Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

controle log

2 antwoorden
  • [b:e54ca52d89]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:e54ca52d89] Scan saved at 20:11:36, on 25/01/2005 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Desktop Calendar\Desktop Calendar.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\bert\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1001\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl-be\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Calendar] C:\Program Files\Desktop Calendar\Desktop Calendar.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O12 - Plugin for .bmp: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe Alvast bedankt, Guft. :wink:
  • Hoi, ik zie niks verdachts in je log hoor. Welk probleem ondervind je juist? Wel zie ik dat je gebruik maakt van P2P Networking. Dit is een nutteloze kazaa add-on die verantwoordelijk is voor een vertraging van het systeem. Daarom raad ik aan om dit te deïnstalleren. Daarna mag je volgende lijnen in hijackthis fixen: O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - Zoek daarna nog eens de map P2P Networking in je system32-map en verwijder deze ook indien nog aanwezig na de uninstall. Indien dit niet lukt om te verwijderen, probeer dit dan in veilige mode. :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.