Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

rare muis

16 antwoorden
 • Ik heb de vraag al eerder gesteld in diverse forums. Ik ben in het bezit van een Draadloze Logitech muis. De muis cursor vliegt soms spontaan over het beeldscherm en klikt zelfs programma's aan en uit. Het is net of iemand mijn scherm aan het overnemen is. Trek ik de usb stekker er uit dan stop het. Bij het inpluggen van een andere usb draadlozemuis heb ik deze problemen niet. De Logitech muis veroorzaakt dezelfde problemen op een ander pc,ook als ik internet uit heb staan. Rara. Wie kent dit probleem
 • Corrupte drivers misschien. Kijk eens of er nieuwe drivers beschikbaar zijn op de site van Logitech.
 • De driver is er al vanaf gehaald. Met nieuwe driver of zonder driver blijfdt hetzelvde.
 • Misschien iemand in de buurt met eenzelfde muis?
 • Heb ik al uitgeprobeerd. Zelfs bij de buren gevraagd en muis uitgeschakeld.
 • Aangezien hij in B&P staat, is je pc schoon?
 • Ik denk het wel,ik gebruik hitman.pro wekelijks om alle rotzooi te verwijderen. Ik kan wel een logje sturen? Maar blijf het vreemd vinden dat het op een andere pc ook gebeurd. Moet er wel bij vermelden dan de andere twee pc,s op het zelvde netwerk zitten via een sweex router.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 23:15:49, on 28-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\DOCUME~1\Nico\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {A31147E3-E0D2-4162-B38C-81E14F7E0524} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {EEAD5F28-496B-4789-8E09-FA3AFF14F3CE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://paris.tourismeville.wanadoo.fr/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
 • Ga naar start --> configuratiescherm --> software en deinstalleer: new.net newdotnet Herstart en post een logje met de nieuwste hijackthis: http://computercops.biz/zx/Merijn/hijackthis.zip
 • Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 19:37:25, on 29-12-2004 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\Nico\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_BAND_SEARCHBAR_HTML R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {A31147E3-E0D2-4162-B38C-81E14F7E0524} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {EEAD5F28-496B-4789-8E09-FA3AFF14F3CE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O3 - Toolbar: Copernic Agent - {F2E259E8-0FC8-438C-A6E0-342DD80FA53E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.DLL O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Search Using Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.dll/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\PROGRA~1\COPERN~1\COPERN~1.EXE O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://paris.tourismeville.wanadoo.fr/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: X10 Device Network Service - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Momentje
 • Zie eigenlijk niks raars in je log, echter kwam er iemand op het idee om eens te kijken of de batterijen nog wel goed waren. Stop er dus even volle batterijen in.
 • Batterijen had ik al geprobeerd. Die foute regels in de log zou het kunnen zijn. O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net Nadat ik dit bestand heb verwijderd gaat het nog steeds goed. Nu dus afwachten of het spook toeslaat!
 • PLAATS HIJACKTHIS IN EEN EIGEN MAP. Ik was deze 2 vergeten (stond in kladblok maar die had ik over het hoofd gezien op m'n taakbalk. Scan nog een keer met hijackthis en zet een vinkje voor deze regels:[list:06d7404392][b:06d7404392]O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {A31147E3-E0D2-4162-B38C-81E14F7E0524} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {EEAD5F28-496B-4789-8E09-FA3AFF14F3CE} - C:\WINDOWS\lbbho.dll[/b:06d7404392][/list:u:06d7404392] Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op fix checked Herstart en kijk of die 2 items weg zijn.
 • :lol: ik had precies hetzelfde en heb er twee maanden naar gezocht- tot gisteren en toen gevonden het was, lach niet, de muismat, die bleek te glad te zijn (echt waar), want na vervanging door een doodgewoon stuk - vrij glad, maar niet glimmend stuk karton (achterkant van een gebruikte envelop) was de klacht opeens helemaal over. eerder nooit last gehad; mogelijk gekmen na installatie van externe drive van 160GB en tevens nieuwe monitor. veel succes en goeie jaarwisseling dag
 • Het probleem lijkt nu over te zijn. Bedankt voor alle vriendelijke hulp. en ook een goede jaarwisseling toegewenst.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.