Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Bridge.dll

10 antwoorden
  • Hallo allemaal, tijdens opstarten van me computer krijg ik een melding. Er is een fout opgetreden tijdens het laden van C:\Windows\system32\bridge.dll Kan opgegeven module niet vinden. Wat moet ik nou doen???
  • Welke Windows-versie gebruik je dan? Kan je wel gewoon Windows starten? Onder WinXP heb ik geen bridge.dll ... misschien is dit wel vette spyware, bekijk 's of de verwijzing ook te vinden is in Hijackthis?
  • Bridge.dll is spyware. Waarschijnlijk heb je gescand met ad-aware. Deze laat 1 sleuteltje staan en dan krijg je die melding. Post even een HijackThislog.
  • [quote:9bdab9b281="M@rc"]Bridge.dll is spyware. Waarschijnlijk heb je gescand met ad-aware. Deze laat 1 sleuteltje staan en dan krijg je die melding. Post even een HijackThislog.[/quote:9bdab9b281] Ja klopt ik heb met ad-aware gescand, hoe kan ik een HijackThislog posten???
  • Met HiJackThis misschien? :lol: http://www.zdnet.nl/downl.cfm?id=37461 Installeer, Scan, Save Log, copy&paste log hier. Of click op dat linkie van M@rc voor de uitgebreide uitleg ... :wink:
  • Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 17:12:48, on 23-7-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CONNMN~1.EXE c:\Program Files\Intuwave Ltd\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\CapMan.exe C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\ElogErr.exe C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\BROADC~1.EXE C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\CONNEC~1\SCRFS.exe C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\MOBILE~1\EPMWOR~1.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Ismail Yilmaz\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 200.199.201.81 www.marco.aurelio.brturbo.com O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll O2 - BHO: BOLT MIX WMA - {F45258D3-CCC9-E931-7C3F-72927A96BC0E} - C:\PROGRA~1\BLUEWI~1\TESTBARB.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: date active - {17D6FC3A-1F5D-D60C-339C-D5FC81B7B40E} - C:\PROGRA~1\BLUEWI~1\TESTBARB.dll (file missing) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Bait rect] C:\PROGRA~1\FIRSTO~1\boneflagtons.exe O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT" O4 - HKLM\..\Run: [Open Site] "C:\Program Files\Open Site\opensite.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Popup Ad Filter] C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\PopFilter.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SFS6] "C:\Program Files\Steganos Secure FileSharing 6\sfs.exe" /booting O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Phone Connection Monitor.lnk = C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\audevicemgr.exe O8 - Extra context menu item: Allow Popups - C:\Program Files\Meaya\Popup Ad Filter\WhiteGetUrl.js O8 - Extra context menu item: Download all by Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html O8 - Extra context menu item: Download by Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://207.218.219.226:8000/java/cr.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} - http://217.73.66.1/del/loader.cab O16 - DPF: {E62A47D8-74B1-4A93-963A-E5E43B7CC5C2} (UCSearch.ucUCSearch) - http://www.zuvio.com/opnste/UCSearch.CAB O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8A218005-ADC6-49C2-B329-00405D599CDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 Welke moet ik nou verwijderen en hoe???
  • In ieder geval deze: O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load Aanvinken in HiJackThis en Fix Checked. Maar M@rc zal wel wat meer troep herkennen denk ik, dus wacht maar ff op zijn reply :D
  • Hallo PoLaT, Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:2ada4004b2] O1 - Hosts: 200.199.201.81 www.marco.aurelio.brturbo.com O2 - BHO: BOLT MIX WMA - {F45258D3-CCC9-E931-7C3F-72927A96BC0E} - C:\PROGRA~1\BLUEWI~1\TESTBARB.dll (file missing) O3 - Toolbar: date active - {17D6FC3A-1F5D-D60C-339C-D5FC81B7B40E} - C:\PROGRA~1\BLUEWI~1\TESTBARB.dll (file missing) O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause O4 - HKLM\..\Run: [Bait rect] C:\PROGRA~1\FIRSTO~1\boneflagtons.exe O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Open Site] "C:\Program Files\Open Site\opensite.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\System32\bridge.dll",Load O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} - http://217.73.66.1/del/loader.cab O16 - DPF: {E62A47D8-74B1-4A93-963A-E5E43B7CC5C2} (UCSearch.ucUCSearch) - http://www.zuvio.com/opnste/UCSearch.CAB [/b:2ada4004b2] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\Program Files\AutoUpdate <--deze map C:\PROGRA~1\FIRSTO~1\ <---deze map C:\Program Files\Open Site <---deze map Fyi: Van Bearshare zijn er versies bekend die spyware bevatten. Aan jou de keuze. Groeten, Marc
  • Dankjewel Marc het is opgelost... :wink:
  • Graag gedaan PoLaT.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.