Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijcak log ivm browser kapertje

3 antwoorden
  • Kan iemand mij helpen door dit log te bekijken. Thnx ! Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 12:32:13, on 31-8-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\int1.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe C:\Program Files\Tukati\Redistributor\1\TukatiRedistributor.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe C:\Program Files\E-Color\Colorific\hgcctl95.exe C:\Program Files\E-Color\E-Color Indicator\TICIcon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\VANOOR~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.359\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1601.0\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [EasyPHP] "C:\Program Files\EasyPHP1-7\easyphp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\System32\int1.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [Tukati:1] C:\Program Files\Tukati\Redistributor\1\TukatiRedistributor.exe -r:1 -x:1 O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot O4 - Startup: Registration-Studio 8.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Studio 8\Register\RegTool.exe O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\Web\MySQL\bin\winmysqladmin.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=09387c9afffe8e443498b2abbe13945474327a1085c7745182b811080277feabb86b69ebd88cb62b4489d4ed5bb3a06b1015c432453ec5ce1497498e2e3636:6cb644f083423bcfb3af4ebe015e4c22 O16 - DPF: {18701356-F9AC-4348-8B1D-284C7D59B4A5} (Genius Control) - http://www.worldcybergames.com/2003/cyberstadium/genius.cab O16 - DPF: {407F5185-3B2E-4196-982B-1E258C46F8FD} - ftp://ftp.ea.com/pub/easports/patches/nhl2003/en-us/nhl.cab O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030523/qtinstall.info.apple.com/drakken/nl/win/QuickTimeInstaller.exe O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab O16 - DPF: {FE5D6722-826F-11D5-A24E-0060B0F1A5AE} (Tukati Launcher) - http://3dgamers.tukati.com/tukati/1.6.36.36/tukati.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{13D44F49-BA43-48EF-9054-5456CBCCFA7D}: NameServer = 195.241.48.33 195.241.49.33 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{13D44F49-BA43-48EF-9054-5456CBCCFA7D}: NameServer = 195.241.48.33 195.241.49.33
  • Kijk 'm later na.
  • Hallo mr puppy, Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig het volgende proces: int1.exe Ga naar configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen en verwijderen. Deïnstalleer Switch Eerst verplaats je HijackThis... Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:568727bf99] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Plus18Point/Portal/portal.html O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\WINDOWS\System32\int1.exe [/b:568727bf99] Als je dit gedaan hebt [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\Program Files\Plus18Point <--deze map C:\WINDOWS\System32\int1.exe <--dit bestand Reboot de computer. groeten, Marc

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.