Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Een Hijack This Log

10 antwoorden
  • Hallo, Onderstaande gegevens zijn voor mij wartaal! Wie kan mij hiermee helpen... wat moet er uit? Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 21:56:18, on 26-7-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe F:\Internet Security\NISUM.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\Internet Security\ccPxySvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe F:\Norton\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\BLAHAX~1\Surfcast.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Ares\Ares.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.077\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Spybot\SDHelper.dll O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [cupdate] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\cupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [bcray] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\1002\bcray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKLM\..\Run: [SM56ACL] sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/072deb3220a2bd758f19/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.fastmp3.nl/test/nl.exe O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38187.6036574074 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab
  • kijk wel even
  • jelte, ik ben toch ook maar een beginner en kan dat niet eens checken want ik snap er nix van
  • Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beeëindig de volgende processen: vsnpstd.exe Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:7fb959d7db] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://about:blank O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [cupdate] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\cupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [bcray] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\1002\bcray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/072deb3220a2bd758f19/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.fastmp3.nl/test/nl.exe [/b:7fb959d7db] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: iixriv.exe <--dit bestand Maak deze map leeg: C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp REboot en doe een online-scan: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp Laat C:\Program Files\Ares\Ares.exe <---dit bestand eens hier scannen: http://www.kaspersky.com/remoteviruschk.html (kan een keylogger zijn of behoort ie bij een P2P netwerk??) Reboot en post een nieuwe hijackThislog. groeten, Marc
  • foudje
  • beeindig in taakbeheer (ctrl + alt + del) onder processen: ares.exe indien aanwezig. daarna sluit je alle vensters en run je hijackthis opnieuw, laat hem onderstaande items fixen: [list:a294e6181e][b:a294e6181e] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://about:blank O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [cupdate] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\cupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [bcray] C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp\SFX44.tmp\1002\bcray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] iixriv.exe O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.fastmp3.nl/test/nl.exe O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/072deb3220a2bd758f19/netzip/RdxIE601.cab [/b:a294e6181e][/list:u:a294e6181e] reboot in safe mode: http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406 laat alle verborgen bestanden weergeven: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm verwijder daarna deze items indien aanwezig: [list:a294e6181e][b:a294e6181e] iixriv.exe <--- deze file (even opzoeken) C:\DOCUME~1\JELTEW~1\LOCALS~1\Temp <--- deze map legen [/b:a294e6181e][/list:u:a294e6181e] reboot en maak een nieuwe log Greetz d. edit: Marc was me voor :cry: Duurde beetje lang want ik vertrouwde ares.exe niet en daar moest ik even na kijken :wink:
  • MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) hij mist ook nog enkele belangrijke updates van ie en windows
  • [quote:393600572f="sjouwer"]MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) hij mist ook nog enkele belangrijke updates van ie en windows[/quote:393600572f] Klopt. Eerst nog een bezoekje aan de Windows Update site brengen. (bedankt Sjouwer) De nieuwe log van HijackThis kan je best maken met de nieuwste versie van het programma: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
  • Hallo! bedankt voor jullie steun! ik heb jullie opdrachten uitgevoerd en daarbij een nieuwe log laten aanmaken. Volgens mij moet hij dan zo goed zijn: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 17:53:45, on 29-7-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe F:\Internet Security\NISUM.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\Internet Security\ccPxySvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe F:\Norton\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\sm56hlpr.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Ares\Ares.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE F:\SpywareGuard\sgmain.exe F:\SpywareGuard\sgbhp.exe F:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - F:\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Spybot\SDHelper.dll O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - F:\Norton\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - F:\Norton\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [SM56ACL] sm56hlpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = F:\SpywareGuard\sgmain.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38187.6036574074 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab
  • Ik zie MSN Messenger Plus 3 staan, ff een vraagje heb je toevallig MET sponsor geinstalleerd? Dat kan ook voor een hoop problemen zorgen :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.