Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HijackThis] Oude pc

5 antwoorden
  • de oude pc die eigenlijk alleen voor internet wordt gebruikt stond werkelijk vol met spyware, na ad-aware (1398 objecten) en spybot gedraaid te hebben heb ik voor de zekerheid maar een hijackthis log gedaan... Ik hoop dat iemand dit even kan uitvogelen: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:29:32, on 6-11-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: G:\WINDOWS\System32\smss.exe G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe G:\WINDOWS\system32\services.exe G:\WINDOWS\system32\lsass.exe G:\WINDOWS\system32\svchost.exe G:\WINDOWS\System32\svchost.exe G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe G:\Program Files\NavNT\defwatch.exe G:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe G:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe G:\WINDOWS\System32\svchost.exe G:\Program Files\NavNT\vptray.exe G:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe G:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe G:\Program Files\RealPlayer\RealPlay.exe G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe G:\Program Files\WinPatrol\WinPatrol.exe G:\WINDOWS\ewupdater.exe G:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe G:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe G:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe G:\WINDOWS\System32\LVComS.exe G:\WINDOWS\explorer.exe G:\Documents and Settings\Ronald\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=g:\windows\system32\userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - G:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: (no name) - {9AD55269-A21C-4260-BA7F-866FD09E8A8E} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [vptray] G:\Program Files\NavNT\vptray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] G:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] G:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] G:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] G:\Program Files\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] G:\Program Files\WinPatrol\WinPatrol.exe O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] G:\WINDOWS\ewupdater.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "G:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = G:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = G:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/toolbarcash/activex/easywebinstaller.ocx O16 - DPF: {5D8844F9-1CB8-11D2-A0A0-00600859EB9F} (PatchCtl Class) - file://G:\Program Files\FIFA 2004\update.1.1\patchx2.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.bibliotheeknijkerk.nl/catalogus/msrdp.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Wordt al naar gekeken
  • Stop het process indien aanwezig: ewupdater.exe Open hijack this en laat deze regels fixen: [b:060522ac9d]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank[/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.easywebsearch.nl[/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.easywebsearch.nl[/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank[/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.easywebsearch.nl [/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]O3 - Toolbar: (no name) - {71ED4FBA-4024-4bbe-91DC-9704C93F453E} - (no file) [/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]O3 - Toolbar: (no name) - {9AD55269-A21C-4260-BA7F-866FD09E8A8E} - (no file) [/b:060522ac9d] [b:060522ac9d]O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] G:\WINDOWS\ewupdater.exe [/b:060522ac9d] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: G:\WINDOWS\[b:060522ac9d]ewupdater.exe <= dit bestand [/b:060522ac9d] Herstart en bezoek even de Windowsupdatesite want je loop achter met je updates. Maak daarna een nieuw hijacklog en plaats dat in je volgende bericht. Groetjes Esther
  • Deze ook nog fixen: (gelijk als je de andere ook fixt in hjt) [list:80e4208b7c][b:80e4208b7c]O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} (Easywebinstaller Control) - http://s7.blingblingcontent.com/toolbarcash/activex/easywebinstaller.ocx[/b:80e4208b7c][/list:u:80e4208b7c] Edit: [color=red:80e4208b7c][b:80e4208b7c]zet hijackthis in een eigen map en niet in op je bureaublad of in je temp files[/b:80e4208b7c][/color:80e4208b7c]
  • ik heb alles gefixed en verwijderd, windows update gedraaid, dus hier weer een log: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 13:31:26, on 7-11-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: G:\WINDOWS\System32\smss.exe G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe G:\WINDOWS\system32\services.exe G:\WINDOWS\system32\lsass.exe G:\WINDOWS\system32\svchost.exe G:\WINDOWS\System32\svchost.exe G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe G:\Program Files\NavNT\defwatch.exe G:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe G:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe G:\WINDOWS\System32\svchost.exe G:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe G:\WINDOWS\Explorer.EXE G:\WINDOWS\System32\msiexec.exe G:\Program Files\NavNT\vptray.exe G:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe G:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe G:\Program Files\RealPlayer\RealPlay.exe G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe G:\Program Files\WinPatrol\WinPatrol.exe G:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe G:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\LVComS.exe G:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe \?\G:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE \?\G:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE G:\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=g:\windows\system32\userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [vptray] G:\Program Files\NavNT\vptray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] G:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] G:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] G:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] G:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] G:\Program Files\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol PLUS] G:\Program Files\WinPatrol\WinPatrol.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE G:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "G:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "G:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = G:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = G:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - G:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {5D8844F9-1CB8-11D2-A0A0-00600859EB9F} (PatchCtl Class) - file://G:\Program Files\FIFA 2004\update.1.1\patchx2.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099826077937 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://www.bibliotheeknijkerk.nl/catalogus/msrdp.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.