Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startpagina blijft niet staan en veranderd steeds

31 antwoorden
 • Hi Sinds een paar dagen heb ik last dat als ik IE start niet de Google.nl zoals ik altijd had tevoorschijn komt, maar ..http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com (zet m expres niet in url want misschien krijgen jullie het anders ook, vandaar de .. ervoor) en uiteindelijk op ..www.msn.com terecht kom Hoe vaak ik het al verwijderd heb, helpt helemaal niks Want schijnt bij koude start dus kennelijk terug te komen Wat te doen?? :(
 • Draai Spybot en Ad-Aware eens. Als het dan nog niet is opgelost, post dan eens een HiJackThis log hier.
 • lijkt me een infectie van coolwebsearch
 • [quote:55ae9c4b82="sjouwer"]lijkt me een infectie van coolwebsearch[/quote:55ae9c4b82] Ja, hoe kom ik eraan en nog beter hoe kom ik er vanaf ? :-? Want het zou een seachbar zijn maar nergens een spoor daarvan.
 • Gewoon doen wat turbo-pascal je heeft aangeraden!
 • En als je snapt wat hij bedoelt moet je is [url=http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=115358]hier[/url] kijken.
 • [quote:7d43621152="Taniel"]En als je snapt wat hij bedoelt moet je is [url=http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=115358]hier[/url] kijken.[/quote:7d43621152] Wow dat is super informatie en links, Taniel !! Bedankt. Ik heb CoolWebshredder ook maar meteen meegenomen omdat het daar om gaat. Heb nu even systeemherstel gedaan van vóór de infectie. Maar ga toch straks terug naar de oorspronkelijke. Momenteel geen probleem met het probleem. Maar het zit er natuurlijk nog wel he, dus zal het toch hiermee doen Daarstraks adaware plus erop losgelaten en vond toen 1 in register en werd dus verwijderd. Maar na een poos kwam het weer, vandaar even die herstel naar ellendeloos tijdperk. Ik ga weer verder met deze tool nu.
 • ok mensen hier de dump Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 12:57:04, on 26-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\internet download\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll ben benieuwd mijn pc is HP 670 AMD 64 3000+ ter info dus sp2 is niet handig te doen :(
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:e5f9f29292] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe [/b:e5f9f29292] Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Deze heb jezelf aangepast? O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave
 • [quote:5e364dc634="M@rc"] Deze heb jezelf aangepast? O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = leeg gemaakt voor weergave[/quote:5e364dc634] Ja klopt. Die nrs is niet verstandig denk ik openbaar te maken, ben gewoon voorzichtig hierin. :wink: Ik ga eens kijken, bedankt :wink:
 • Die nummers kunnen angepast zijn door spyware.... De rest van je log zegt veel meer over je computer ...
 • in dat geval : O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • DNS-servers (O17) zijn OK.
 • vreemd na een nieuwe run zie ik op de plaatsen die boven genoemd worden een wijziging. Plak het nog maar in zn geheel heb het in vet aangegeven en daar gaat het precies om Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 17:03:00, on 26-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\internet download\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [b:41c029e2db]http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com[/b:41c029e2db] R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:2fe545a40c] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe [/b:2fe545a40c] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\PROGRA~1\enc exit dash <--deze map Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • heb het gedaan. maar de dump ziet er volgens mij het zelfde uit, behalve dat REALLES weg is en de map ook van de pc is Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 17:43:57, on 26-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\internet download\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes.lnk = C:\Program Files\3M\PSNotes2\Psn2.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2718742A-79ED-4F60-88A7-98C9FC92CFDC}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig MySearchNow. Run vervolgens deze uninstaller: http://lop.com/new_uninstall.exe Wil je die twee R1-items en die HP-toolbar ook kwijt (HP-related)? Indien niet negeer ze... Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:d312e06b3f] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll O4 - HKLM\..\Run: [Logothat] C:\PROGRA~1\enc exit dash\REALLESS.exe [/b:d312e06b3f] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\PROGRA~1\enc exit dash <--deze map Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Geef even wat feedback.
 • helaas leek het er even op maar kwam terug later ad aware ziet wel het als data miner Verder het uniistall.exe heeft wel een de eerste keer wat verwijderd ook heb ik gezien dat in de map cookies ook een lop (even de benaming kwijt) txt stond. ook weg gehaald wat wel weg is en blijft is die REALLESS met de bijbehorende map hier nog eens de dump Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 20:31:15, on 26-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\internet download\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mysearchnow.com/passthrough/index.html?http://www.msn.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Plus\Ad-Watch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Schmaili] C:\Program Files\Schmaili 4.0\schmaili.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
 • Welke versie van Ad-aware gebruik je? Versie 6 of SE?
 • Ad Aware SE Plus

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.