Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

log-file

3 antwoorden
  • Wie wil mijn log file even bekijken (PC start de laatste tijd ertraag op) Bedankt !! Logfile of HijackThis v1.98.0 Scan saved at 18:23:23, on 26-1-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\fast.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Conexant\CnxDslTb.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\System32\Fast.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr*http://my.yahoo.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.hccnet.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_3_12_0.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_3_12_0.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\System32\taskswitch.exe O4 - HKLM\..\Run: [FastUser] C:\WINDOWS\System32\fast.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] C:\Program Files\Conexant\CnxDslTb.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093077120546 O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - http://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab O16 - DPF: {B9191F79-5613-4C76-AA2A-398534BB8999} (YAddBook Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/suite/yautocomplete.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  • Maak een nieuwe log met de nieuwste versie van hijackthis. In deze log zie ik niks schokkend. (voor Yahoo heb je zelf gekozen neem ik aan?) Defragmenteer de boel eens een keer. Deze map kan je ook meegmaken: %windir%\prefetch
  • Je gebruikt overigens niet de laatste versie van Hijackthis maar ik zie hier geen vreemde programma's die ongewenst worden opgestart. Als je alleen een probleem hebt dat de computer traag is bij opstarten zou je de directory C:\Windows\Prefetch eens leeg kunnen maken. Sjaak

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.