Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Verzoek Hijackthis log te bekijken

4 antwoorden
  • Hallo, Dit is de Hijackthis log van een een kennis van mij. Het is een PC met XP Home die om de haverklap wil inbellen. Kun je uit deze log opmaken welke entry dit kan veroorzaken? Bij voorbaat hartelijk dank! FWS -------------------------------- Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 18:26:26, on 18-10-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe C:\Program Files\IP Insight\ARMon32a.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\PImenu\Pimenu.exe C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Sep\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.planet.nl/zoeken R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.planet.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [PostOOBE] C:\Windows\system32\cmd.exe /C START C:\Windows\system32\wscript.exe C:\DRIVERS\POSTOOBE.NEC //E:VBS O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft IT Update] msupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKLM\..\Run: [ActivSurf] C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft IT Update] msupdate.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe O4 - HKCU\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKCU\..\Run: [PImenu] C:\Program Files\PImenu\Pimenu.exe O4 - Startup: UltimateZip Quick Start.lnk = C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.planet.nl O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37863.4515740741 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  • de 2 die ik in 1e instantie zie is winupdate en messenger. voor de rest laat ik het aan de experts over
  • Ik kijk de log even na. :wink:
  • Druk tegelijk op [b:578c03ba27]ctrl[/b:578c03ba27]=[b:578c03ba27]alt[/b:578c03ba27]+[b:578c03ba27]del[/b:578c03ba27] en ga naar het tabblad processen. Stop daar indien draaiend deze processen: [list:578c03ba27][b:578c03ba27]msupdate.exe smsc.exe wuamgrd.exe uzqkst.exe[/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27] Scan nog een maal met hijackthis, vink onderstaande items aan, sluit alle vensters en klik op fix checked. [list:578c03ba27][b:578c03ba27]O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft IT Update] msupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft IT Update] msupdate.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] wuamgrd.exe O4 - HKCU\..\Run: [Win32 USB2 Driver] smsc.exe O4 - Startup: UltimateZip Quick Start.lnk = C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\Temp\uzqkst.exe [/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27] Herstart nu naar de veilige modus: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm Laat alle bestanden en mappen weergeven volgens deze instructies: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm Verwijder onderstaande items: [list:578c03ba27][b:578c03ba27]msupdate.exe smsc.exe msupdate.exe wuamgrd.exe[/b:578c03ba27] C:\Documents and Settings\Sep\Local Settings\[b:578c03ba27]Temp <--- leeg deze map[/b:578c03ba27][/list:u:578c03ba27] Herstart je pc in de gewone modus. Draai een online virusscan: http://www.bitdefender.com/scan/licence.php Herstart de pc nog een keer en plaats een nieuwe hijackthislog.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.