Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthis logfile > wie kan mij helpen???

3 antwoorden
  • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 22:38:01, on 3-12-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Documents and Settings\Joosse\Mijn documenten\Corniel\downlaod\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rabobank.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl7.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl8.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.mcafee.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csbho.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Starware Toolbar - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csietb.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe O4 - HKLM\..\Run: [SetRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.mcafee.com O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {88D758A3-D33B-45FD-91E3-67749B4057FA} (Sinstaller Class) - http://dm.screensavers.com/dm/installers/si/1/sinstaller.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38208.1323958333 O16 - DPF: {A7E092C3-692A-11D0-A7E5-08002B322F3B} (WebResponseAttachments Control) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/FileXfer.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16DE0274-3D84-4865-9290-A763720473A2}: NameServer = 192.168.1.1 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16DE0274-3D84-4865-9290-A763720473A2}: NameServer = 192.168.1.1
  • Hallo cor0612, Je gebruikt een oude versie van HijackThis. Download de nieuwste versie: http://computercops.biz/downloads-file-328.html Gebruik deze versie om de fix te uit te voeren. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Comet Cursor Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:13610039df] O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csbho.dll O3 - Toolbar: Starware Toolbar - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csietb.dll (file missing) O16 - DPF: {88D758A3-D33B-45FD-91E3-67749B4057FA} (Sinstaller Class) - http://dm.screensavers.com/dm/installers/si/1/sinstaller.cab [/b:13610039df] Als je dit gedaan hebt [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]start je de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url], en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig: C:\PROGRA~1\Comet <--deze map Reboot de computer. Maak je Prullenbak leeg. Bezoek de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Problemen opgelost? groeten, Marc
  • ok, hier met de nieuwste versie (de vorige had ik nog maar net gedownload!!) Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:21:02, on 4-12-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Documents and Settings\Joosse\Mijn documenten\Corniel\downlaod\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rabobank.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.mcafee.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl8.asp R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0413/bl7.asp R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csbho.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Starware Toolbar - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - C:\PROGRA~1\Comet\Bin\csietb.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe O4 - HKLM\..\Run: [SetRefresh] C:\Program Files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ? O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.mcafee.com O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} (Microsoft.WinRep) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab O16 - DPF: {88D758A3-D33B-45FD-91E3-67749B4057FA} (Sinstaller Class) - http://dm.screensavers.com/dm/installers/si/1/sinstaller.cab O16 - DPF: {A7E092C3-692A-11D0-A7E5-08002B322F3B} (WebResponseAttachments Control) - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/FileXfer.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16DE0274-3D84-4865-9290-A763720473A2}: NameServer = 192.168.1.1 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16DE0274-3D84-4865-9290-A763720473A2}: NameServer = 192.168.1.1

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.