Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this log file

13 antwoorden
 • Hier is mijn log file Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 15:46:15, on 30-10-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\MD40323\ICON.EXE F:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Ton.PC\Mijn documenten\database\Software\Anti-Spyware\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Beepchicelseexit] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Does noun beep chic\free sixth.exe O4 - HKLM\..\Run: [imleqeg] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [Chic Dart] C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\BAITBO~1\logo this.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=9957f0ae5b9ad0cc35f42c7eb63c504e9b80b5615387b98def8bc4271ab07c95620638025641c9ecf34479b085284c45ccfece95aa038e2f13f9e7e0dfdea735:c5e6f990a96420268c7d32a9930dd5b2 O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab Groetjes Leroy
 • Hallo Leroy, Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen: nafahkh.exe Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Lop.com LOP SEARCH Window Searching Window Active Browser Enhancer Ultimate Browser Enhancer Run nadien deze 2 uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven : http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe LET op: Spybot gaat reageren. Zorg dat je de wijzigingen aanvaardt. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:579fd2e78b] O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Beepchicelseexit] C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Does noun beep chic\free sixth.exe O4 - HKLM\..\Run: [imleqeg] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKCU\..\Run: [Chic Dart] C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\BAITBO~1\logo this.exe O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=9957f0ae5b9ad0cc35f42c7eb63c504e9b80b5615387b98def8bc4271ab07c95620638025641c9ecf34479b085284c45ccfece95aa038e2f13f9e7e0dfdea735:c5e6f990a96420268c7d32a9930dd5b2 [/b:579fd2e78b] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\BAITBO~1 <--deze map C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Does noun beep chic <--deze map Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Dit bestand [b:579fd2e78b]C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe[/b:579fd2e78b] laat je even scannen door Kasperksy: http://www.kaspersky.com/remoteviruschk.html Meldt het resultaat. Succes Marc
 • Bedankt, ga het meteen proberen Groetjes Leroy
 • Bij het installeren van Kaspersky krijg ik een melding dat het in conflict kan komen met norton 2004. ik wil deze daarom niet installeren. kan ik het ook met Norton scannen? Groetjes Leroy
 • Je moet Kasperksy niet installeren. Je moet dat bestand online laten scannen op de site van Kaspersky.
 • Hier is het resultaat van online scannen: Attention! Kaspersky Anti-Virus has detected a virus in the file you have submitted. We suggest that you consider: Reading about the virus/viruses in our Virus Encyclopedia Downloading a trial version of Kaspersky Anti-Virus Purchasing a copy of Kaspersky Anti-Virus in our E-Store Purchasing Kaspersky Anti-Virus from a certified partner Scanned file: nafahkh.exe nafahkh.exe - packed with UPX nafahkh.exe - infected by TrojanDownloader.Win32.Agent.ae Statistics: Known viruses: 102699 Updated: 31-10-2004 File size (Kb): 38 Virus bodies: 1 Files: 2 Warnings: 0 Archives: 0 Suspicious: 0 Groetjes Leroy
 • Verwijder C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe <--dit bestand
 • kan dat dan geen kwaad voor het draaien van windows of andere programma's? Groetjes Leroy
 • Neen hoor. Weg er mee.
 • Hier is de nieuwe Log File Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 20:33:07, on 31-10-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Ton.PC\Mijn documenten\database\Software\Anti-Spyware\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://qlmupccojjpb.uk/ophCHZ/kpifnodllc4oXuRGh6QysRgX/e52ORNc6sTLk3JzSV8YRqHIGy94kEMoR.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\CLOCKP~1\Regs Bib.exe O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [bygtarv] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKLM\..\Run: [pigfojda] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab Groetjes Leroy
 • Hallo Leroy, We proberen nog een keer. [color=red:0c68f78331]Let op de meldingen van Teatimer.[/color:0c68f78331] Je hebt alle kenmerken van een installatie van Messengerplus met sponsors. Als je Messengerplus geïnstalleerd hebt op de computer, dan deïnstalleer je het. Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen: nafahkh.exe Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Lop.com LOP SEARCH Window Searching Window Active Browser Enhancer Ultimate Browser Enhancer Run nadien deze 2 uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Kan je de uninstallers niet downloaden gebruik dan deze alternatieven : http://members.rogers.com/rjmac/toolbar_uninstall.exe http://members.rogers.com/rjmac/new_uninstall.exe Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:0c68f78331] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://qlmupccojjpb.uk/ophCHZ/kpifnodllc4oXuRGh6QysRgX/e52ORNc6sTLk3JzSV8YRqHIGy94kEMoR.html O2 - BHO: MultimppObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\CLOCKP~1\Regs Bib.exe O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [bygtarv] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKLM\..\Run: [pigfojda] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe [/b:0c68f78331] Start de computer in veilige modus en verwijder: C:\DOCUME~1\Ton.PC\APPLIC~1\CLOCKP~1 <--deze map C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe <--dit bestand Reboot de computer en maak een nieuwe log. Post!
 • De volgende dingen: O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - (no file) blijven erbij staan. O4 - HKLM\..\Run: [bygtarv] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe O4 - HKLM\..\Run: [pigfojda] C:\WINDOWS\System32\nafahkh.exe is weg. groetjes Leroy
 • Dit is de nieuwe log: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 13:06:56, on 1-11-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Ton.PC\Mijn documenten\database\Software\Anti-Spyware\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://qlmupccojjpb.uk/ophCHZ/kpifnodllc4oXuRGh6QysRgX/e52ORNc6sTLk3JzSV8YRqHIGy94kEMoR.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab groetjes Leroy

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.