Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

11 antwoorden
 • kan iemand deze log ff checken??? bedankt want volges mij zittie vol met spyware Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 20:00:02, on 26-8-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe c:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE c:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\srv.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchmn.htm R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.kdwpshwldhvyhxe.com/VWWPBpHPFzQz4q_1jDznbw2ydP6GFuqYV_7__zAsQ_FqtA9JMZRDVeDiyD9tGfc_.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: (no name) - {A6BF04D4-92E2-C053-9BD5-1F24804859E9} - C:\PROGRA~1\SECTUS~1\Cashcity.exe O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Meet Bike] C:\PROGRA~1\ANTITI~1\close army.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [love grid idle second] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\32 Book Love Grid\owns drive.exe O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\System32\srv.exe O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Wanadoo ADSL verbinding.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/ O16 - DPF: {459729AC-727D-4D97-B18A-72EE224EFEC0} - http://defender.veloz.com/pub/download/scandl_cnry.cab O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} (ReVampMain Control) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/revamp/revamp.dll O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AC1C6374-DA7C-467F-9C59-8605ACCE2D97}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
 • Voordat je gaat beginnen met opruimen in deze log zou ik eerst adviseren een goede virusscanner erover heen te laten draaien. wat ik zo zie zitten er op dit moment al 2 virussen op nl: [quote:2b9fc7daa9]C:\WINDOWS\System32\srv.exe [/quote:2b9fc7daa9] dit is niet een echt virus maar een dialer zie deze site voor info om hem te verwijderen: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1017921.htm en deze [quote:2b9fc7daa9]O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe[/quote:2b9fc7daa9] deze 2e lijkt legitiem maar als je even verder zoekt op internet is dit een registerverwijzing die door een virus wordt gemaakt genaamd netsky zie ook deze link: http://www.esecurityplanet.com/alerts/article.php/3329481 na de virusscanner zou ik ook adaware, spybot, en cwsshredder erover heen laten draaien info over deze programma's kun je vinden in de FAQ en als dit gedaan is zou ik een nieuwe log posten succes
 • ja ik dacht al dat er een dialer in zat want ik hoorde de hele tijd hoog gepiep uit de PC komen... leek van het modem (gelukkig niet meer aangesloten..)
 • je kunt proberen deze te uninstallen via het configuratiescherm->software en kijk of er iets van switch tussen staat anders even de link volgen in mijn vorige post voor instructies om hem te verwijderen. Ik zou er niet zo zeker van zijn dat je er geen rekening van krijgt. Je kunt namelijk met ADSL ook nog naar betaalsites. waarna je achteraf ook nog moet betalen voor een 0900 nummer.
 • Run [url=http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxNetsky.exe]deze[/url] netsky removaltool Druk op CTRL+ALT+DEL. beëindig dit proces: srv.exe Ga naar Configuratiescherm - Software - programma's wijzigen en verwijderen. Deïnstalleer: -Switch -Messengerplus. Run vervolgens deze uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Herstel je webinstellingen: ga in IE naar Extra - internetopties - tabblad Programma's - klik op Webinstellingen herstellen. Verplaats HijackThis naar een nieuwe map, run HijackThis nog een keer en post een nieuwe log. Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het deze keer dan zonder sponsors. groeten, Marc
 • ja me vader had het geinstalleerd en die let nooit op... ze computer is ook een prutje
 • hier is de nieuwe log Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 18:35:05, on 29-8-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe c:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE c:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Temp\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.0002.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpdtlk02.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.2001.0001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norton Antivirus AV] C:\WINDOWS\FVProtect.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - Startup: Wanadoo ADSL verbinding.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/ O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} (ReVampMain Control) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/revamp/revamp.dll O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} (Installation Helper Object) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl/instwact/instwact.dll en weet iemand hoe ik de computer in veilige modus opstart want deze computer heeft een draadloos toetsenbord dat pas aangaaat nadat het windows teken weg is.
 • Hallo tdw, Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:f343bee902] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/First2Enter/Portal/portal.html O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE [/b:f343bee902] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: c:\Program Files\First2Enter <--deze map Heb je dit zelf ingesteld: O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present Neen, dan ook laten fixen met HijackThis. groeten, Marc
 • ja dat computer in veilige modus werkt dus echt niet... zoals daar al staat (onder de log) kan ik de computer niet in veilige modus opzoeken. maar ik zal het verder proberen
 • Reboot je systeem en druk bij het verschijnen van het Win logo op F8. Lijkt mij niet zó lastig, toch?
 • ja maar het toetsenbord reageert pas nadat het winlogo weg is!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.