Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis

9 antwoorden
  • Wie o wie wil mij helpen met opschonen? Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 19:56:37, on 6-11-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCApplicationLoaderService.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCHostService.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\avhswq.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCLauncher.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Piet\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {E628BE3E-828F-61D1-39E2-20F551C4EE09} - C:\DOCUME~1\Elize\APPLIC~1\KINDPI~1\Tick Soft.exe O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] "C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [abgzct] C:\WINDOWS\System32\avhswq.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NOMAD Detector] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PlayCenter2\CTNMRun.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adapter Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office2\Office\OSA9.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {0000000A-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/d/4/4/d446e8a9-3a86-4b59-bb19-f5bd11b40367/wmavax.CAB O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {2CA0FF2C-0CE1-4382-A0C4-B2782965CCC2} (G-Vista ActiveX) - http://www.geonova.at/mars_gr/PlugIn/gvista3001.cab O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://pub.plan.at/mgaxctrlde.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {AE4CEC9D-C836-4579-829B-4C345101B3B9} (GVista Terrain Renderer) - http://www.dilas.ch/plugin/gvista/gvista2709.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Download de nieuwste Adaware SE Personal: http://www.lavasoft.de/support/download/#free Installeer en download dan de taalmodule: http://download.lavasoft.de.edgesuite.net/public/pllangs.exe Installeer de taalmodule en zet je Adaware SE op Nederlands. Om nu van de VX2 af te komen heeft Ad-Aware een plugin om deze malware op te sporen en te verwijderen: [url=http://www.lavasoftusa.com/software/addons/vx2cleaner.shtml]de VX2 Cleaner. [/url] Hoe deze plugin gebruiken? Sluit Ad-aware en Ad-watch. Download en installeer de [url=http://download.lavasoft.de.edgesuite.net/public/plvx2cleaner.exe]VX2 Cleaner.[/url] Start Ad-aware. Klik op de knop "Add-ons". Selecteer de VX2 Cleaner en klik op de knop "Uitvoeren". Als de computer niet geïnfecteerd is met deze malware, klik je op de knop "Close". Als de computer wel geïnfecteerd is doe je het volgende: Klik op de knop "Clean System". Start de computer opnieuw. Scan de computer met een geupdate Ad-Aware. Verwijder alle VX2 objecten die gevonden worden. Start de computer opnieuw. Gebruik opnieuw de VX2 Cleaner om te controleren of alle bestanden verwijderd zijn. Meldt even of hij wat vindt en zoja wat. Als je bovenstaande allemaal gedaan heb herstart dan en draai een nieuw hijacklog en plaats dat in je volgende bericht. Gebruik voor het volgende log wel Hijackthis 1.98.2: http://computercops.biz/downloads-file-328.html
  • Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Bezoek ook meteen de windows update site.
  • Bedankt voor je hulp. De vx2 heeft niets gevonden Dit de nieuwe HijackThis log Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 20:47:18, on 6-11-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCApplicationLoaderService.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCHostService.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\avhswq.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCLauncher.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Piet\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {E628BE3E-828F-61D1-39E2-20F551C4EE09} - C:\DOCUME~1\Elize\APPLIC~1\KINDPI~1\Tick Soft.exe O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] "C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [abgzct] C:\WINDOWS\System32\avhswq.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NOMAD Detector] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PlayCenter2\CTNMRun.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe" /WinStart O4 - Global Startup: Adapter Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office2\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {2CA0FF2C-0CE1-4382-A0C4-B2782965CCC2} (G-Vista ActiveX) - http://www.geonova.at/mars_gr/PlugIn/gvista3001.cab O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://pub.plan.at/mgaxctrlde.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {AE4CEC9D-C836-4579-829B-4C345101B3B9} (GVista Terrain Renderer) - http://www.dilas.ch/plugin/gvista/gvista2709.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • [quote:85ce8765b4="taco78"]Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Bezoek ook meteen de windows update site.[/quote:85ce8765b4] Ben ik al klaar met het log??? :-?
  • Zeer vreemd dat de plugin niks vindt, maar dan gaan we het anders doen: Start taakbeheer en stop de volgende processen: [b:dad1462777] avhswq.exe [/b:dad1462777] Sluit alle vensters en start HijackThis en verwijder de volgende items: [b:dad1462777] R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: LocalNRDObj Class - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\localNRD.dll O2 - BHO: (no name) - {E628BE3E-828F-61D1-39E2-20F551C4EE09} - C:\DOCUME~1\Elize\APPLIC~1\KINDPI~1\Tick Soft.exe O4 - HKLM\..\Run: [abgzct] C:\WINDOWS\System32\avhswq.exe [/b:dad1462777] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\WINDOWS\[b:dad1462777]localNRD.dll <= dit bestand[/b:dad1462777] C:\DOCUME~1\Elize\APPLIC~1\[b:dad1462777]KINDPI~1 <=dit bestand[/b:dad1462777] C:\WINDOWS\System32\[b:dad1462777]avhswq.exe <=dit bestand[/b:dad1462777] Herstart en bezoek even de Windowsupdatesite want je loop achter met je updates. Maak daarna een nieuw hijacklog en plaats dat in je volgende bericht.
  • Het bestand C:\WINDOWS\localNRD.dll heb ik niet kunnen vinden, ook niet vanaf de dosprompt. Eerder heb ik wel een toolbar verwijderd. Hert log ziet er nu zo uit: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:31:57, on 6-11-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCApplicationLoaderService.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCHostService.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe C:\Program Files\Linksys Wireless-B Media Adapter\bin\XWPCLauncher.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Piet\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] "C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NOMAD Detector] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PlayCenter2\CTNMRun.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\TaskBar\CTLTask.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe" /WinStart O4 - Global Startup: Adapter Utility.lnk = ? O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office2\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/SU/ocx/12119/CTSUEng.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {2CA0FF2C-0CE1-4382-A0C4-B2782965CCC2} (G-Vista ActiveX) - http://www.geonova.at/mars_gr/PlugIn/gvista3001.cab O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://pub.plan.at/mgaxctrlde.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {AE4CEC9D-C836-4579-829B-4C345101B3B9} (GVista Terrain Renderer) - http://www.dilas.ch/plugin/gvista/gvista2709.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/SU/ocx/15008/CTPID.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Je computer is weer schoon, ik zou nog wel even langs de windows updatesite gaan.
  • Hartelijk bedankt voor de hulp. Ik heb met die update toch geen ruzie veroorzaakt? :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.