Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

graag hijack logcontrole

3 antwoorden
  • Zoud iemand naar deze log kunnen kijken? Antivir gaf meldingen van Trojaanse paarden en worms, maar ze bleven maar terug keren na verwijderen. De typeringen waren Web-rebates, TR/Lowzones.A.2, appkills, drop.delf. Naar mijn idee heb ik alles verwijderd, alleen blijft bij 'opstarten' in systeemconfiguratie 'Webrebates0' staan, zij het niet aangevinkt. (Ook na opnieuw opstarten). In de log is ie niet meer aanwezig. Graag jullie hulp. Hans Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 13:52:14, on 2-11-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\USB Storage RW\shwicon.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\System32\SerExt.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe C:\Program Files\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe C:\Program Files\Easy Notification 2.0\EasyNoti.exe C:\Program Files\Common Files\Nokia\Services\ServiceLayer.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\xcontrolcom.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;127.0.0.1;HP R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Program Files\USB Storage RW\shwicon.exe" -t"KYE\USB Storage RW" O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\Coloreal\coloreal.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpppta] C:\Program Files\HP PrecisionScan\PrecisionScan Pro\hpppta.exe /ICON O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SerExt] SerExt.exe /unplug O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min O4 - HKLM\..\Run: [Win Comm] C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 5\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Startup: Easy Notification 2.0.lnk = C:\Program Files\Easy Notification 2.0\EasyNoti.exe O4 - Global Startup: hp center.lnk = C:\Program Files\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: talk&surf 6.0 - Monitor.lnk = C:\Program Files\Gigaset DECT\talk&surf_6_0\semon21.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O16 - DPF: {64D9B72C-E42A-490E-9181-221E1E035A14} (GDL Control) - http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.1.5.0.285.cab O16 - DPF: {A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF} (Autodesk DWF Viewer Control) - http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  • Op [url]http://www.spywareinfo.com/~merijn/htlogtutorial.html#o2[/url] zijn alle details van de door jou gevraagde controle ook te vinden. Het gaat er ook om dat bepaalde namen in de log al of niet bij jou bekend zijn. Dat kan je zelf het beste beantwoorden. Als het dan nog niet lukt, even aan de (forum) bel trekken. Succes Selsius en welkom ! :D
  • Beeïndig in je taakbeheer (ctrl-alt-del) het volgend proces: *[b:f88f979592]WinComm.exe[/b:f88f979592] Deze items mag je fixen in je log: [b:f88f979592]O4 - HKLM\..\Run: [Win Comm] C:\Program Files\Win Comm\WinComm.exe O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab[/b:f88f979592] Dit zelf ingesteld? :[b:f88f979592]O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present[/b:f88f979592] Indien niet, ook fixen. Daarna het volgende manueel verwijderen via je verkenner: C:\Program Files\[b:f88f979592]Win Comm[/b:f88f979592] <==deze map Indien dit niet lukt in normale mode, doe dit dan in veilige mode.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.