Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijjack logfile

4 antwoorden
  • Hallo, Op de pc was er overlast van (vermoedelijk) een Coolweb-variant. Ik heb Ad-aware en Spybot 2 x gedraaid en het een en ander aan spyware opgeruimd (+200 entries) Daarna CWShredder gedraaid, met maar 1 melding: c:\windows\smcfg.exe. Het lijkt op een executable voor modemaansturing, maar zeker ben ik er niet van. Daarna HijjackThis gedraaid. Kan iemand voor mij dit log eens doornemen en wat advies geven over wat wel en niet te verwijderen? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 21:16:59, on 16-11-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.0\STImgBrowser.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\Hijjackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.veogijkymxtcurs.com/X5zRNCRuDyqD4NwO6vMtLQjFfu2TRNn7mkrVN/IwQHB75hB2UR5mrvlGqm7N50LZ.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://gdfafigxmcywgikmhgxcnzjki.us/X5zRNCRuDypG7/DmTVAGsQBhkhHsVjFz6apRWM1DBvg.asp R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet.nl:800 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {07D38838-CF0C-9264-13D2-46F97BB785B2} - C:\DOCUME~1\DANIQU~1\APPLIC~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {5C107D9E-52D2-963C-45EB-5D1FBF621D7E} - C:\PROGRA~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing) O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] c:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [bindplusbinwindow] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dash inter bind plus\EncBody.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [moveboob] C:\DOCUME~1\ELLYTO~1\APPLIC~1\NURBIN~1\surf dumb.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.0.lnk = ? O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ? O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game14.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/downloader.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Verwijder msn plus en run vervolgens deze uninstallers: http://lop.com/new_uninstall.exe http://lop.com/toolbar_uninstall.exe Herstart en post een nieuwe log, zet msn plus nog niet terug,
  • Voor alle gebruikers lop-uninstall uitgevoerd. Kreeg wel de melding dat het niet vanuit Add-Remove Programs gedaan werd en of ik wilde vervolgen. daarna een nieuwe Hijjack uitgevoerd. Hierbij de log. Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:21:33, on 16-11-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.0\STImgBrowser.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE C:\Hijjackthis\HijackThis.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet.nl:800 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {07D38838-CF0C-9264-13D2-46F97BB785B2} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {5C107D9E-52D2-963C-45EB-5D1FBF621D7E} - C:\PROGRA~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing) O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] c:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.0.lnk = ? O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ? O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game14.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/downloader.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  • Scan nog een keer met hjt en vink deze aan: [list:e40060a736][b:e40060a736]O2 - BHO: (no name) - {07D38838-CF0C-9264-13D2-46F97BB785B2} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C107D9E-52D2-963C-45EB-5D1FBF621D7E} - C:\PROGRA~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing)[/b:e40060a736][/list:u:e40060a736] Sluit alle vensters en klik op fix checked. Verder is je logje schoon,

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.