Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Log

8 antwoorden
  • Wie beoordeelt mijn Hijack log? alvast bedankt Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 20:30:12, on 6-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\HCChulp.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Plaxo\2.1.0.77\InstallStub.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE D:\Skype\Phone\Skype.exe D:\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe D:\SpywareRemover\SpyWatch.exe D:\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe D:\Sony Handheld\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\OdHost.exe C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\DrFVnet.exe D:\SpywareRemover\4428D48F.DLL C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton Internet Security\NISUM.EXE D:\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe D:\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe D:\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe D:\Norton Internet Security\NISSERV.EXE C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe D:\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE D:\eMule\emule.exe D:\Norton Internet Security\ATRACK.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE D:\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - D:\COPERN~1\COPERN~1.DLL O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &HCC Hulp - {0BFDDA12-9C1A-46B8-9681-AFF63C2A1EF0} - C:\PROGRA~1\hcchulp\HCCHulp.dll O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] D:\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] D:\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HCChulp] C:\WINDOWS\HCChulp.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.1.0.77\InstallStub.exe -a O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] D:\Skype\Phone\Skype.exe O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search] "D:\Copernic Desktop Search\CopernicDesktopSearch.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [spywatch] D:\SpywareRemover\SpyWatch.exe /STARTUP O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = D:\Sony Handheld\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = D:\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: IEEE802.11g WLAN USB Adapter.lnk = C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\Startup.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://D:\ScanSoft\OmniPagePro14.0\PdfCnv\IEShellExt.dll /100 O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - D:\Copernic Agent\Web\SearchExt.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - D:\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - D:\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - D:\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34738&clcid=0x409 O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O18 - Protocol: copernicdesktopsearch - {D9656C75-5090-45C3-B27E-436FBC7ACFA7} - D:\COPERN~2\COPERN~2.DLL
  • Ik zie dat je SpywareRemover op je systeem hebt staan. Ik raad je aan om dit te deïnstalleren. Lees hier waarom: http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm#products Veel verdachts zie ik verder niet in je log staan. Welke problemen ondervind je juist? Het volgende mag je wel fixen in hijackthis: R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file) En indien je deze niet zelf hebt ingesteld mag je de volgende ook fixen: O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  • Wat bedoel je met fixen? Moet ok ze verwijderen of iets anders erin zetten.Heel hartelijk dank voor je moeite
  • Met fixen bedoel ik die items aanvinken in hijackthis en op 'fix checked' klikken. :wink:
  • Nog een andere vraag? Welke Anti soyware kan ik dan het beste installeren
  • Download en installeer alvast [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html]Spywareblaster[/url] Dit voorkomt de installatie van op ActiveX gebaseerde spyware, adware, dialers, browserkapers en andere pests. Het beperkt tevens de acties van potentieel gevaarlijke sites in Internet Explorer en het blokkeert tracking cookies in Internet Explorer, Mozilla en Firefox. SpywareBlaster runt niet op de achtergrond. En/of.... kies een alternatieve browser zoals [url=http://www.mozilla.org/products/firefox/]Firefox[/url]. Download en installeer ook de volgende antispywarescanners (indien je ze nog niet moest hebben): *[url=http://www.lavasoftusa.com/]Adaware SE[/url] *[url=http://www.safer-networking.org/en/index.html]Spybot S&D[/url] Laat ze regelmatig scannen en zorg ervoor dat je ze eerst update vooraleer je ze laat scannen!! Ook hen eens laten scannen in veilige mode kan wonderen verrichten. En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. [url=http://housecall.trendmicro.com/]housecall[/url] en/of [url=http://www.bitdefender.com/scan/licence.php]Bitdefender[/url]. Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel. Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!! En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/ Voila :D
  • Bedankt voor al je aanwijzingen Miekiemoes!
  • Graag gedaan. :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.