Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this log file

8 antwoorden
  • Zou iemand naar mijn log file willen kijken? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 9:18:34, on 27-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Ton.PC\Mijn documenten\database\Software\Anti-Spyware\hijackthis\HijackThis.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\Notepad.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://qlmupccojjpb.uk/ophCHZ/kpifnodllc4oXuRGh6QysRgX/e52ORNc6sTLk3JzSV8YRqHIGy94kEMoR.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bridge.dll",Load O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab B.V.D
  • Volgens mij goed als je weet wat die eerste R1 is.
  • ik zie een stel onbekende nummers met no file en ik zie brigde.dll staan voor mij is er wel wat aan de hand, maar ik weet neit wat wel en niet weg kan. laat eerst maar marc en consorte kijken voor je konclusies trekt
  • Oké, ik wacht nog wel ff met conclusies trekken. Die bridge d8 ik ook al van dattie er niet thuishoort.
  • Momentje
  • Hallo Leroy, Edit: dit nu eerst doen Ga naar start --> uitvoeren --> typ: msconfig --> druk op enter --> ga naar het tabje opstarten --> schakel teatimer uit --> herstart je pc. Scan nog een keertje met hijackthis en zet een vinkje voor deze regels: [list:cf2b2b95a4][b:cf2b2b95a4]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://qlmupccojjpb.uk/ophCHZ/kpifnodllc4oXuRGh6QysRgX/e52ORNc6sTLk3JzSV8YRqHIGy94kEMoR.html O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8CF53DC0-919D-1070-6A3B-47B1F56CA4B9} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D736C866-0C43-1428-3C02-5C5731B93C75} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\bridge.dll",Load O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file) O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - [/b:cf2b2b95a4][/list:u:cf2b2b95a4] ' Laat alle verborgen bestanden weergeven: Start > instellingen > configuratiescherm > Mapopties > tabblad Weergave > klik "verborgen bestanden en mappen weergeven" Verwijder het vinkje bij Extensies voor bekende bestandstypen verbergen en "Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)"> OK Verwijder de dikgedrukte items (mappen inc inhoud tenzij anders aangegeven) [list:cf2b2b95a4]C:\WINDOWS\system32\[b:cf2b2b95a4]bridge.dll[/b:cf2b2b95a4][/list:u:cf2b2b95a4] Herstart je computer, download de [url=http://computercops.biz/zx/Merijn/hijackthis.zip]nieuwste[/url] hijackthis en plaats een verse log.
  • Oké Ik ga het meteen doen. Bedankt! groetjes Leroy
  • Hier is de verse :wink: Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 14:45:19, on 27-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Documents and Settings\Ton.PC\Mijn documenten\database\Software\Anti-Spyware\hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneDVDElbyDelay] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneDVD\ElbyCheck.exe" /L ElbyDelay O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: 2Mega Camera Manager Monitor.lnk = ? O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: pcAnywhere Host Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe Groetjes Leroy

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.