Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Winad??? computer slaapt

22 antwoorden
 • :evil: kan iemand hier eens naar kijken. Mijn computer is zoooooooo verschrikkelijk langzaam geworden de laatste week. Heb Windows XP pro. Het enige vreemde wat ik zie is in de programmfiles:Winad. Dit krijg ik ook niet weg. Heb Hijachthis gedownload en een log gemaakt (heb dit echter nog nooit gedaan en degene die me wil helpen moet mij hier aub doorheen loodsen) Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 7:12:55 PM, on 9/17/2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\ndnjau.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe C:\WINDOWS\HCChulp.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Utils\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F0 - system.ini: Shell= F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [rukfufwfqy] C:\WINDOWS\System32\ndnjau.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HCChulp] C:\WINDOWS\HCChulp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=8b3d960f9347b45dcfc8dadb1cb085d779f9e0f3dfe0ad0577f3029a9358ed156bca252d97c5bee62a7e80ad189e9557406c95:1201325ab65f92fe6d3dd0a73b81f931 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
 • Ik zou dit bij Beveiliging en Privacy zetten. Daar zitten de HijackThis specialisten.
 • Gooi asjeblieft eerst een virusscanner erover + spybot + ad-aware... EN NIET ZELF "VERPLAATSEN" NAAR B&P, DAT DOEN DE MODS!
 • en dan meteen een met de nieuwste versie plaatsen http://computercops.biz/downloads-file-328.html in deze versie 1.98.0 zit namelijk een bug.
 • Ik heb Adaware en Spybot al verschillende keren gedraaid. Vinden echter niets??? Virusscanner is ook up to date.
 • post effe een nieuwe log met de nieuwste versie zitten inderdaad nog dingen in je log heb alleen de laatste versie nodig
 • Van de Site waar MKL naar verwijst Hijachthis gedownload. laat zich niet uitpakken. Zitten volgens winzip fouten/beschadigingen in.
 • bij mij werkt die wel goed maar zoek anders even op google naar hijackthis 1.98.2 download allicht dat er een werkende versie voor je bij zit
 • is deze wel goed??? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 8:50:59 PM, on 9/17/2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\ndnjau.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe C:\WINDOWS\HCChulp.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\Navw32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Utils\Hijackthis 2\HijackThis19802.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [rukfufwfqy] C:\WINDOWS\System32\ndnjau.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HCChulp] C:\WINDOWS\HCChulp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=8b3d960f9347b45dcfc8dadb1cb085d779f9e0f3dfe0ad0577f3029a9358ed156bca252d97c5bee62a7e80ad189e9557406c95:1201325ab65f92fe6d3dd0a73b81f931 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
 • ja deze is wel goed als je nu ook kijkt in vergelijking met de eerste log is dat de F2 entry's zijn verdwenen. ik kijk even wat er weg gaan een momentje geduld a.u.b p.s winadclient kun je die niet verwijderen via configuratiescherm software?
 • niet te zien in configuratiescherm. In programmfiles niet te verwijderen. Zegt in gebruik te zijn
 • start de computer op in veilige modes en probeer dan winadclient te verwijderen (veilige modes is F8 indrukken tijdens opstarten winxp) start de computer erna opnieuw op en laat daarna hijackthis de volgende items fixen: [b:b7ea351aae]O4 - HKLM\..\Run: [rukfufwfqy] C:\WINDOWS\System32\ndnjau.exe O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=8b3d960f9347b45dcfc8dadb1cb085d779f9e0f3dfe0ad0577f3029a9358ed156bca252d97c5bee62a7e80ad189e9557406c95:1201325ab65f92fe6d3dd0a73b81f931 O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab [/b:b7ea351aae] en post een nieuwe log nadat je nogmaals de compuet opnieuw hebt opgestart na verwijderen van de items[/b]
 • WinAd kan je in principe gewoon deïnstalleren. (configuratiescherm -software- ...)
 • Alles gedaan wat je vroeg. Kon winad in configuratiescherm software helemaal niet vinden hoor. hier de nieuwe log: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 9:42:39 PM, on 9/17/2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\WINDOWS\HCChulp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Utils\Hijackthis 2\HijackThis19802.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Windows\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Apps\Creative\SBLive2k\AudioHQ\AHQTB.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HCChulp] C:\WINDOWS\HCChulp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Program Files\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab27571.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{91B08A8B-9A5B-473C-A8FC-66DB1D6D6356}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
 • [code:1:4906e4caeb]O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe[/code:1:4906e4caeb] Compleet overbodige Logitech adware zou ook nog weg mogen.
 • Oke. Ook weggehaald. Trouwens, de backupsmap die door hijackthis is aangemaakt, kan die ook weg?? Sorry voor de misschien domme vragen!! Dit is de eerste keer dat ik hijack gebruik.
 • Je kan in msconfig clonecd en nero uitvinken, scheelt weer wat opstarttijd.
 • :P Ook gedaan. Jullie zien, dat ik volledig op jullie vertrouw. Al eens zo'n dom blondje meegemaakt?????
 • heb het gevoel dat alles weer "normaal"werkt??? Morgen zien we verder. Genoeg voor vandaag. Kan me wel nog iemand laten weten wat ik met die backupmap moet doen?? Alvast bedankt. Truus
 • Backup map bewaren, samen met hijackthis zelf. (de hele map van hijackthis bewaren, gewoon in c:\program files\hijackthis ofzo zetten, snelkoppeling maken in het start menu en je hebt hem altijd als je hem nodig hebt en de backups heb je ook altijd mocht je ze nodig hebben. (die map met backups mag wel weg over een week ofzo mits alles goed werkt)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.