Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hulp gevraagd

1 antwoord
  • Hallo, wie wil svp deze log check eens bekijken? Ik kwam er tot mijn schrik achter dat ik heeeel veel rotzooi op de computer had staan. Heb inmiddels al een hoop er af gegooid met spyswepper maar omdat ik er inhoudelijk geen verstand van heb, graag hulp! bij voorbaat dank, Tjarda. Hierbij dan de logfile van hyjack this. Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.1\MOUSE32A.EXE C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\GetRight\getright.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\wincmd\Wincmd32.exe c:\Downloads\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchbar.linksummary.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.linksummary.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.linksummary.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.linksummary.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.linksummary.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.linksummary.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\windows\SYSTEM\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://proxy.planet.nl:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.1\MOUSE32A.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKCU\..\Run: [MSGTAG] "C:\Program Files\MSGTAG\MSGTAG.exe" /startup O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Babylon Translator] C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Start GetRight.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: (no name) - {AFC3FA82-AD07-45cd-8B57-983435B9899E} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} - http://gamingzone-dev.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - O16 - DPF: {EFB22865-F3BC-4309-ADFA-C8E078A7F762} (SysWebTelecomInt Class) - http://www.sponsoradulto.com/cab/en/SysWebTelecomInt.cab O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.