Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

probleem met adaware, spybot e.d.

30 antwoorden
 • Ik zit met een spyware probleem, hiervan ben ik al zeker. Telkens ik Adaware 6.0 laat lopen, loopt hij na een bepaalde tijd vast. in die tijd heeft hij wel al 30-tal problemen ontdekt, vooral Registry problemen. dit is ook zo voor Adaware SE.... Ook Spybot loopt vast. ik heb ondertussen al vanalles geprobeerd, maar zonder resultaat. Ik weet echt niet meer wat te doen, weet er iemand raad?? PC is nogal belangrijk vermits hij moet dienen videobewerking. ik heb hier wel een hijacklogfile. die ik deze ochtend gemaakt heb. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 8:07:35, on 19/08/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Paul Goethals\Mijn documenten\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.belcast.be/nl/search/ie5.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tijd.be/nieuws/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.skynet.be O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DCF0768D-BA7A-101A-B57A-0000C0C3ED5F} - http://bins.whazit.com/cerials/downloader.cab O16 - DPF: {FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64} - http://xbs.climaxbucks.com/internet-optimizer/080703/MultiDist.CAB
 • Hallo Joske_power, Laat Ad-Aware en Spybot hun werk doen in veilige modus. Zorg dat beiden volledig geupdate zijn voor je gaat scannen. Als je dit gedaan hebt maak je een nieuwe hijackthislog en post deze. Gebruik wel de recentste versie van hijackthis, jouw versie is verouderd: http://computercops.biz/downloads-file-328.html groeten, Marc
 • Het probleem is ook dat adaware en spybot ook vastlopen in veilige modus...
 • Ga naar configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen en verwijderen. Kijk of er een programma MoneyTree geïnstalleerd is . Zo ja dan deïnstalleren. Met hijackthis fix je deze items. [b:072cb92091] O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab O16 - DPF: {DCF0768D-BA7A-101A-B57A-0000C0C3ED5F} - http://bins.whazit.com/cerials/downloader.cab O16 - DPF: {FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64} - http://xbs.climaxbucks.com/internet-optimizer/080703/MultiDist.CAB [/b:072cb92091] Reboot de computer, en probeer opnieuw. Krijg je een foutmelding als deze programma's vastlopen? Is het enkel bij deze anti-spyware tools of is het ook bij andere programma's? groeten,
 • Ik zal het vanavond es proberen met jullie oplossingen. ik hoop dat het goed komt, Ik hou jullie op de hoogte, alvast bedankt.
 • heb de gevraagde gegevens verwijdert, en na mijn reboot is hier mijn nieuwe log, hopelijk zien jullie meer. hopelijk zijn er nu minder rare dingen te zien... Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 19:13:28, on 19/08/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Paul Goethals\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tijd.be/nieuws/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.skynet.be O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
 • Weet je wel zeker dat ze vastlopen? Vooral adaware vraagt op sommige momenten nogal wat van je systeem, wat dan nergens meer op lijkt te reageren. Wacht je dan enige tijd, dan blijkt dat ie toch gewoon verder scant.
 • Ik ga ff naar de log kijken.
 • Alexa mag nog gefixed. [code:1:f83a643b64]O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm[/code:1:f83a643b64] Kun je inmiddels in veilige modus Spybot en AdAware draaien?
 • heb alles nog es opgeruimd (die die volgens jullie weg mochten), en heb geprobeerd met adaware te scannen in veilige modus, Lukt nog steeds niet, ik zet hier nog es een hijacklog :
 • heb alles nog es opgeruimd (die die volgens jullie weg mochten), en heb geprobeerd met adaware te scannen in veilige modus, Lukt nog steeds niet, ik zet hier nog es een hijacklog : . Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 21:58:35, on 19/08/2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Paul Goethals\Mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tijd.be/nieuws/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PopUpKiller] C:\Program Files\PopUp Killer\popupkiller.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\A4CIS600\WATCH.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\INTERVIDEO\COMMON\BIN\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.skynet.be O16 - DPF: Dexia Netbanking - http://netbanking.dexia.be/PC//Dynamic/Shared/Applet//DexiaIIA.cab O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
 • Is die Popupkiller toevallig actief wanneer je met AdAware gaat scannen?
 • inderdaad, die is actief maar die is altijd al actief geweest...
 • Zet 'm eens uit en probeer eens een scan te draaien.
 • zonder resultaat. Hij vindt 3 problemen en dan blijft hij hangen op 43469 en doet niks meer. 2 registry keys, 1 registry value enig idee?
 • Laatste versie geprobeerd? http://www.lavasoft.de/support/download/#free
 • [quote:5e9a1ca565="gerben"]Weet je wel zeker dat ze vastlopen? Vooral adaware vraagt op sommige momenten nogal wat van je systeem, wat dan nergens meer op lijkt te reageren. Wacht je dan enige tijd, dan blijkt dat ie toch gewoon verder scant.[/quote:5e9a1ca565] [quote:5e9a1ca565="M@rc"]Krijg je een foutmelding als deze programma's vastlopen? Is het enkel bij deze anti-spyware tools of is het ook bij andere programma's? [/quote:5e9a1ca565]
 • dat is net het probleem, ik kan niet zien wat het resultaat is, ik zie wel dat hij 3 problemen heeft, maar verder kan ik niks doen dan alleen rechtsboven het kruisje om te sluiten aan te klikken en het is gedaan met het plezier... ik zie geen resultaten.
 • [quote:38ee132b89="=Rieske="]Laatste versie geprobeerd? http://www.lavasoft.de/support/download/#free[/quote:38ee132b89]
 • ik dacht van wel, maar ik zal hem nog es downen en laten lopen.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.