Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Het is weer zover

5 antwoorden
  • Mijn pc gaat weer naar Mysearchnow, en ondedoeld. Ik draai ad-watch en toch is het gebeurd. Hier volgt mijn log. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 10:25:04, on 20-7-2004 Platform: Windows XP SP2, v.2162 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2162) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\srvany.exe C:\WINDOWS\system32\resetservice.exe C:\Program Files\uphclean\uphclean.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\mapi mail live\StyleRoad.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCScheduler.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe I:\Hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mysearchnow.com O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Find - {8D029AEC-E412-4948-84B5-699A740946AE} - %SystemRoot%\System32\iefind.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HOLD AUDIO] C:\PROGRA~1\mapi mail live\StyleRoad.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner Scheduler] "C:\Program Files\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCScheduler.exe" /startup O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O8 - Extra context menu item: &ieSpell Options - res://C:\Program Files\ieSpell\iespell.dll/SPELLOPTION.HTM O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Check &Spelling - res://C:\Program Files\ieSpell\iespell.dll/SPELLCHECK.HTM O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Zoom In - C:\WINDOWS\web\zoomin.htm O8 - Extra context menu item: Zoom Out - C:\WINDOWS\web\zoomout.htm O9 - Extra button: ieSpell (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell Options (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/QuickFix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab Kan iemand hier aub even naar kijken.
  • ik kijk wel even
  • onderstaande eruit gooien, rebooten, nieuwe log draaien en kijken of ze weg zijn. [list:3ee973614d][b:3ee973614d]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://mysearchnow.com/searchbar.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://mysearchnow.com/searchbar.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = mysearchnow.com O3 - Toolbar: Find - {8D029AEC-E412-4948-84B5-699A740946AE} - %SystemRoot%\System32\iefind.dll (file missing)[/b:3ee973614d][/list:u:3ee973614d] en deze heb ik mijn twijfels over: maar twijfel is staan laten. [list:3ee973614d][b:3ee973614d]O4 - HKLM\..\Run: [HOLD AUDIO] C:\PROGRA~1\mapi mail live\StyleRoad.exe[/b:3ee973614d][/list:u:3ee973614d] scan ook even na met ad-aware, spybot en cwshredder.
  • Bedankt voor het snelle antwoord. Volgens mij is ie nu weer schoon. Maar is wel irritant die shit. Hier volgt t nieuwe log. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:24:27, on 20-7-2004 Platform: Windows XP SP2, v.2162 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2162) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\Program Files\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCScheduler.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\srvany.exe C:\WINDOWS\system32\resetservice.exe C:\Program Files\uphclean\uphclean.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Almerick\Desktop\Progs\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.chello.nl/ O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [Run StartupMonitor] StartupMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner Scheduler] "C:\Program Files\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCScheduler.exe" /startup O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O8 - Extra context menu item: &ieSpell Options - res://C:\Program Files\ieSpell\iespell.dll/SPELLOPTION.HTM O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Check &Spelling - res://C:\Program Files\ieSpell\iespell.dll/SPELLCHECK.HTM O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Zoom In - C:\WINDOWS\web\zoomin.htm O8 - Extra context menu item: Zoom Out - C:\WINDOWS\web\zoomout.htm O9 - Extra button: ieSpell (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell Options (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {1D185838-009D-47C8-824B-B65B4854430E} (Installer Class) - http://quickfix2.chello.nl/QuickFix2/asp/chelloInstall.CAB O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (clsDefault Class) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  • lijkt me clean :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.