Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HijackThis] Hardnekkige spyware | Check?

9 antwoorden
  • PC van mijn broertje heeft hardnekkige spyware, kan iemand aanwijzingen tot verwijderen geven a.d.h.v. onderstaande log-file? [code:1:28e9895d4c]Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 12:48:15, on 10-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe D:\Mijn documenten\HijackThis.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.jvuwtfpdsrfluqufo.info/cpEz_IhdzL9jwha8iHmAhMC4TRlHuQzS168zc_Sa7f3QQ5kIOVymhoE8hbrWEjcl.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\PROGRA~1\GLUEBA~1\linkless.exe O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mix aim] C:\PROGRA~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe O4 - HKLM\..\Run: [bowscitybytebits] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Burn Site Bows City\program 1.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "D:\Program Files\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab [/code:1:28e9895d4c]
  • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer Messengerplus. Run nadien deze 2 uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven : http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe Reboot de computer. Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het dan deze keer zonder sponsors. Post een nieuwe hijackthislog. Bezoek de windows update site, en gebruik de nieuwe versie van hijackthis.
  • Cheers. Ga ik doen.
  • [code:1:f59f3376ed]Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 10:04:12, on 23-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\LOCALS~1\Temp\uffncude.exe C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\LOCALS~1\Temp\ivepyjec.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Martijn Ederveen\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1\linkless.exe O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [mix aim] C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll [/code:1:f59f3376ed]
  • [quote:238e29dc60="M@rc"]Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer Messengerplus. Run nadien deze 2 uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven : http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe Reboot de computer. Wil je Messengerplus blijven gebruiken, installeer het dan deze keer zonder sponsors. Post een nieuwe hijackthislog. Bezoek de windows update site, en gebruik de nieuwe versie van hijackthis.[/quote:238e29dc60] [b:238e29dc60]Top-tool[/b:238e29dc60]! In één keer de spyware weg waar ik zelf in totaal zo'n drie uur aan heb lopen 'knutselen'...! Bedankt!
  • Hallo Ederveen, Raar logje als je het mij vraagt .. Staan er zaken in de ignorelist van hijackthis? Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen: uffncude.exe vepyjec.exe Run die 2 LOP uninstallers nog een keer, want die Lop-infectie is niet verdwenen.... Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:11beda44c4] O2 - BHO: (no name) - {4F321C85-A000-D80A-8D71-10F5068B9CB0} - C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1\linkless.exe O4 - HKCU\..\Run: [mix aim] C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1\Film Multi Comp.exe [/b:11beda44c4] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\GLUEBA~1 <--deze map C:\DOCUME~1\MARTIJ~1\APPLIC~1\TYPEFL~1 <--deze map Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP% Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. Reboot de computer. Bezoek de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. groeten, Marc
  • [code:1:ff445550c5]Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 12:14:23, on 23-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe D:\Mijn documenten\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll [/code:1:ff445550c5]
  • Ziet er goed uit. Indien mogelijk, zou ik toch een bezoekje brengen aan de windows update site. groeten,
  • [quote:a1c22444a6="M@rc"]Ziet er goed uit. Indien mogelijk, zou ik toch een bezoekje brengen aan de windows update site. groeten,[/quote:a1c22444a6] Done. Thanks again...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.