Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Internet Explorer toolbars verwijderen

17 antwoorden
 • Ik heb in Internet Explorer naast de Google Toolbar nu ook een Fizzle Toolbar. Hoe kan ik deze verwijderen?
 • Download [url=http://computercops.biz/downloads-file-328.html]hijackthis[/url] maak een eigen map ervoor aan en pak de zipfile naar die map uit, start hem en klik op scan, daarna klik je op save log (= zelfde knop die verandert) en sla je de log op, daarvan kopieer en plak je de inhoud volledig in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 14:00:36, on 20-9-2004 Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000) Running processes: C:\WIN2003\System32\smss.exe C:\WIN2003\system32\winlogon.exe C:\WIN2003\system32\services.exe C:\WIN2003\system32\lsass.exe C:\WIN2003\system32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\Explorer.EXE C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\WIN2003\wappfqa.exe C:\WIN2003\holncdhqz.exe C:\win2003\180ax.exe C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe C:\WIN2003\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe C:\TEMP\temp\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe R3 - URLSearchHook: (no name) - {81C80E9C-B40B-46A9-B5B6-E44266A430DF} - (no file) O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file) O2 - BHO: Fizzlebar.clsFwBar - {9056A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - c:\sysfwb\4399629247\iefwbar.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AccessMedia P2P Loader] "C:\Program Files\p2pnetworks\amp2pl.exe" /H O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [jcqylexw] C:\WIN2003\wappfqa.exe O4 - HKLM\..\Run: [MyAccessMedia] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\tmp5.exe" -Remove O4 - HKLM\..\Run: [nxuxlq] C:\WIN2003\holncdhqz.exe O4 - HKLM\..\Run: [180ax] c:\win2003\180ax.exe O4 - HKLM\..\Run: [rcjax] C:\rcjax.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Homepage Protector - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file) O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab O16 - DPF: {87067F04-DE4C-4688-BC3C-4FCF39D609E7} - http://download.websearch.com/Dnl/T_50110/QDow_AS2.cab O16 - DPF: {9076A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - http://www.fizzlewizzle.com/installfiles/popblocker.cab O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12A16ADC7} - file://C:\WIN2003\system32\SearchBar\gngb4ng.exe O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • bliek ff
 • 1) update je windows 2) Verplaats hijackthis naar een eigen map en niet in de temp map. 3) kill deze processen indien aanwezig: (taakbeheer ---> ctrl+alt+del) [list:c03738965d][b:c03738965d] wappfqa.exe tmp5.exe holncdhqz.exe 180ax.exe rcjax.exe[/b:c03738965d][/list:u:c03738965d] 4) Sluit alle vensters en run hijackthis opnieuw, fix deze items aan en klik op fix: (bij de rode opletten dat je de goede pakt, kijk even naar de eerste paar getallen tussen de "{" en de "}", staan er namelijk 2 die zeer veel op elkaar lijken) [list:c03738965d][b:c03738965d]R3 - URLSearchHook: (no name) - {81C80E9C-B40B-46A9-B5B6-E44266A430DF} - (no file) O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file) O2 - BHO: Fizzlebar.clsFwBar - {9056A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - c:\sysfwb\4399629247\iefwbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [AccessMedia P2P Loader] "C:\Program Files\p2pnetworks\amp2pl.exe" /H O4 - HKLM\..\Run: [jcqylexw] C:\WIN2003\wappfqa.exe O4 - HKLM\..\Run: [MyAccessMedia] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\tmp5.exe" -Remove O4 - HKLM\..\Run: [nxuxlq] C:\WIN2003\holncdhqz.exe O4 - HKLM\..\Run: [180ax] c:\win2003\180ax.exe O4 - HKLM\..\Run: [rcjax] C:\rcjax.exe [color=red:c03738965d]O9 - Extra button: (no name) - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file)[/color:c03738965d] O9 - Extra 'Tools' menuitem: Homepage Protector - {7D6BEC01-15E2-46F0-8ED3-D715DE09A8F9} - (no file) O16 - DPF: {87067F04-DE4C-4688-BC3C-4FCF39D609E7} - http://download.websearch.com/Dnl/T_50110/QDow_AS2.cab O16 - DPF: {9076A11F-5EA6-4A67-BDE9-8D3C7C453DAC} - http://www.fizzlewizzle.com/installfiles/popblocker.cab O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12A16ADC7} - file://C:\WIN2003\system32\SearchBar\gngb4ng.exe [/b:c03738965d][/list:u:c03738965d] Herstart in veilige modus en laat [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]alle verborgen bestanden weergeven[/url] verwijder daarna indien aanwezig de volgende items: [list:c03738965d][b:c03738965d] C:\WIN2003\wappfqa.exe <--- deze file C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp <--- deze map leegmaken C:\WIN2003\holncdhqz.exe <--- deze file c:\win2003\180ax.exe <--- deze file C:\rcjax.exe <--- deze file C:\Program Files\p2pnetworks <--- deze map[/b:c03738965d][/list:u:c03738965d] Herstart in windows modus en post een nieuwe log.
 • Heb alles uitgevoerd, alleen wist even niet hoe ik Windows Server 2003 opstart in veilige modus. Heb ze wel verwijdert ===== Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 15:07:12, on 20-9-2004 Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000) Running processes: C:\WIN2003\System32\smss.exe C:\WIN2003\system32\winlogon.exe C:\WIN2003\system32\services.exe C:\WIN2003\system32\lsass.exe C:\WIN2003\system32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\Explorer.EXE C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe C:\Program Files Packed\Systeem\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • ga weer ff aan de slag ermee Edit: kan je ondertussen mooi je windows updaten. :D
 • Deze 2 items nog even fixen, dan rebooten en nieuw logje plaatsen, systeem is bijna schoon. [list:da278ae430][b:da278ae430]O16 - DPF: {3299935F-2C5A-499A-9908-95CFFF6EF8C1} (Quicksilver Class) - http://scpwbe.ops.placeware.com/etc/place/RCC-BETA/pws-ms-03/5.1.2.150/lib/quicksilver.cab O16 - DPF: {E0CE16CB-741C-4B24-8D04-A817856E07F4} - http://cabs.media-motor.net/cabs/mmed.cab [/b:da278ae430][/list:u:da278ae430]
 • Ik heb ook nog even Ad-Aware en Spybot erover heen gegooid. Wat een gedoe om die troep eraf te krijgen, maar je hulp is perfect. Keep up the good work..... ===== Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 16:51:11, on 20-9-2004 Platform: Unknown Windows (WinNT 5.02.3790) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000) Running processes: C:\WIN2003\System32\smss.exe C:\WIN2003\system32\winlogon.exe C:\WIN2003\system32\services.exe C:\WIN2003\system32\lsass.exe C:\WIN2003\system32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\spoolsv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\msmdsrv.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin\mssearch.exe C:\WIN2003\System32\svchost.exe C:\WIN2003\system32\Dfssvc.exe C:\WIN2003\Explorer.EXE C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files Packed\Systeem\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/hardAdmin.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Inetpub/wwwroot/Lokaal/favoriete_links.aspx R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = file:///c:/_Theunissen.nl/Kantoor/favoriete_links.aspx R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/data/nl/big/current/GoogleToolbarInstaller.exe O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WIN2003\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WIN2003\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WIN2003\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Search with The Coolbar - res://C:\WIN2003\Downloaded Program Files\toolbar2.dll/SEARCH.HTML O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/terraexplorer/install/TEInstallPlugIn.cab O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://msfm.interwise.com/IWCampus/student/client/iftwclix.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBE02927-D126-440D-BADD-EEA6DA89184A}: NameServer = 213.51.129.168,213.51.144.168 O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
 • Lijkt me schoon die log, al kan het geen kwaad een keer met regclean door het register te gaan, (1 sleutel durf ik hier niet te verwijderen omdat hjt die weleens verkeerd interpreteert) Ik neem aan dat je die start en zoekpagina's zelf hebt ingesteld? Of heb je daar ook last van hijackers? Als je daar last van hebt geef me even een seintje, liefst ook van welk adres, dan zal ik aangeven welke te fixen. Edit: ik wil niet zeuren maar windows update moet je nog wel doen, je IE e.d. is vrij oud.
 • Hoe zie je dat die IE oud is, want Update geeft dat niet aan?
 • [quote:82abf17c02]MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.3790.0000) [/quote:82abf17c02] Ga eens naar [url=http://windowsupdate.microsoft.com]http://windowsupdate.microsoft.com[/url] en kijk eens of je daar kan updaten?
 • Hij geeft geen updates aan, strange...
 • Raar, ze zullen wel weer aan het aftellen zijn gegaan omdat het zo lullig stond zoveel updates uitbrengen. :lol: Mja even serieus, laat maar ff hangen en hou het maar even in de gaten oke? Edit: probleem was opgelost neem ik aan?
 • Super, thanx en keep up the good work. Vraagje waarom worden deze zaken niet door Ad-Aware en Spybot afgevangen?
 • [quote:b890b2d433="Johant"]Super, thanx en keep up the good work. Vraagje waarom worden deze zaken niet door Ad-Aware en Spybot afgevangen?[/quote:b890b2d433] Ik zal een algemener antwoord proberen te geven, Geen enkele scanner kan alle spyware kennen, daarbuiten staat dat niet elke spyware altijd hetzelfde voorkomt, en soms meerdere items gebruikt die elkaar dekken, soms moet je dus zelf de verbanden eruit halen en zelf aangeven wat er fout is, wat af en toe best lastig kan zijn (lop.com bijvoorbeeld) Edit: ik heb wel een heel vaag antwoord gegeven, sorry, als je het niet begrijpt kan ik me dat heel goed voorstellen en dan geef maar een seintje, dan leg ik het een keer duidelijk uit.
 • >> Beveiliging & privacy

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.