Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

En jahoor weer een logje

12 antwoorden
 • Goed, hier een pc wat ik tot nu toe nog nooit ben tegengekomen. Zoveel spyware niet te geloven. Dus maar even Hitmanpro laten draaien (waar adaware, spybot, spysweeper enz in zit) en daarna een logje laten maken die er zo uitziet misschien dat er nog wat uit moet: Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 18:35:59, on 28-12-2004 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\atievxx.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\cserv32.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tiscali.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zscvmldpatuxaq.com//MeikUeQALbJMww0HqFLYpRdf1o2uPy5LYpfbbGD9D4w/cxs2DVq2eiJ4naOtrlW.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://rd.companion.yahoo.com/slv/ycheck/as/*http://search.yahoo.com/search?p=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: (no name) - {04C8DDF6-B6E0-D6BD-0530-1BCC0300D75F} - C:\DOCUME~1\Ingrid\APPLIC~1\TITLET~1\mathsize.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [great debug exit skip] C:\WINDOWS\All Users\Application Data\Face Vga Great Debug\BagsLoud.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [WINDOWScserv32] C:\WINDOWS\cserv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [EXTRA SLOW] C:\DOCUME~1\Ingrid\APPLIC~1\BUILDM~1\Ante poke cash.exe O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://www.fotovanjehuis.nl/fotoben.exe O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab [list:e0e8163a50] [*:e0e8163a50]Wat was trouwens die link waarbij staat uitgelegt welk getal van hijackthis wat voor soort programma weergeeft?? [*:e0e8163a50]Nog een puntje, bij het opstarten van die pc blijf hij zeker wel 3 minuten!!!! op het scherm van windows staan met 'welkom'. Weet iemand waar dat geworteld zit en of wat je eraan kan doen?? [/list:u:e0e8163a50] Alvast bedankt!
 • Je bedoeld deze site [url]http://users.pandora.be/marcvn/spyware/[/url] Je kan zonder gevaar de directory C:\Windows\Prefetch leegmaken. Hierin staan bestanden die aangemaakt worden als een nieuw programma wordt gestart. Het zou de performance verbeteren als je het programma later opnieuw start Bij het opstarten van de computer worden alle prefetch bestanden ingelezen. Ook de prefetch van onnodige bestanden die je nooit of zeer weinig gebruikt. Dan jou log. Heb je MSNplus met sponsor geinstalleerd? kijk dan onder het hoofdstuk [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1729365.htm]LOP en Messengerplus[/url] Om deze infectie te verwijderen doe je het volgende: Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer Messengerplus. Run nadien eventueel deze 2 uninstallers: [url]http://lop.com/new_uninstall.exe[/url] [url]http://lop.com/toolbar_uninstall.exe[/url] Sluit daarna alle actieve windows behalve hijackthis en fix onderstaande: [b:1cc5a5f365] R3 - Default URLSearchHook is missing O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab [/b:1cc5a5f365] Herstart de computer en maak een nieuw logje Sjaak
 • Bedankt voor je reactie, of diegene msn plus MET sponsors heeft geinstalleerd weet ik niet. Als ze dat gedaan heeft laat ik haar msn plus deinstalleren en vervolgens weer installeren ZONDER sponsors. Goed dat probleem opgelost. Over die link dat was hem niet die ja gaf, op die link was te zien bv 016 in hijackthis geeft aan of het een toolbar is of niet ik zeg maar wat. Goed ik laat even die map legen, die dingetjes fixen en dan plaats ik een nieuwe log.
 • Ja het is weer een tijd geleden maar het schiet niet echt op met die persoon, hier een logje om te controleren graag :) Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 22:02:51, on 26-1-2005 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tiscali.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zscvmldpatuxaq.com//MeikUeQALbJMww0HqFLYpRdf1o2uPy5LYpfbbGD9D4w/cxs2DVq2eiJ4naOtrlW.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://rd.companion.yahoo.com/slv/ycheck/as/*http://search.yahoo.com/search?p=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {04C8DDF6-B6E0-D6BD-0530-1BCC0300D75F} - C:\DOCUME~1\Ingrid\APPLIC~1\TITLET~1\mathsize.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: CWebDirObj Object - {C003C49F-53E4-4A72-B7D6-0B2B9997392F} - C:\WINDOWS\webdir.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [great debug exit skip] C:\WINDOWS\All Users\Application Data\Face Vga Great Debug\BagsLoud.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [EXTRA SLOW] C:\DOCUME~1\Ingrid\APPLIC~1\BUILDM~1\Ante poke cash.exe O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://www.fotovanjehuis.nl/fotoben.exe O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
 • je hebt niet msn messneger plus ge deinstalleerd en de lob verwijderaars gedraait je kan na dit gedaan te hebben msn messenger plus weer installeren maar dan gaarne zonder sponsors en dan een nieuwe log
 • Na verwijderen van Messenger Plus en de uninstalers de volgende nog met Hijackthis fixen: [b:e5a16ca96d]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zscvmldpatuxaq.com//MeikUeQALbJMww0HqFLYpRdf1o2uPy5LYpfbbGD9D4w/cxs2DVq2eiJ4naOtrlW.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm[/b:e5a16ca96d] Verwijder C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm Post daarna een nieuw logje Sjaak
 • [quote:2912c35125="sjouwer"]je hebt niet msn messneger plus ge deinstalleerd en de lob verwijderaars gedraait je kan na dit gedaan te hebben msn messenger plus weer installeren maar dan gaarne zonder sponsors en dan een nieuwe log[/quote:2912c35125] Mja dat is waar, diegene die ik help woont een stuk bij mij vandaan en durft niet om msn plus te deinstalleren :roll:. Maar goed ik probeer een keer langs te gaan.
 • [quote:c74f2b22b9]Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)[/quote:c74f2b22b9] Bezoek is windows update of zet automatische updates aan. Je hebt minimaal SP2 nodig.
 • Het is even geleden maar ik ben er weer geweest, eerst even de nieuwe hitmanpro gedraait en msn opnieuw geinstalleerd wat ze niet durfde haha. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:26:59, on 7-3-2005 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Hitman Pro\hitmanpro2.exe C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe C:\Program Files\Hitman Pro\aawse.exe C:\Program Files\Hitman Pro\spybotsd13.exe C:\DOCUME~1\Ingrid\LOCALS~1\Temp\is-U35VG.tmp\is-7PIIF.tmp C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\luall.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\ALLUSE~1\APPLIC~1\Symantec\LIVEUP~1\DOWNLO~1\EXITEM~1.3_E\SETUP.EXE C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.tiscali.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://rd.companion.yahoo.com/slv/ycheck/as/*http://search.yahoo.com/search?p=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.yahoo.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com O2 - BHO: F1 Organizer Class - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - C:\WINDOWS\System32\ATPART~1.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet3_88.dll O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: CWebDirObj Object - {C003C49F-53E4-4A72-B7D6-0B2B9997392F} - C:\WINDOWS\webdir.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe" O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://www.fotovanjehuis.nl/fotoben.exe O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet3_88.dll laat marc en consorte even verder kijken dan mijn neus lang is maar je hebt hier in ieder geval last van kijk in je geinstalleerde software naar deze en deinstralleer hem
 • Je kunt alles laten fixen door Hjiack wat begint met 010, dus deze regels O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net Dit heeft betrekking op dit wat eerder gezegd is namelijk. [quote:5ccc9ed697="Sjouwer"]O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet3_88.dll laat marc en consorte even verder kijken dan mijn neus lang is maar je hebt hier in ieder geval last van kijk in je geinstalleerde software naar deze en deinstralleer hem[/quote:5ccc9ed697] Verder maar ff afwachten en laat Marc en consorte het nog ff checken voor je het laat fixen! :wink:
 • Laat die O10 regels maar even staan. We beginnen met het uninstallen van New.net. Probeer de volgende mogelijkheden: 1. Start --> configuratiescherm --> software en deinstalleer: New.net Application New.net Domains newdotnet 2. C:\Program Files\NewDotNet\uninstallX_XX.exe 3.C: \Windows\NDNuninstallX_XX.exe hierbij is X_XX het versienr. Mogelijk 3_88 Kijk ook onder Start -> Configuratiescherm -> Software of je de volgende software tegenkomt: KeenValue PowerSearch toolbar for IE ATParters Verwijder deze dan. Selecteer daarna met hijackthis de volgende items: [b:c522a0d239] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com O2 - BHO: F1 Organizer Class - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - C:\WINDOWS\System32\ATPART~1.DLL O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: CWebDirObj Object - {C003C49F-53E4-4A72-B7D6-0B2B9997392F} - C:\WINDOWS\webdir.dll [/b:c522a0d239] Klik pas op "Fix Checked" als alle andere vensters zijn afgesloten. Maak een directory C:\BadFiles Verplaats daarna de volgende bestanden naar deze directory: C:\WINDOWS\System32\Atpartners.DLL Program Files\Incredifind\BHO\BHO.dll Program Files\PowerSearch\Toolbar\pwrs0rbi.dll C:\WINDOWS\webdir.dll Zoek op je computer of je ook het volgende bestand kan vinden: im64.dll Verplaats deze ook naar de directory C:\BadFiles. Herstart je computer Scan opnieuw met Hijackthis en post deze. Meld ook welke software je kon verwijderen via het configuratiescherm Sjaak

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.