Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Veranderende startpagina en onverwijderbare software

22 antwoorden
 • Ik heb in de software-lijst (configuratiescherm) de volgende software staan die niet te verwijderen is: home search assistant, search extender en shopping wizard. Ik heb in hijackthis al een aantal keren deze search bar etc. etc. verwijderd. Toch is het nog steeds niet weg. Spy Sweeper meldt elke keer dat het veranderd gaat worden. Hieronder mijn logfile. Dan heb ik nog een melding als ik opstart dat bveve.exe niet gevonden kan worden en ook spy sweeper maakt hier melding van, alsmede van blbfy.exe. Als laatste (ik weet niet of dit hier mee te maken heeft) kan windows mijn notepad niet vinden. Kan iemand mij helpen??? Niet te moeilijk hoor, want ik ben niet zo'n expert. Wat moet ik doen om alle rotzooi weer weg te krijgen, zodat de boel weer goed werkt. Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 13:37:30, on 24-10-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe C:\WINDOWS\KB822603Uninst.log:bkeve C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\Recycler\WINLOGON.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE C:\Program Files\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - TELE2Internet R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: (no name) - {BD626D28-9DD7-4CF3-4649-6EE66C57CF26} - C:\WINDOWS\system32\addnh32.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [d3wv32.exe] C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKLM\..\RunOnce: [bkeve] C:\WINDOWS\KB822603Uninst.log:bkeve O4 - HKLM\..\RunOnce: [blbfy] C:\WINDOWS\KB817778Uninst.log:blbfy O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093371351004 O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{334E1924-2DF2-4ABD-A63F-20F943005B3F}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169
 • oops
 • Dit wordt toch een hele klus CBH. We gaan je er stap voor stap door heen helpen. Reboot de computer. Download [url=http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/getservices.zip]GetServices[/url]. Unzip het naar je C-schijf. In de directory c:\getservices staat getservices.bat. Dubbelklik op dit bestand en je krijgt een overzicht van alle services. Post de inhoud van dat .txt bestand samen met een nieuwe HijackThislog. Laat vanaf nu niets meer repareren of verwijderen door anti-virusprogramma's of anti-spywaretools.
 • Wil je me nog even helpen. Hoe reboot ik de computer en hoe moet ik de inhoud van dat .txt bestand posten samen met een nieuwe log Je ziet het: ik ben geen expert.
 • Rebooten is opnieuw starten. Wanneer je de logfile van getservices hebt, selecteer je de volledige inhoud van dat bestandje en plak je alles in je volgende bericht hier. (net zoals met een hijackthislog)
 • Daar is het: PsService v1.1 - local and remote services viewer/controller Copyright (C) 2001-2003 Mark Russinovich Sysinternals - www.sysinternals.com SERVICE_NAME: Alerter Hiermee kunnen geselecteerde gebruikers en computers bij beheerderssignalen worden gewaarschuwd. Als de service wordt gestopt, zullen programma's die gebruikmaken van beheerderssignalen deze niet ontvangen. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Alerter DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: ALG Hiermee wordt ondersteuning geboden voor protocolinvoegtoepassingen van derden voor gedeelde Internet-verbindingen en de firewall voor Internet-verbindingen. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\alg.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Application Layer Gateway-service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: AppMgmt Hiermee worden services voor installatie van software geboden, zoals Toewijzen, Uitgeven en Verwijderen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Application Management DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: AudioSrv Hiermee worden audioapparaten voor op Windows-gebaseerde programma's beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : AudioGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Audio DEPENDENCIES : PlugPlay : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: BITS Hiermee worden gegevens overgezet als het netwerk niet actief is. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Intelligente achtergrondsoverdrachtservice DEPENDENCIES : Rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Browser Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Computer Browser DEPENDENCIES : LanmanWorkstation : LanmanServer SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: CiSvc Hiermee kunt u een index maken van de inhoud en eigenschappen van bestanden op lokale en externe computers. Een flexibele zoektaal zorgt ervoor dat u snel toegang tot bestanden krijgt. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Indexing-service DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ClipSrv Hiermee kan Plakboeken gegevens opslaan en deze delen met externe computers. Als de service wordt gestopt kan Plakboeken geen gegevens met externe computers delen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : ClipBook DEPENDENCIES : NetDDE SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: COMSysApp De configuratie en tracering van COM+-onderdelen beheren. Als de service wordt gestopt, functioneren de meeste COM+-onderdelen niet goed. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM+-systeemtoepassing DEPENDENCIES : rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 30 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 1000 seconds : Restart DELAY: 5000 seconds : None DELAY: 1000 seconds SERVICE_NAME: CryptSvc Hiermee worden drie beheersservices geboden: de Catalog Database-service, die de handtekeningen van Windows-bestanden bevestigt, de Protected Root-service, die op deze computer certificaten van vertrouwde basiscertificeringsinstanties toevoegt en verwijdert, en de Key-service, die helpt bij het inschrijven van deze computer voor certificaten. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die afhankelijk zijn van deze service niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Services voor cryptografie DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Dhcp Hiermee wordt de netwerkconfiguratie beheerd via het registreren en bijwerken van IP-adressen en DNS-namen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : DHCP Client DEPENDENCIES : Tcpip : Afd : NetBT SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: dmadmin Hiermee worden vaste schijven en volumes geconfigureerd. De service is alleen actief tijdens de configuratie en wordt daarna gestopt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager Administrative-service DEPENDENCIES : RpcSs : PlugPlay : DmServer SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: dmserver Hiermee worden voor configuratie nieuwe vaste schijven gedetecteerd en gegevens van het schijfvolume verzonden naar de Logical Disk Manager Administrative-service. Als deze service wordt gestopt, is het mogelijk dat de status van de dynamische schijf en de configuratiegegevens verouderen. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager DEPENDENCIES : RpcSs : PlugPlay SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Dnscache Hiermee worden DNS-namen voor deze computer omgezet en in cache opgeslagen. Als deze service is gestopt, kan deze computer geen DNS-namen omzetten en domeincontrollers in Active Directory vinden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : DNS Client DEPENDENCIES : Tcpip SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService SERVICE_NAME: ERSvc Hiermee kunnen services en toepassingen die worden uitgevoerd in omgevingen die niet standaard zijn, fouten rapporteren. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Service voor het rapporteren van fouten DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Eventlog Hiermee kunnen gebeurtenisberichten die worden uitgegeven door programma's en onderdelen van Windows worden weergegeven in Logboeken. Deze service kan niet worden gestopt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe LOAD_ORDER_GROUP : Event log TAG : 0 DISPLAY_NAME : Event Log DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: EventSystem Ondersteunt SENS (System Event Notification Service), waarbij automatische distributie van gegevens voor het abonneren op COM-componenten (Component Object Model) mogelijk wordt gemaakt. Als de service wordt stopgezet, wordt SENS afgesloten en kan deze service geen aan- en afmeldingsberichten bieden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : Network TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM+-gebeurtenissysteem DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: FastUserSwitchingCompatibility Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee het mogelijk is toepassingen te beheren in een omgeving met meerdere gebruikers. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling DEPENDENCIES : TermService SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: helpsvc Hiermee kan Help en ondersteuning op deze computer worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, is Help en ondersteuning niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Help en ondersteuning DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 100 seconds : Restart DELAY: 100 seconds : None DELAY: 100 seconds SERVICE_NAME: HidServ Toegang voor generieke invoer voor apparaten met een speciale gebruikersinterface, die het gebruik van voorgedefinieerde toetsen op toetsenborden, afstandsbedieningen en andere multimedia-apparaten activeert en onderhoudt. Als deze service wordt gestopt, functioneren de toetsen die door deze service worden beheerd niet. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worde gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Apparaattoegang via menselijke interface DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ImapiService Deze service beheert het beschrijven van cd's via de IMAPI-interface. Als deze service wordt gestopt, kunnen er met deze computer geen cd worden gebrand. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\imapi.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM-service voor IMAPI cd-branders DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: lanmanserver Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Server DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: lanmanworkstation Hiermee worden netwerkverbindingen van clients naar externe servers tot stand gebracht en in stand gehouden. Als deze service is gestopt, zijn deze verbindingen niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider TAG : 0 DISPLAY_NAME : Workstation DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: LmHosts Hiermee wordt ondersteuning geboden voor NetBIOS via TCP/IP (NetBT) en NetBIOS-naamomzetting inschakelen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : TCP/IP NetBIOS Helper DEPENDENCIES : NetBT : Afd SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: Messenger Hiermee worden berichten tussen clients en servers uitgewisseld die met behulp van de opdracht net send of de Alerter-service zijn gestart. Deze service is niet gerelateerd aan Windows Messenger. Als deze service is gestopt, zal de Alerter-service geen berichten verzenden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Messenger DEPENDENCIES : LanmanWorkstation : NetBIOS : PlugPlay : RpcSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: mnmsrvc Hiermee kunnen gemachtigde personen dit Windows-bureaublad extern benaderen via NetMeeting. TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NetMeeting Remote Desktop Sharing DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: MSDTC Coördineert transacties die meerdere bronbeheermethoden omvatten, zoals databases, wachtrijen en bestandssystemen. Als deze service wordt stopgezet, worden deze transacties niet uitgevoerd. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe LOAD_ORDER_GROUP : MS Transactions TAG : 1 DISPLAY_NAME : Distributed Transaction Coordinator DEPENDENCIES : RPCSS : SamSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: MSIServer Hiermee wordt software volgens de instructies in .MSI-bestanden geïnstalleerd, gerepareerd en verwijderd. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Installer DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: navapsvc Behandelt gebeurtenissen van Norton AntiVirus Auto-Protect. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Norton AntiVirus Auto-Protect DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NetDDE Hiermee wordt netwerktransport en netwerkbeveiliging geboden voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) voor programma's die op dezelfde computer of verschillende computers worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, zijn DDE-transport en -beveiliging niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe LOAD_ORDER_GROUP : NetDDEGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network DDE DEPENDENCIES : NetDDEDSDM SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NetDDEdsdm Hiermee worden gedeelde netwerkshares voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) beheerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de DDE-netwerkshares niet beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network DDE DSDM DEPENDENCIES : : EGrLocalSystem : Network DDE DSDM : etwork DDE : ntiVirus Auto-Protect : ordinator : r : wisseling : ice : ng : ramFiles=x : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Netlogon Hiermee wordt ondersteuning geboden voor indirecte verificatie van accountaanmeldingsgebeurtenissen voor computers in een domein. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : RemoteValidation TAG : 0 DISPLAY_NAME : Net Logon DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Netman Hiermee worden objecten beheerd in de map Netwerk- en inbelverbindingen, waarin u zowel LAN- als externe verbindingen kunt weergeven TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network Connections DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Nla Hiermee worden de configuratie- en locatiegegevens van het netwerk verzameld en opgeslagen en worden toepassingen ingelicht als deze gegevens worden gewijzigd. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network Location Awareness (NLA) DEPENDENCIES : Tcpip : Afd SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NMSSvc Intel(R) NIC Management Service TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Intel(R) NMS DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NtLmSsp Hiermee wordt beveiliging geboden voor RPC-programma's (Remote procedure call) die andere transporten gebruiken dan named pipes. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NT LM Security Support Provider DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NtmsSvc (null) TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Verwisselbare opslag DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NVSvc Provides system and desktop level support to the NVIDIA display driver TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NVIDIA Display Driver Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: O?’ŽrtñåȲ$Ó (null) TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\addcv32.exe /s LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Workstation NetLogon Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: PlugPlay Hiermee kan een computer wijzigingen in de hardwareconfiguratie herkennen en zich aanpassen zonder of met weinig invoer van de gebruiker. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld wordt de computer instabiel. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe LOAD_ORDER_GROUP : PlugPlay TAG : 0 DISPLAY_NAME : Plug and Play DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: PolicyAgent Hiermee wordt het IP-beveiligingsbeleid beheerd en de stuurprogramma's voor ISAKMP/Oakley (IKE) en IP-beveiliging gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : IPSEC-services DEPENDENCIES : RPCSS : Tcpip : IPSec SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ProtectedStorage Hiermee wordt beveiligde opslag voor vertrouwelijke gegevens, zoals persoonlijke sleutels, geboden om toegang door niet-gemachtigde services, processen of gebruikers te voorkomen TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Protected Storage DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RasAuto Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een extern netwerk als een programma verwijst naar een extern(e) DNS- of NetBIOS-naam of -adres. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Access Auto Connection Manager DEPENDENCIES : RasMan : Tapisrv SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RasMan Hiermee kunnen netwerkverbindingen worden gemaakt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Verbindingsbeheer voor RAS DEPENDENCIES : Tapisrv SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RDSessMgr Hiermee wordt de voorziening Hulp op afstand aangestuurd. Als deze service is gestopt, is Hulp op afstand niet beschikbaar. Raadpleeg alvorens deze service te stoppen eerst het tabblad Afhankelijkheden van het dialoogvenster met eigenschappen. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RemoteAccess Hiermee worden routeringsservices aangeboden aan bedrijven in LAN- en WAN-omgevingen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Routing and Remote Access DEPENDENCIES : RpcSS : +NetBIOSGroup SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RemoteRegistry Hiermee kunnen externe gebruikers de instellingen van het register op deze computer wijzigen. Als de service wordt gestopt kan het register alleen worden gewijzigd door gebruikers van deze computer. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Registry DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 1000 seconds SERVICE_NAME: RpcLocator Hiermee wordt de database van de RPC Name-service beheerd. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\locator.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC) Locator DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService SERVICE_NAME: RpcSs Hiermee worden endpoint-toewijzing en andere RPC-services geboden TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss LOAD_ORDER_GROUP : COM Infrastructure TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC) DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds SERVICE_NAME: RSVP Hiermee wordt functionaliteit voor de configuratie van netwerksignalen en besturings van lokaal verkeer verkregen voor programma's en besturingshulpprogramma's die geschikt zijn voor QoS TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : QoS RSVP DEPENDENCIES : TcpIp : Afd : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SamSs Hiermee worden beveiligingsgegevens voor lokale gebruikersaccounts opgeslagen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : LocalValidation TAG : 0 DISPLAY_NAME : Security Accounts Manager DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SBService (null) TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : ScriptBlocking Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SCardDrv Hiermee wordt ondersteuning geboden voor smartcardlezers die niet plug en play zijn en die op de computer zijn aangesloten. Als de service wordt gestopt, ondersteunt de computer deze smartcardlezers niet. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Smart Card Helper DEPENDENCIES : +Smart Card Reader SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: SCardSvr Hiermee wordt de toegang tot een smartcard beheerd die in een smartcardlezer is geplaatst die aan de computer is gekoppeld. Als de service wordt gestopt, kunnen er geen smartcards worden gelezen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Smart Card DEPENDENCIES : PlugPlay SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: Schedule Hiermee kan een gebruiker geautomatiseerde taken configureren en plannen op deze computer. Als deze service wordt gestopt, kunnen deze taken niet op de geplande tijd worden uitgevoerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : SchedulerGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Task Scheduler DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: seclogon Hiermee kunnen processen met alternatieve referenties worden gestart. Als deze service wordt gestopt, is dit type aanmelding niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Secondary Logon DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SENS Hiermee worden systeemgebeurtenissen, zoals Windows-aanmelding, netwerk- en energiegebeurtenissen getraceerd en worden abonnees van het COM+-gebeurtenissysteem gewaarschuwd als deze gebeurtenissen optreden TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : Network TAG : 0 DISPLAY_NAME : System Event Notification DEPENDENCIES : EventSystem SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SharedAccess Hiermee worden services ten behoeve van netwerkadresomzetting, adressering, naamomzetting en/of preventie van onrechtmatige toegang geboden voor computers in thuis- of bedrijfsnetwerken. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) DEPENDENCIES : Netman : NLA : RasMan : ALG SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ShellHWDetection Deze service verzorgt meldingen bij AutoPlay-hardwaregebeurtenissen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : ShellSvcGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Shell Hardware Detection DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SNDSrvc Symantec Network Drivers Service TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Symantec Network Drivers Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Spooler Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen om later te worden afgedrukt TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe LOAD_ORDER_GROUP : SpoolerGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Print Spooler DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : None DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: srservice Hiermee worden herstelfuncties voor het apparaat uitgevoerd. Als u de service wilt stoppen, kunt u Systeemherstel uitschakelen in het tabblad Systeemherstel in Deze computer->Eigenschappen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : System Restore-service DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SSDPSRV Maakt de detectie van universele Plug en Play-apparaten op het eigen netwerk mogelijk. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : SSDP Discovery-service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: stisvc Hiermee kunnen scanners en camera's afbeeldingen opnemen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Image Acquisition (WIA) DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SwPrv Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. Als deze service is gestopt, kunnen schaduwkopieën op basis van software niet worden beheerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{FA258184-C322-40DA-8639-122DF8B4EEB3} LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : MS Software Shadow Copy Provider DEPENDENCIES : rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SysmonLog Hiermee worden prestatiegegevens verzameld die zijn gebaseerd op voorgeconfigureerde schemaparameters. Vervolgens worden de gegevens naar een logboek geschreven of wordt een alarm geactiveerd. Als deze service wordt gestopt, worden er geen prestatiegegevens verzameld. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die expliciet van deze service afhankelijk zijn, niet starten. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Performance Logs and Alerts DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT Authority\NetworkService SERVICE_NAME: TapiSrv Hiermee wordt ondersteuning geboden voor Telefoon-API (TAPI) voor programma's die telefoonapparaten en op IP gebaseerde spraakverbindingen bestuurd op de lokale computer en, via het LAN, op servers die de service ook uitvoeren TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Telephony DEPENDENCIES : PlugPlay : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: TermService Hiermee kunnen meerdere gebruikers interactief met een bepaalde computer of het bureaublad en toepassingen van een andere computer worden verbonden. De basis voor Extern bureaublad (waaronder Extern bureaublad voor Administrators), Snelle gebruikerswisseling, Hulp op afstand en Terminal Server. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Terminal Services DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Themes Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee u de gebruikerservaring kunt beheren. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : UIGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Thema's DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : None DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: TlntSvr Hiermee kan een externe gebruiker zich op deze computer aanmelden en programma's uitvoeren. Deze service biedt ondersteuning voor diverse TCP/IP Telnet-clients, waaronder UNIX- en Windows-computers. Als deze service wordt gestopt, kunnen externe gebruikers mogelijk geen toegang tot programma's krijgen. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die er direct van afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Telnet DEPENDENCIES : RPCSS : TCPIP : NTLMSSP SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: TrkWks Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden op een computer of tussen computers in een netwerkdomein onderhouden. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Distributed Link Tracking Client DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: uploadmgr Beheer van synchrone en asynchrone bestandsoverdracht tussen clients en servers in het netwerk. Als deze service wordt gestopt kan er geen synchrone en asynchrone bestandsoverdracht tussen clients en servers in het netwerk plaatsvinden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uploadbeheer DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 100 seconds : Restart DELAY: 100 seconds : None DELAY: 100 seconds SERVICE_NAME: upnphost Ondersteunt hosting van universele Plug en Play-apparaten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Universele Plug en Play-apparaathost DEPENDENCIES : SSDPSRV SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService FAIL_RESET_PERIOD : -1 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: UPS Hiermee wordt een noodvoeding (UPS) beheerd die op de computer is aangesloten TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\ups.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uninterruptible Power Supply DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: VSS Hiermee kunnen schaduwkopieën van volumes die door back-uptoepassingen en voor andere doeleinden worden gebruikt, worden beheerd en geïmplementeerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de schaduwkopieën niet beschikbaar voor het maken van een back-up en de back-up kan mogelijk mislukken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Volume Shadow Copy DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: w32time Zorgt voor de datum- en tijdsynchronisatie van alle clients en servers binnen het netwerk. Als de service is gestopt, is de datum- en tijdsynchronisatie onbeschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Time DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WebClient Hiermee kunnen Windows-programma's bestanden op het Internet maken, lezen en wijzigen. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider TAG : 0 DISPLAY_NAME : WebClient DEPENDENCIES : MRxDAV SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: winmgmt Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Management Instrumentation DEPENDENCIES : RPCSS : Eventlog SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds SERVICE_NAME: WmdmPmSN Geeft het serienummer van elke draagbare mediaspeler die is aangesloten op deze computer. Als deze service wordt beëindigd, wordt beveiligde inhoud mogelijk niet meer naar het apparaat gedownload. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Serienummerservice voor draagbare media DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Wmi Hiermee worden systeembeheergegevens doorgegeven aan en verkregen van stuurprogramma's. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uitbreidingen van het stuurprogramma voor Windows Management Instrumentation DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WmiApSrv Biedt informatie over het DLL-prestatiebestand van WMI High Performance-providers. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : WMI-prestatieadapter DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: wuauserv Hiermee wordt het downloaden en de installatie van updates voor Windows ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kan het onderdeel Automatische updates of de website van Windows Update niet op deze computer worden gebruikt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Automatische updates DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WZCSVC Configureert de 802.11-adapters automatisch. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : Wireless Zero Configuration-service DEPENDENCIES : RpcSs : Ndisuio SERVICE_START_NAME: LocalSystem
 • Maak nog even een nieuwe hijackthislog en post deze ook. Dan kan ik een fix voor je in elkaar knutselen. Na dat je een nieuwe hijackthislog gepost hebt hier, doe jij alvast het volgende: Download [url=http://tools.zerosrealm.com/AboutBuster.zip]About:buster[/url]. Unzip het naar c:\aboutbuster en controleer of er updates beschikbaar. Installeer deze. Let op: Gebruik het programma verder nog niet, laat het niet scannen Zorg dat [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]alle verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Zorg dat je weet hoe je de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url] moet opstarten. Is er iets niet duidelijk, meldt het dan even.
 • Nog even voor de zekerheid: laat niks fixen door anti-spywareprogs of virusscanners, want de bestandsnamen gaan dan wijzigen en dan heeft de hijackthislog geen waarde meer.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 14:43:14, on 24-10-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe C:\Recycler\WINLOGON.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\KB822603Uninst.log:bkeve C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - TELE2Internet R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: (no name) - {BD626D28-9DD7-4CF3-4649-6EE66C57CF26} - C:\WINDOWS\system32\addnh32.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [d3wv32.exe] C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKLM\..\RunOnce: [bkeve] C:\WINDOWS\KB822603Uninst.log:bkeve O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093371351004 O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{334E1924-2DF2-4ABD-A63F-20F943005B3F}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169
 • Dit is gelukt; alleen als ik de computer opstart, wordt automatisch spysweeper gestart. Dit is dus nu nog niet gebeurt, maar als ik straks bijv. in de veilige modus moet opstarten komt hij wellicht ook tevoorschijn. Moet ik daar iets aan doen?
 • Hallo CBH, Schakel SpySweeper even uit. Nu komt het echt werk. Print deze instructies uit. Verbreek je verbinding met het internet. Als je de procedure start, werk je deze in keer af. Niet onderbreken. Meldt even wat er eventueel fout ging. Succes. Marc 1. Download dit regfiletje: [url=http://users.pandora.be/marcvn/tools/HSfix.zip]HSfix.zip[/url]. Unzip het en plaats het op je buroblad, zodat je dit later makkelijk kan terug vinden wanneer je het nodig hebt. 2. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. 3. Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad Processen en beëindig de volgende processen indien actief: d3wv32.exe KB822603Uninst.log:bkeve 3. Ga naar start - Uitvoeren en tik in: services.msc. Zoek naar deze service: [b:fa8b75ee97]Workstation NetLogon Service[/b:fa8b75ee97] Dubbelklik op deze service en in het venster dat verschijnt kies je bij Opstarttype voor Uitgeschakeld. Klik op Toepassen en vervolgens op OK. 4. Sluit alle vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:fa8b75ee97] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll/sp.html#96676 O2 - BHO: (no name) - {BD626D28-9DD7-4CF3-4649-6EE66C57CF26} - C:\WINDOWS\system32\addnh32.dll O4 - HKLM\..\Run: [d3wv32.exe] C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [bkeve] C:\WINDOWS\KB822603Uninst.log:bkeve [/b:fa8b75ee97] 5. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen. 6. Verwijder de volgende bestanden indien aanweizg: C:\WINDOWS\system32\addcv32.exe C:\WINDOWS\system32\d3wv32.exe C:\WINDOWS\system32\sjavq.dll C:\WINDOWS\system32\addnh32.dll 7. Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze. 8. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. 9. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen. 10. Start About:buster. Wanneer het programma vraagt om een tweede keer te scannen doe je dit. 11. Reboot de computer nu in normale modus. Run Hijackthis opnieuw en post een nieuwe log. Maak ook een nieuwe log van getservices. Post ook de inhoud van dat logbestandje.
 • Alles afgewerkt. In taakbeheer waren de processen niet aktief. De bestanden addcv32.exe en addnh32.dll waren niet aanwezig; de andere twee wel. Vanuit de tijdelijke internetbestanden was een bestand niet verwijderbaar: ~DF305D De webinstellingen konden niet hersteld worden. Hieronder als eerste hijackthis en vervolgens de andere: Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 16:26:20, on 24-10-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Recycler\WINLOGON.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\hijackthis.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - TELE2Internet R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093371351004 O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab --- PsService v1.1 - local and remote services viewer/controller Copyright (C) 2001-2003 Mark Russinovich Sysinternals - www.sysinternals.com SERVICE_NAME: Alerter Hiermee kunnen geselecteerde gebruikers en computers bij beheerderssignalen worden gewaarschuwd. Als de service wordt gestopt, zullen programma's die gebruikmaken van beheerderssignalen deze niet ontvangen. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Alerter DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: ALG Hiermee wordt ondersteuning geboden voor protocolinvoegtoepassingen van derden voor gedeelde Internet-verbindingen en de firewall voor Internet-verbindingen. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\alg.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Application Layer Gateway-service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: AppMgmt Hiermee worden services voor installatie van software geboden, zoals Toewijzen, Uitgeven en Verwijderen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Application Management DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: AudioSrv Hiermee worden audioapparaten voor op Windows-gebaseerde programma's beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : AudioGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Audio DEPENDENCIES : PlugPlay : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: BITS Hiermee worden gegevens overgezet als het netwerk niet actief is. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Intelligente achtergrondsoverdrachtservice DEPENDENCIES : Rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Browser Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Computer Browser DEPENDENCIES : LanmanWorkstation : LanmanServer SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: CiSvc Hiermee kunt u een index maken van de inhoud en eigenschappen van bestanden op lokale en externe computers. Een flexibele zoektaal zorgt ervoor dat u snel toegang tot bestanden krijgt. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Indexing-service DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ClipSrv Hiermee kan Plakboeken gegevens opslaan en deze delen met externe computers. Als de service wordt gestopt kan Plakboeken geen gegevens met externe computers delen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : ClipBook DEPENDENCIES : NetDDE SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: COMSysApp De configuratie en tracering van COM+-onderdelen beheren. Als de service wordt gestopt, functioneren de meeste COM+-onderdelen niet goed. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM+-systeemtoepassing DEPENDENCIES : rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 30 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 1000 seconds : Restart DELAY: 5000 seconds : None DELAY: 1000 seconds SERVICE_NAME: CryptSvc Hiermee worden drie beheersservices geboden: de Catalog Database-service, die de handtekeningen van Windows-bestanden bevestigt, de Protected Root-service, die op deze computer certificaten van vertrouwde basiscertificeringsinstanties toevoegt en verwijdert, en de Key-service, die helpt bij het inschrijven van deze computer voor certificaten. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die afhankelijk zijn van deze service niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Services voor cryptografie DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Dhcp Hiermee wordt de netwerkconfiguratie beheerd via het registreren en bijwerken van IP-adressen en DNS-namen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : DHCP Client DEPENDENCIES : Tcpip : Afd : NetBT SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: dmadmin Hiermee worden vaste schijven en volumes geconfigureerd. De service is alleen actief tijdens de configuratie en wordt daarna gestopt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager Administrative-service DEPENDENCIES : RpcSs : PlugPlay : DmServer SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: dmserver Hiermee worden voor configuratie nieuwe vaste schijven gedetecteerd en gegevens van het schijfvolume verzonden naar de Logical Disk Manager Administrative-service. Als deze service wordt gestopt, is het mogelijk dat de status van de dynamische schijf en de configuratiegegevens verouderen. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Logical Disk Manager DEPENDENCIES : RpcSs : PlugPlay SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Dnscache Hiermee worden DNS-namen voor deze computer omgezet en in cache opgeslagen. Als deze service is gestopt, kan deze computer geen DNS-namen omzetten en domeincontrollers in Active Directory vinden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : DNS Client DEPENDENCIES : Tcpip SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService SERVICE_NAME: ERSvc Hiermee kunnen services en toepassingen die worden uitgevoerd in omgevingen die niet standaard zijn, fouten rapporteren. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Service voor het rapporteren van fouten DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Eventlog Hiermee kunnen gebeurtenisberichten die worden uitgegeven door programma's en onderdelen van Windows worden weergegeven in Logboeken. Deze service kan niet worden gestopt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe LOAD_ORDER_GROUP : Event log TAG : 0 DISPLAY_NAME : Event Log DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: EventSystem Ondersteunt SENS (System Event Notification Service), waarbij automatische distributie van gegevens voor het abonneren op COM-componenten (Component Object Model) mogelijk wordt gemaakt. Als de service wordt stopgezet, wordt SENS afgesloten en kan deze service geen aan- en afmeldingsberichten bieden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : Network TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM+-gebeurtenissysteem DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: FastUserSwitchingCompatibility Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee het mogelijk is toepassingen te beheren in een omgeving met meerdere gebruikers. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling DEPENDENCIES : TermService SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: helpsvc Hiermee kan Help en ondersteuning op deze computer worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, is Help en ondersteuning niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Help en ondersteuning DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 100 seconds : Restart DELAY: 100 seconds : None DELAY: 100 seconds SERVICE_NAME: HidServ Toegang voor generieke invoer voor apparaten met een speciale gebruikersinterface, die het gebruik van voorgedefinieerde toetsen op toetsenborden, afstandsbedieningen en andere multimedia-apparaten activeert en onderhoudt. Als deze service wordt gestopt, functioneren de toetsen die door deze service worden beheerd niet. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worde gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Apparaattoegang via menselijke interface DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ImapiService Deze service beheert het beschrijven van cd's via de IMAPI-interface. Als deze service wordt gestopt, kunnen er met deze computer geen cd worden gebrand. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\imapi.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : COM-service voor IMAPI cd-branders DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: lanmanserver Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Server DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: lanmanworkstation Hiermee worden netwerkverbindingen van clients naar externe servers tot stand gebracht en in stand gehouden. Als deze service is gestopt, zijn deze verbindingen niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider TAG : 0 DISPLAY_NAME : Workstation DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: LmHosts Hiermee wordt ondersteuning geboden voor NetBIOS via TCP/IP (NetBT) en NetBIOS-naamomzetting inschakelen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : TCP/IP NetBIOS Helper DEPENDENCIES : NetBT : Afd SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: Messenger Hiermee worden berichten tussen clients en servers uitgewisseld die met behulp van de opdracht net send of de Alerter-service zijn gestart. Deze service is niet gerelateerd aan Windows Messenger. Als deze service is gestopt, zal de Alerter-service geen berichten verzenden. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Messenger DEPENDENCIES : LanmanWorkstation : NetBIOS : PlugPlay : RpcSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: mnmsrvc Hiermee kunnen gemachtigde personen dit Windows-bureaublad extern benaderen via NetMeeting. TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NetMeeting Remote Desktop Sharing DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: MSDTC Coördineert transacties die meerdere bronbeheermethoden omvatten, zoals databases, wachtrijen en bestandssystemen. Als deze service wordt stopgezet, worden deze transacties niet uitgevoerd. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe LOAD_ORDER_GROUP : MS Transactions TAG : 1 DISPLAY_NAME : Distributed Transaction Coordinator DEPENDENCIES : RPCSS : SamSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: MSIServer Hiermee wordt software volgens de instructies in .MSI-bestanden geïnstalleerd, gerepareerd en verwijderd. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Installer DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: navapsvc Behandelt gebeurtenissen van Norton AntiVirus Auto-Protect. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Norton AntiVirus Auto-Protect DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NetDDE Hiermee wordt netwerktransport en netwerkbeveiliging geboden voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) voor programma's die op dezelfde computer of verschillende computers worden uitgevoerd. Als de service wordt gestopt, zijn DDE-transport en -beveiliging niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe LOAD_ORDER_GROUP : NetDDEGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network DDE DEPENDENCIES : NetDDEDSDM SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NetDDEdsdm Hiermee worden gedeelde netwerkshares voor dynamische gegevensuitwisseling (DDE) beheerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de DDE-netwerkshares niet beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\netdde.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network DDE DSDM DEPENDENCIES : : EGrLocalSystem : Network DDE DSDM : etwork DDE : ntiVirus Auto-Protect : ordinator : r : wisseling : ice : ng : ramFiles=x : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Netlogon Hiermee wordt ondersteuning geboden voor indirecte verificatie van accountaanmeldingsgebeurtenissen voor computers in een domein. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : RemoteValidation TAG : 0 DISPLAY_NAME : Net Logon DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Netman Hiermee worden objecten beheerd in de map Netwerk- en inbelverbindingen, waarin u zowel LAN- als externe verbindingen kunt weergeven TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network Connections DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Nla Hiermee worden de configuratie- en locatiegegevens van het netwerk verzameld en opgeslagen en worden toepassingen ingelicht als deze gegevens worden gewijzigd. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Network Location Awareness (NLA) DEPENDENCIES : Tcpip : Afd SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NMSSvc Intel(R) NIC Management Service TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Intel(R) NMS DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NtLmSsp Hiermee wordt beveiliging geboden voor RPC-programma's (Remote procedure call) die andere transporten gebruiken dan named pipes. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NT LM Security Support Provider DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NtmsSvc (null) TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Verwisselbare opslag DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: NVSvc Provides system and desktop level support to the NVIDIA display driver TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : NVIDIA Display Driver Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: PlugPlay Hiermee kan een computer wijzigingen in de hardwareconfiguratie herkennen en zich aanpassen zonder of met weinig invoer van de gebruiker. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld wordt de computer instabiel. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\services.exe LOAD_ORDER_GROUP : PlugPlay TAG : 0 DISPLAY_NAME : Plug and Play DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: PolicyAgent Hiermee wordt het IP-beveiligingsbeleid beheerd en de stuurprogramma's voor ISAKMP/Oakley (IKE) en IP-beveiliging gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : IPSEC-services DEPENDENCIES : RPCSS : Tcpip : IPSec SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ProtectedStorage Hiermee wordt beveiligde opslag voor vertrouwelijke gegevens, zoals persoonlijke sleutels, geboden om toegang door niet-gemachtigde services, processen of gebruikers te voorkomen TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Protected Storage DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RasAuto Hiermee wordt een verbinding gemaakt met een extern netwerk als een programma verwijst naar een extern(e) DNS- of NetBIOS-naam of -adres. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Access Auto Connection Manager DEPENDENCIES : RasMan : Tapisrv SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RasMan Hiermee kunnen netwerkverbindingen worden gemaakt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Verbindingsbeheer voor RAS DEPENDENCIES : Tapisrv SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RDSessMgr Hiermee wordt de voorziening Hulp op afstand aangestuurd. Als deze service is gestopt, is Hulp op afstand niet beschikbaar. Raadpleeg alvorens deze service te stoppen eerst het tabblad Afhankelijkheden van het dialoogvenster met eigenschappen. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RemoteAccess Hiermee worden routeringsservices aangeboden aan bedrijven in LAN- en WAN-omgevingen. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Routing and Remote Access DEPENDENCIES : RpcSS : +NetBIOSGroup SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: RemoteRegistry Hiermee kunnen externe gebruikers de instellingen van het register op deze computer wijzigen. Als de service wordt gestopt kan het register alleen worden gewijzigd door gebruikers van deze computer. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Registry DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 1000 seconds SERVICE_NAME: RpcLocator Hiermee wordt de database van de RPC Name-service beheerd. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\locator.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC) Locator DEPENDENCIES : LanmanWorkstation SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\NetworkService SERVICE_NAME: RpcSs Hiermee worden endpoint-toewijzing en andere RPC-services geboden TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss LOAD_ORDER_GROUP : COM Infrastructure TAG : 0 DISPLAY_NAME : Remote Procedure Call (RPC) DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 0 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds SERVICE_NAME: RSVP Hiermee wordt functionaliteit voor de configuratie van netwerksignalen en besturings van lokaal verkeer verkregen voor programma's en besturingshulpprogramma's die geschikt zijn voor QoS TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\rsvp.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : QoS RSVP DEPENDENCIES : TcpIp : Afd : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SamSs Hiermee worden beveiligingsgegevens voor lokale gebruikersaccounts opgeslagen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe LOAD_ORDER_GROUP : LocalValidation TAG : 0 DISPLAY_NAME : Security Accounts Manager DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SBService (null) TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : ScriptBlocking Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SCardDrv Hiermee wordt ondersteuning geboden voor smartcardlezers die niet plug en play zijn en die op de computer zijn aangesloten. Als de service wordt gestopt, ondersteunt de computer deze smartcardlezers niet. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Smart Card Helper DEPENDENCIES : +Smart Card Reader SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: SCardSvr Hiermee wordt de toegang tot een smartcard beheerd die in een smartcardlezer is geplaatst die aan de computer is gekoppeld. Als de service wordt gestopt, kunnen er geen smartcards worden gelezen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Smart Card DEPENDENCIES : PlugPlay SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: Schedule Hiermee kan een gebruiker geautomatiseerde taken configureren en plannen op deze computer. Als deze service wordt gestopt, kunnen deze taken niet op de geplande tijd worden uitgevoerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : SchedulerGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Task Scheduler DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: seclogon Hiermee kunnen processen met alternatieve referenties worden gestart. Als deze service wordt gestopt, is dit type aanmelding niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 120 WIN32_SHARE_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Secondary Logon DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SENS Hiermee worden systeemgebeurtenissen, zoals Windows-aanmelding, netwerk- en energiegebeurtenissen getraceerd en worden abonnees van het COM+-gebeurtenissysteem gewaarschuwd als deze gebeurtenissen optreden TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : Network TAG : 0 DISPLAY_NAME : System Event Notification DEPENDENCIES : EventSystem SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SharedAccess Hiermee worden services ten behoeve van netwerkadresomzetting, adressering, naamomzetting en/of preventie van onrechtmatige toegang geboden voor computers in thuis- of bedrijfsnetwerken. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) DEPENDENCIES : Netman : NLA : RasMan : ALG SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: ShellHWDetection Deze service verzorgt meldingen bij AutoPlay-hardwaregebeurtenissen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : ShellSvcGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Shell Hardware Detection DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SNDSrvc Symantec Network Drivers Service TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Symantec Network Drivers Service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Spooler Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen om later te worden afgedrukt TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS INTERACTIVE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe LOAD_ORDER_GROUP : SpoolerGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Print Spooler DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : None DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: srservice Hiermee worden herstelfuncties voor het apparaat uitgevoerd. Als u de service wilt stoppen, kunt u Systeemherstel uitschakelen in het tabblad Systeemherstel in Deze computer->Eigenschappen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : System Restore-service DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SSDPSRV Maakt de detectie van universele Plug en Play-apparaten op het eigen netwerk mogelijk. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : SSDP Discovery-service DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: stisvc Hiermee kunnen scanners en camera's afbeeldingen opnemen TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Image Acquisition (WIA) DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SwPrv Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. Als deze service is gestopt, kunnen schaduwkopieën op basis van software niet worden beheerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe /Processid:{FA258184-C322-40DA-8639-122DF8B4EEB3} LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : MS Software Shadow Copy Provider DEPENDENCIES : rpcss SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: SysmonLog Hiermee worden prestatiegegevens verzameld die zijn gebaseerd op voorgeconfigureerde schemaparameters. Vervolgens worden de gegevens naar een logboek geschreven of wordt een alarm geactiveerd. Als deze service wordt gestopt, worden er geen prestatiegegevens verzameld. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die expliciet van deze service afhankelijk zijn, niet starten. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Performance Logs and Alerts DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT Authority\NetworkService SERVICE_NAME: TapiSrv Hiermee wordt ondersteuning geboden voor Telefoon-API (TAPI) voor programma's die telefoonapparaten en op IP gebaseerde spraakverbindingen bestuurd op de lokale computer en, via het LAN, op servers die de service ook uitvoeren TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Telephony DEPENDENCIES : PlugPlay : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: TermService Hiermee kunnen meerdere gebruikers interactief met een bepaalde computer of het bureaublad en toepassingen van een andere computer worden verbonden. De basis voor Extern bureaublad (waaronder Extern bureaublad voor Administrators), Snelle gebruikerswisseling, Hulp op afstand en Terminal Server. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Terminal Services DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Themes Hiermee beschikt u over een voorziening waarmee u de gebruikerservaring kunt beheren. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : UIGroup TAG : 0 DISPLAY_NAME : Thema's DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds : None DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: TlntSvr Hiermee kan een externe gebruiker zich op deze computer aanmelden en programma's uitvoeren. Deze service biedt ondersteuning voor diverse TCP/IP Telnet-clients, waaronder UNIX- en Windows-computers. Als deze service wordt gestopt, kunnen externe gebruikers mogelijk geen toegang tot programma's krijgen. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die er direct van afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 4 DISABLED ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Telnet DEPENDENCIES : RPCSS : TCPIP : NTLMSSP SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: TrkWks Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden op een computer of tussen computers in een netwerkdomein onderhouden. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Distributed Link Tracking Client DEPENDENCIES : RpcSs SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: uploadmgr Beheer van synchrone en asynchrone bestandsoverdracht tussen clients en servers in het netwerk. Als deze service wordt gestopt kan er geen synchrone en asynchrone bestandsoverdracht tussen clients en servers in het netwerk plaatsvinden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uploadbeheer DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 100 seconds : Restart DELAY: 100 seconds : None DELAY: 100 seconds SERVICE_NAME: upnphost Ondersteunt hosting van universele Plug en Play-apparaten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Universele Plug en Play-apparaathost DEPENDENCIES : SSDPSRV SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService FAIL_RESET_PERIOD : -1 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 0 seconds SERVICE_NAME: UPS Hiermee wordt een noodvoeding (UPS) beheerd die op de computer is aangesloten TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\ups.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uninterruptible Power Supply DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: VSS Hiermee kunnen schaduwkopieën van volumes die door back-uptoepassingen en voor andere doeleinden worden gebruikt, worden beheerd en geïmplementeerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de schaduwkopieën niet beschikbaar voor het maken van een back-up en de back-up kan mogelijk mislukken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Volume Shadow Copy DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: w32time Zorgt voor de datum- en tijdsynchronisatie van alle clients en servers binnen het netwerk. Als de service is gestopt, is de datum- en tijdsynchronisatie onbeschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Time DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WebClient Hiermee kunnen Windows-programma's bestanden op het Internet maken, lezen en wijzigen. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService LOAD_ORDER_GROUP : NetworkProvider TAG : 0 DISPLAY_NAME : WebClient DEPENDENCIES : MRxDAV SERVICE_START_NAME: NT AUTHORITY\LocalService SERVICE_NAME: winmgmt Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 0 IGNORE BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Windows Management Instrumentation DEPENDENCIES : RPCSS : Eventlog SERVICE_START_NAME: LocalSystem FAIL_RESET_PERIOD : 86400 seconds FAILURE_ACTIONS : Restart DELAY: 60000 seconds : Restart DELAY: 60000 seconds SERVICE_NAME: WmdmPmSN Geeft het serienummer van elke draagbare mediaspeler die is aangesloten op deze computer. Als deze service wordt beëindigd, wordt beveiligde inhoud mogelijk niet meer naar het apparaat gedownload. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Serienummerservice voor draagbare media DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: Wmi Hiermee worden systeembeheergegevens doorgegeven aan en verkregen van stuurprogramma's. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Uitbreidingen van het stuurprogramma voor Windows Management Instrumentation DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WmiApSrv Biedt informatie over het DLL-prestatiebestand van WMI High Performance-providers. TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS START_TYPE : 3 DEMAND_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : WMI-prestatieadapter DEPENDENCIES : RPCSS SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: wuauserv Hiermee wordt het downloaden en de installatie van updates voor Windows ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kan het onderdeel Automatische updates of de website van Windows Update niet op deze computer worden gebruikt. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TAG : 0 DISPLAY_NAME : Automatische updates DEPENDENCIES : SERVICE_START_NAME: LocalSystem SERVICE_NAME: WZCSVC Configureert de 802.11-adapters automatisch. TYPE : 20 WIN32_SHARE_PROCESS START_TYPE : 2 AUTO_START ERROR_CONTROL : 1 NORMAL BINARY_PATH_NAME : C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs LOAD_ORDER_GROUP : TDI TAG : 0 DISPLAY_NAME : Wireless Zero Configuration-service DEPENDENCIES : RpcSs : Ndisuio SERVICE_START_NAME: LocalSystem
 • Mooi werk CBH, Dit logje ziet er al beter uit. Doe een [url=http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp]online-virusscan[/url] om de resterende geïnfecteerde bestanden van deze hijacker te verwijderen. Deze hijacker kan een aantal bestanden op je computer verwijderd hebben. Controleer of volgende bestanden nog aanwezig zijn: - Control.exe: Ga naar http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#control en download indien nodig de control.exe die bij je besturingssysteem hoort. Control.exe moet zich in de map c:\windows\system32 bevinden. - Hosts (zonder extensie): Hosts bevindt zich in \system32\drivers\etc\. Indien niet aanwezig, download je the Hoster: http://members.aol.com/toadbee/hoster.zip . Unzip het programma, run het, klik op Restore Original Hosts, klik op OK en sluit het programma af. - SDHelper.dll: Als je Spybot Search & Destroy gebruikt kan deze hijacker ook het bestand SDHelper.dll verwijderen. Download SDHelper.dll: http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#sdhelper. Plaats de file in de installatiemap van Spybot Search & Destroy. Meestal is dit C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy. - Shell.dll: Controleer even via de verkenner of shell.dll in de system32-map staat. Indien het bestand ontbreekt, ga je naar System32\dllcache. Zoek Shell.dll, rechtsklik er op en kies voor kopiëren. Plaats het kopie in de system32-map. Is je probleem met notepad niet opgelost dan kijk je hier even: http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#notepad Als je dit alles gedaan hebt maak je de prullenbak leeg. Verwijder ook alle bestaande systeemherstelpunten: Schakel systeemherstel uit, reboot de computer en schakel systeemherstel weer in. (info: [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Systeemherstel uitschakelen[/url]) Staan er nog programma's in de lijst Configuratiescherm – Software – Programma’s wijzigen en verwijderen die er niet horen te staan? Als je dit alles gedaan hebt, zou ik nog graag een logje zien dat genomen is met de nieuwste versie van hijackthis: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip groeten, Marc
 • Dag Marc Ik hoop dat het goed is met het downloaden van de nieuwe versie. Hieronder het log. In de map software is alle ellende weg. Control en hosts waren er nog, SDHelper en Shell heb ik er weer ingezet. Wel kreeg een spysweeper melding of bkeve en blbfy, maar ik heb het programma gesloten zonder er iets mee te doen. Christa Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 17:15:54, on 24-10-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\Recycler\WINLOGON.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\hijackthis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - TELE2Internet R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093371351004 O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{334E1924-2DF2-4ABD-A63F-20F943005B3F}: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169
 • Logje ziet er goed uit Christa. Die meldingen van spysweeper kan je best niet negeren. Beiden, bkeve en blbfy, hadden betrekking op die HomeSearch-infectie. Je hebt 2 wijzigingen naar die bestanden in het register doorgevoerd die nu verdwenen zijn of zouden moeten zijn. Ik ken de werking van SpySweeper niet, maar waarschijnlijk reageert het programma op die registerwijzigingen die doorgevoerd zijn. Als het programma inderdaad aangeeft dat register wijzingen naar die bestanden verwijderd zijn, dan kan je dit best aanvaarden. groeten, Marc
 • Waarmee kan ik het best af en toe scannen: Ik heb spybot en spysweeper en had altijd al norton (hoorde bij mijn computer). De twee eerste programma's zijn noodgrepen geweest voor dit probleem. Is het eigenlijk wel te voorkomen en hoe ben ik er eigenlijk aan gekomen?? Moet ik nog iets doen met het feit dat ik mijn webinstellingen niet kon herstellen en met het file ~DF305D wat ik niet kon verwijderen?? Als laatste kan ik de vinkjes weer terugzetten bij beveiligde en verborgen bestanden?
 • Spybot en Spysweeper zijn beiden goede programma's. Ad-aware SE is ook een aanrader. Zulke infecties helemaal voorkomen kan je niet. Installeer ook [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html]SpywareBlaster[/url] en [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html]Spywareguard[/url]. Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren. Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1564073.htm]hier[/url]. Die webinstellingen herstellen lukt nu nog niet? Welke melding krijg je? Probeer het bestand nog even opnieuw te verwijderen. Lukt het niet, geef dan de exacte plaats van en naar dat bestand. Wacht nog even met die vinkjes bij verborgen bestanden tot alle problemen van de baan zijn.
 • Hoi, (moest even eten) Nee de webinstellingen herstellen lukt nog niet. Het bestand wat ik niet kon verwijderen is nu wel weg. Ik had trouwens Adaware erop, maar toen kreeg ik opeens een bargain buddy, die daarbij schijnt te horen?!
 • Krijg je een bepaalde foutmelding?
 • "Kan de webinstellingen niet herstellen" Zouden ze misschien al goed zijn? Ik wil je heel erg bedanken voor je hulp vandaag: top! Gr. Christa

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.