Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Check this log please

4 antwoorden
  • Allerlei rare dingen willen verbinding maken met het internet. hieronder mijn log. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 22:51:52, on 12-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\crsrs.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\System32\gsicon.exe C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\WINDOWS\System32\winnt.exe C:\WINDOWS\System32\wvsvc.exe C:\WINDOWS\System32\wenyuxni.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Administrator.THUIS\Mijn documenten\setup\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://windowsupdate.microsoft.com/ O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Management] winnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKLM\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [win mail service] wenyuxni.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Management] winnt.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [win mail service] wenyuxni.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKCU\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097609957888 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A4F5058A-5671-4C58-A6A5-325321CC538F}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
  • MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) je kan wel het beste nog windows update bezoeken voor de rest laat ik het afhangen van de betere (m@rc en konsorten) ik zie veel die niet er in horen te staan, maar weet niet of er wat achter zit dat ook weg moet
  • *Zorg ervoor dat je [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn.[/url] Beeïndig in taakbeheer de volgende processen: winnt.exe crsrs.exe wvsvc.exe wenyuxni.exe *Start hijackthis en vink volgende items aan: O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Management] winnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKLM\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [win mail service] wenyuxni.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Management] winnt.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [win mail service] wenyuxni.exe O4 - HKCU\..\Run: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKCU\..\Run: [wvsvc] wvsvc.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Auto updat] crsrs.exe *Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked' *Start je pc op in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]VEILIGE MODE[/url]. *Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel: C:\WINDOWS\System32\crsrs.exe C:\WINDOWS\System32\winnt.exe C:\WINDOWS\System32\wvsvc.exe C:\WINDOWS\System32\wenyuxni.ex *Ga daarna naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik op ok. Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden. Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt. Klik daarna op ok. *Reboot je pc terug normaal, start hijackthis, 'scan', 'save log' en post hier een nieuw logje.
  • het overgebleven logje is deze: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 11:09:08, on 13-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\System32\gsicon.exe C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Administrator.THUIS\Mijn documenten\setup\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.feyenoord.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://windowsupdate.microsoft.com/ O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097609957888 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.