Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJackThis Logfile

12 antwoorden
 • Zouden jullie mij alstjeblieft willen helpen met deze log? De computer begint weer een beetje kuren te krijgen. Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 15:28:55, on 21-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\DEROOS~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.443\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.paradigit.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MOD] C:\Program Files\Microangelo\muamgr.exe O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Download Using &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {DA758BB1-5F89-4465-975F-8D7179A4BCF3} (WheelofFortune Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/WoF.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)
 • moment :wink:
 • [color=red:c45f5ec00b][b:c45f5ec00b]Zet hijackthis in een [/b:c45f5ec00b][/color:c45f5ec00b][color=green:c45f5ec00b][b:c45f5ec00b]eigen[/b:c45f5ec00b][/color:c45f5ec00b][color=red:c45f5ec00b][b:c45f5ec00b] map, bij voorkeur [i:c45f5ec00b]c:\hijackthis[/i:c45f5ec00b] of [i:c45f5ec00b]c:\program files\hijackthis[/i:c45f5ec00b] dit is zeer belangrijk omdat je anders backups kwijt raakt!!![/b:c45f5ec00b][/color:c45f5ec00b] Ga naar start --> configuratiescherm --> software en deinstalleer indien mogelijk: [b:c45f5ec00b]flashget[/b:c45f5ec00b] Scan nog een keer met hijackthis en vink deze regels aan: [list:c45f5ec00b][b:c45f5ec00b]O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe[/b:c45f5ec00b][/list:u:c45f5ec00b] Sluit alle vensters en klik op fix checked. Herstart naar de veilige modus: http://www.spyware-politie.nl/start_safemode_windows.htm Laat alle verborgen bestanden weergeven: http://www.spyware-politie.nl/Zichtbaar_maken_verborgen_bestanden.htm Verwijder indien aanwezig: [list:c45f5ec00b]C:\Program Files\[b:c45f5ec00b]QuickSearch[/b:c45f5ec00b] <--- deze map C:\Program Files[b:c45f5ec00b]FlashGet[/b:c45f5ec00b] <--- deze map[/list:u:c45f5ec00b] Herstart en draai [url=http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp]deze[/url] online scan met autoclean aan. Herstart de pc nogmaals en post de resultaten van de scan icm een nieuw hijackthislogje.
 • Moet ik die .cabfile installeren op die online scansite? Ik heb toenstraks nog m'n Panda Titanium gedraaid...
 • [quote:aaf82f49ee="aapjeh"]Moet ik die .cabfile installeren op die online scansite? Ik heb toenstraks nog m'n Panda Titanium gedraaid...[/quote:aaf82f49ee] Die file mag je installeren. Panda heeft flashget niet gevonden, trend micro zou hem wel moeten vinden als hij nog aanwezig is. Zoiezo kan het geen kwaad om regelmatig een online scan te draaien van een ander bedrijf als waar je virusscanner vandaan komt.
 • Is FlashGet zó erg dan? Ik zou hem willen laten staan als het kon :oops: Scan wordt momenteel gedaan...
 • Kijk anders eens op de volgende site voor betere alternatieven: http://www.spywareinfo.com/downloads.php?cat=dlman#dlman
 • [quote:1d65581d25="miekiemoes"]Kijk anders eens op de volgende site voor betere alternatieven: http://www.spywareinfo.com/downloads.php?cat=dlman#dlman[/quote:1d65581d25] Thnx :)
 • Thnx alvast, pcguy! Nog een vraagje: er staan af en toe dingen bij van StyleXP, ik heb StyleXP vanmiddag helemaal verwijderd. Welke dingen van SXP kunnen er ook uit de log ? Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 18:12:15, on 21-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe c:\program files\internet explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\de Roos\Bureaublad\Ad-spyware verwijderen\hijackthis & backups enzo\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.paradigit.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MOD] C:\Program Files\Microangelo\muamgr.exe O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MSN Messenger\Plus 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Download Using &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {DA758BB1-5F89-4465-975F-8D7179A4BCF3} (WheelofFortune Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/WoF.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)
 • Scan nog een keer met hijackthis, vink deze aan en sluit alle vensters, klik vervolgens op fix checked. (de groene zijn van style xp en mag je ook fixen) [list:d339a98d5f][b:d339a98d5f][color=green:d339a98d5f]O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide[/color:d339a98d5f] O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm [color=green:d339a98d5f]O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)[/color:d339a98d5f][/b:d339a98d5f][/list:u:d339a98d5f] Hierna ga je weer naar de veilige modus en laat je weer alle bestanden weergeven, verwijder nu: [list:d339a98d5f]C:\program files\[b:d339a98d5f]FlashGet[/b:d339a98d5f] <--- deze map[/list:u:d339a98d5f] Herstart en post een laatste nieuwe log om even te checken of het nu weg wil blijven. Flashget is overigens echt troep anders zegt trend micro dat niet op hun website (waar ik overigens kwam via castlecops die ook zegt dat het rommel is)
 • Ok, ik heb het gerepareerd. Bedankt!
 • Plaats je nog even een laatste logje? Aangezien flashget alweer terug kwam bij de vorige...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.