Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Na fixen met Hijack this nog steeds verandering van homepage

11 antwoorden
 • Ondanks het runnen van adware, spybot, regsupreme etc. wordt iedere keer na het rebooten mijn homepage verandert. Ik heb Hijack this ook uitgevoerd en de bestanden die hiermee te maken kunnen hebben verwijderd. Nadat ik dit heb gedaan start IE 1 keer normaal en wordt vervolgens de homepage toch weer verandert. Als ik na het verwijderen hijack this nog een keer laat scannen geeft ie weer precies dezelfde dingen aan die ik de keer ervoor heb verwijdert. Raarrr en erg irritant, kan iemand mij helpen?? Onderstaand de Log van Hijack this: C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Documents and Settings\P.R. van Breemen\Bureaublad\Nieuwe map\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: CCHelper - {0CF0B8EE-6596-11D5-A98E-0003470BB48E} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\CCHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\BUREAU~1\DOWNLO~1\NIEUWE~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Pa&nicware Pop-Up Stopper Pro - {B1E741E7-1E77-40D4-9FD8-51949B9CCBD0} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\popuppro.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://neherkade.zapto.org/kxhcm10.ocx O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DC187740-46A9-11D5-A815-00B0D0428C0C} - http://ds1.downloadtech.net/cn1060/pcpowerscan.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{87A62DAE-C214-43B9-99CA-7A44DA8ABE55}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 Alvast bedankt
 • Hallo ThaBastard, Download de nieuwste versie van [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe]HijackThis[/url]. Maak een nieuwe log en post deze. Download [url=http://users.pandora.be/marcvn/tools/appinit.zip]dit[/url] bestandje. Unzip het op je buroblad. Dubbelklik op appinit.bat. Er verschijnt een 'dos'box en dan wordt er een bestand aangemaakt dat windows.txt noemt. Open dit bestand en plak deze inhoud ook in je volgende post. Marc
 • Dit is de log van de nieuwste HT: Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 12:48:19, on 10-7-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\P.R. van Breemen\Bureaublad\HT\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = www.google.nl O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: CCHelper - {0CF0B8EE-6596-11D5-A98E-0003470BB48E} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\CCHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA9EBBB9-4204-455C-A6C1-D00CEDA06BE1} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Pa&nicware Pop-Up Stopper Pro - {B1E741E7-1E77-40D4-9FD8-51949B9CCBD0} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\popuppro.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpybotSnD] "C:\Documents and Settings\P.R. van Breemen\Bureaublad\Downloaded Programs\Nieuwe map\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://neherkade.zapto.org/kxhcm10.ocx O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {DC187740-46A9-11D5-A815-00B0D0428C0C} - http://ds1.downloadtech.net/cn1060/pcpowerscan.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{87A62DAE-C214-43B9-99CA-7A44DA8ABE55}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Filter: text/html - {59488914-6812-4E9C-9248-6F35CAE39490} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll O18 - Filter: text/plain - {59488914-6812-4E9C-9248-6F35CAE39490} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll De tekst in de file van appini.bat verandert steeds en bestaat uit hele vage tekens, dit is de laatste: regf   Pugf hbin ¨ÿÿÿnk, ´4§®DÄ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ð x ÿÿÿÿ 0 : Windows ÿÿÿsk x x Ô „¸ È  ¤    ! € ! ?     ?        Øÿÿÿvk :   fùAppInit_DLLs֍æGÀÿÿÿC : \ W I N D O W S \ S y s t e m 3 2 \ l o g j . d l l t h Ðÿÿÿvk   ÀUDeviceNotSelectedTimeoutðÿÿÿ1 5 € ðÿÿÿ9 0 V Ðÿÿÿvk €'  ŒóGDIProcessHandleQuota·øÏàÿÿÿvk x  Ì”Spooleråðÿÿÿy e s Øáöw h Ø ( X   àÿÿÿvk €  R¿swapdiskÐÿÿÿvk   kâTransmissionRetryTimeoutàÿÿÿh Ø ( X   À Ðÿÿÿvk €'  Z3USERProcessHandleQuotaZuÀ Ik heb ook gekeken of er dap is geinstalleerd maar dat staat niet tussen mn software....... Thnx
 • Hallo ThaBastard, Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Gebruik CWShredder nog niet. Dowload [url=http://www.rokop-security.de/main/download.php?op=getit&lid=59]Sphjfix[/url]. Unzip het programma en start het. Na een automatische reboot run je CWShredder. Reboot de computer opnieuw. Run HijackThis opnieuw en laat volgende items repareren: [b:c294fc962c] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\PR464C~1.VAN\LOCALS~1\Temp\sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: (no name) - {AA9EBBB9-4204-455C-A6C1-D00CEDA06BE1} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll O16 - DPF: {2E28242B-A689-11D4-80F2-0040266CBB8D} (KX-HCM10 Control) - http://neherkade.zapto.org/kxhcm10.ocx O16 - DPF: {DC187740-46A9-11D5-A815-00B0D0428C0C} - http://ds1.downloadtech.net/cn1060/pcpowerscan.cab O18 - Filter: text/html - {59488914-6812-4E9C-9248-6F35CAE39490} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll O18 - Filter: text/plain - {59488914-6812-4E9C-9248-6F35CAE39490} - C:\WINDOWS\System32\afn.dll [/b:c294fc962c] Reboot de computer opnieuw. Run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log. Verwijder windows.txt van je buroblad. Start appinit.bat nog een keer en post ook deze nieuwe log. DAP heeft hier niks mee te maken. Je hebt last van de about:blank hijack. Deze maakt in jouw geval gebruik van de verborgen installler. (zie de log van windows.txt) groeten,
 • Ik heb de stappen gevolgd, dit is de nieuwe HT log: Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 14:04:03, on 10-7-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\P.R. van Breemen\Bureaublad\HT\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = www.google.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = www.google.nl O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: CCHelper - {0CF0B8EE-6596-11D5-A98E-0003470BB48E} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\CCHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Pa&nicware Pop-Up Stopper Pro - {B1E741E7-1E77-40D4-9FD8-51949B9CCBD0} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\popuppro.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\SNDMon.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{87A62DAE-C214-43B9-99CA-7A44DA8ABE55}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 Dit is de nieuwe appini.bat log: regf    Pugf hbin  ÿÿÿnk, ì[jtfÄ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ¸ € ÿÿÿÿ 0 : Windows_Hijackedÿÿÿsk € € Ô „¸ È  ¤    ! € ! ?     ?        Øÿÿÿvk €  fùAppInit_DLLs֍æG p Ðÿÿÿvk Ð  ÀUDeviceNotSelectedTimeoutðÿÿÿ1 5 € ðÿÿÿ9 0 V Ðÿÿÿvk €'  ŒóGDIProcessHandleQuota·øÏàÿÿÿvk @  Ì”Spooleråðÿÿÿy e s Øáöw p   ð h àÿÿÿvk €  R¿swapdiskÐÿÿÿvk à  kâTransmissionRetryTimeoutàÿÿÿp   ð h ˆ Ø Ðÿÿÿvk €'  Z3USERProcessHandleQuotaZuø
 • Hallo ThaBastard, Mooi zo. [img:87a9d99a26]http://users.pandora.be/marcvn/Iconen/icon_thumb.gif[/img:87a9d99a26] Logjes zien er goed uit. Je probleem lijkt me opgelost. Als je deze niet zelf ingesteld hebt (met Spybot search & destroy) dan kan je ze ook laten repareren door HijackThis: O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present groeten, Marc
 • Ok perfect, bedankt. Ben benieuwd hoe lang mn homepage normaal blijft :D Groet
 • Indien je overstapt op Firefox héél lang. :wink:
 • Ok, wat is Firefox?
 • een alternatieve browser, zie ook [url=www.mozilla.org]de site van mozilla[/url]
 • gebruik je bij het immuniseer gedeelte van spybot wel onderin die opties om je startpagina vast te zetten?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.