Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HighjackThis log na verwijderen dialer

2 antwoorden
  • Deze PC had dialer en nogal wat spyware. Spybot en Adaware laten werken. Wat moet er nog weg? Wat mag er nog weg? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 21:27:27, on 3-11-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\System32\RaboCommSrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\TimeUp\TimeUp.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\DOCUME~1\F1D1D~1.CLA\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startkabel.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [TimeUp] C:\Program Files\TimeUp\TimeUp.exe /T O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Dialer Detect.lnk = C:\Program Files\FSG\DialerDetect\dd.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...kr.cab30149.cab O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...er.cab30149.cab O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/too...ebinstaller.ocx O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...nt.cab30149.cab O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game15.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binar...wn.cab30149.cab
  • Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Druk op CTRL+ALT+DEL om Windows Taakbeheer te openen. Ga naar het tabblad processen en beëindig de volgende processen: P2P Networking.exe Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: P2P Network Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:d0131a477c] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.easywebsearch.nl/ie.php R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/too...ebinstaller.ocx [/b:d0131a477c] Reboot de computer.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.