Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

13 antwoorden
 • Ik heb een computer met erg veel spyware. Heb het meeste er al met de gebruikelijke programma's uitgekregen, maar niet alles. -- Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 23:02:06, on 2-2-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe C:\Program Files\Kjitylr\Mgzbuyo.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe C:\Documents and Settings\Smit & Alkema\Mijn documenten\Downloads\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccmnbkm] C:\WINDOWS\System32\ndotur.exe O4 - HKLM\..\Run: [oxmtin] C:\WINDOWS\oxmtin.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAP32] "C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ltjzojql] C:\Program Files\Kjitylr\Mgzbuyo.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {62C9173E-C4C3-43B9-82F2-3DDD51663B00} - http://pms.localscripts.nl/plugins/nap32/nap32_nl.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107372605734 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9743A763-2FA8-4B42-ACAA-1C27CFD89E2D}: NameServer = 192.168.2.2 O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- Gaarne uw help.
 • Hallo RterBurg, Volgens mij heb je een dialer te pakken. Ik kom hier op terug. Geef me even. groeten, Marc
 • [quote:1b40f0c155="M@rc"]Hallo RterBurg, Volgens mij heb je een dialer te pakken. Ik kom hier op terug. Geef me even. groeten, Marc[/quote:1b40f0c155] Alvast bedankt voor de medewerking. Groet, Ron
 • Ron, Dialer die je hebt is van de makers Switch. Kijk eens bij Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen en verwijderen. Staat daar iets tussen wat je niet kan thuisbrengen? ik denk ier aan: Switch, SWcaller, Nap32 Of iets anders?
 • Helaas staan geen van deze bestanden tussen de programma's. Ik ben echter zelf ook nog wat aan het "prutsen" geweest. Hieronder daarom even een nieuw log. Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 20:39:20, on 3-2-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe C:\Program Files\Kjitylr\Mgzbuyo.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\2536a548b4a83b6c7a416e0d99691bf7\update\update.exe C:\Documents and Settings\Smit & Alkema\Mijn documenten\Downloads\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hetnet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccmnbkm] C:\WINDOWS\System32\ndotur.exe O4 - HKLM\..\Run: [oxmtin] C:\WINDOWS\oxmtin.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAP32] "C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ltjzojql] C:\Program Files\Kjitylr\Mgzbuyo.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} - O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107372605734 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} - O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9743A763-2FA8-4B42-ACAA-1C27CFD89E2D}: NameServer = 192.168.2.2 O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe Wellicht werpt dat een ander licht op het probleem (of de problemen). Bvd. Ron
 • Best dat je zelf niet te veel 'prutst" :wink: Dit maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld. Je hebt weer een nieuwe infectie opgelopen. Laat alles zoals het is, geef me 5 min.
 • Ron, Schakel eerst TeaTimer uit. (later schakelen we deze weer in) Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: uninstall 180 solutions Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:c1d41ed1da] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [ccmnbkm] C:\WINDOWS\System32\ndotur.exe O4 - HKLM\..\Run: [oxmtin] C:\WINDOWS\oxmtin.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAP32] "C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ltjzojql] C:\Program Files\Kjitylr\Mgzbuyo.exe O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} - O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} - [/b:c1d41ed1da] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS\System32\ndotur.exe C:\WINDOWS\oxmtin.exe C:\WINDOWS\System32\NAP32.exe Verwijder de volgende mappen indien aanwezig: C:\Program Files\Kjitylr c:\program files\180solutions Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Ga ik doen, ben zo terug.
 • [quote:40a62a3084="RterBurg"]Ga ik doen, ben zo terug.[/quote:40a62a3084] Helaas komt er iets anders tussen en lukt het vanavond niet om hiermee verder te gaan. Zodra ik de wijzigingen heb uitgevoerd post ik een nieuw log (zal morgen wel zijn) Tot zover bedankt voor de medewerking. Prettige avond. Ron
 • Ik heb gedaan wat je geschreven hebt. De bestanden ndotur.exe en oxmtin.exe en de map c:\program files\180solutions\ waren niet aanwezig. NAP32.exe en c:\program files\Kjitylr wel en deze heb ik in veilige modus verwijderd. Hieronder het log -- Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Documents and Settings\Smit & Alkema\Mijn documenten\Downloads\HijackThis\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hetnet.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} - O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107372605734 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} - O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9743A763-2FA8-4B42-ACAA-1C27CFD89E2D}: NameServer = 192.168.2.2 O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe Beter zo? Bvd. Ron
 • Beter zo. Schakel TeaTimer uit, en fix dan deze sleutels: [b:8ae6989a5d] O16 - DPF: {3F2705D0-C9D8-4020-A15C-E495A0050EC6} - O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} - [/b:8ae6989a5d] Zoek ook eens naar een map die NAP32 noemt. Die map mag je ook verwijderen. Als alle problemen opgelost zijn doe je het volgende: Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder ze. Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. Maak je Prullenbak leeg. Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Systeemherstel uitschakelen[/url]. Bezoek regelmatig de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Installeer ook [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html]SpywareBlaster[/url] en [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html]Spywareguard[/url]. Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren. Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1564073.htm]hier[/url].
 • Helemaal geweldig! Bedankt voor je hulp. Het is gelukt. Nogmaals bedankt! Groet, Ron
 • Graag gedaan Ron. Happy surfing again... :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.