Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

graag uw hulp bij voor ongewenste sex pagina zie hijack-log

2 antwoorden
  • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 10:48:51, on 25-10-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Windows\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Windows\System32\NMSSvc.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE C:\Windows\System32\mstar2.exe C:\Windows\System32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\User09\Mijn documenten\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zillafind.com/homePane.do R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.zillafind.com/search.do R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl7.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl8.asp R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll/options.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.zillafind.com/homePane.do R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.zillafind.com/getPageResults.do?doProcessing=true&query=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488 O2 - BHO: (no name) - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: ZILLAbar BHO - {2F19BBE7-D050-4C39-829E-C2F9E15C90F0} - C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll (file missing) O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: ZILLAbar - {8FC8AE66-AC15-4C0D-9E9A-51296A0C52FA} - C:\Program Files\ISSS\ZILLAbar\ZILLAbar.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\Windows\system32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft] msupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [winapildr] c:\winnt\system32\explore.EXE O4 - HKLM\..\Run: [explorer] c:\program files\windows\expl32.exe O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe O4 - HKLM\..\Run: [wins] C:\Windows\System32\explorer.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe O4 - HKLM\..\Run: [STOPzilla] "C:\Program Files\STOPzilla!\Stopzilla.exe" /autorun O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [Classes] C:\Windows\System32\mstar2.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft] msupdate.exe O4 - HKCU\..\Run: [cnet] "C:\Program Files\Kontiki\bin\kontiki.exe" -s cnet -q O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxdm23232 O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Get It With Kontiki - res://C:\Program Files\Kontiki\bin\bh309190.dll/201 O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {19E28AFC-EAE3-4CE5-AC83-2407B42F57C9} (MSSecurityAdvisor Class) - http://protect.microsoft.com/security/protect/wsa/shared/CAB/x86/msSecAdv.cab?1098187235796 O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://pgc.planet.nl/classes/ExentCtl.ocx O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37888.0445138889 O16 - DPF: {CA034DCC-A580-4333-B52F-15F98C42E04C} (Downloader Class) - http://www.zillabar.com/toolbar/bin/dwnldr.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = ebele_r.loc O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = ebele_r.loc O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0159C9A3-CA59-4296-AD03-9A8C99657553}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = ebele_r.loc O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0159C9A3-CA59-4296-AD03-9A8C99657553}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  • Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen: mstar2.exe Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Switch Doe dan een online scan, liefst beiden: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm Reboot de computer. Scan nadien met een geupdate Ad-aware SE en Spybot Search & Destroy. Instructies over bedie programma's vind je [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/] hier[/url] of in de spywarefaq. Herstart de computer. Bezoek de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Reboot de computer, download de nieuwste versie van hijackthis: http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip Plaats deze in een eigen map. Run hijackthis.exe uit die map en maak een nieuw logje. Post.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.