Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Log Rednalsaw

2 antwoorden
  • Ik vroeg me af of ik de laatste twee items van de scan kan verwijderen. Alvast bedankt! Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 15:22:54, on 19-7-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Progra~1\Launch Manager\LaunchAp.exe C:\Progra~1\Launch Manager\PowerKey.exe C:\Progra~1\Launch Manager\HotkeyApp.exe C:\Progra~1\Launch Manager\CtrlVol.exe C:\Progra~1\Launch Manager\Wbutton.exe C:\Installed Software\Downloads\ZoneAlarm\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\INSTAL~1\DOWNLO~1\AVGANT~1\avgserv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\INSTAL~1\DOWNLO~1\AVGANT~1\AVGCC32.EXE C:\Installed Software\Downloads\Hijack-This\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Installed Software\Downloads\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Installed Software\Downloads\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] LaunApp O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Progra~1\Launch Manager\LaunchAp.exe O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Progra~1\Launch Manager\PowerKey.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] C:\Progra~1\Launch Manager\HotkeyApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Progra~1\Launch Manager\CtrlVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Progra~1\Launch Manager\Wbutton.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\INSTAL~1\DOWNLO~1\AVGANT~1\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Installed Software\Downloads\ZoneAlarm\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\INSTAL~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?321
  • allebei staan laten log lijkt me ook schoon :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.