleen Jugsbatlove zit er nog in en dat is ook onderdeel van Omegasearch.com. Nog aanvullend advies??? Groet, Carl Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 13:38:31, on 27-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: jugsbatlove - {1742D2FD-B05C-2AFD-99DB-1654FD4B34EE} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe -TRAYONLY O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37989.6162384259 O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_06) - O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • Ik ga even kijken voor je wat ik zie nog meer zitten ook.
 • Inderdaad, staat er dus nog in: O3 - Toolbar: jugsbatlove - {1742D2FD-B05C-2AFD-99DB-1654FD4B34EE} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll Deze zou ik ook nog verwijderen. O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl Overigens de genoemde verdachte files ook verwijderen van de harde schijf, zonodig in safe mode.
 • Draai HijackThis en verwijder de volgende items: R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O3 - Toolbar: jugsbatlove - {1742D2FD-B05C-2AFD-99DB-1654FD4B34EE} - C:\PROGRA~1\RegsBind\Grey license.dll O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe Herstart je computer in veilige modus en met alle bestanden weergeven aan, en verwijder: C:\WINDOWS\Updreg.exe <= dit bestand Herstart en plaats een nieuw HijackThislog Groetjes, Andre
 • Dank weer beiden. Ik ga er mee aan de gang.
 • Omegasearch is coolwebsearch-variant. Best even fixen CWShredder. Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Start het programma, klik op de Fix-knop en reboot.
 • Mijn dank is enorm groot. Wat een goede en snelle hulp bieden jullie. Ik ben het kwijt en hoop het niet meer terug te krijgen. Nogmaals dank. Willen jullie nog een log hebben?
 • [quote:2dac7b5da6="cami"]Nogmaals dank. Willen jullie nog een log hebben?[/quote:2dac7b5da6] Als je zeker wil zijn kan je nog een log posten...
 • Bij deze dan. Ik ga nu eten en boodschappen doen met vrouwlief. Kijk vanavond wat jullie ervan kunnen zeggen. Nogmaals mijn dank. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 16:42:03, on 27-5-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\Program Files\E-Book Systems\FlipAlbum 5 Pro\FpLaunch.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\PROGRA~1\RCrawler\RCrawler.exe -TRAYONLY O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\TextBridge Pro 8.0\Ereg\REMIND32.EXE O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (chelloInstall.Install) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37989.6162384259 O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_06) - O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • Deze kan er nog uit: [b:5c2a69c849]O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab[/b:5c2a69c849]
 • Doe ik, bedankt

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.