Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan.Startpage: mleefa.dll

10 antwoorden
  • Hallo, weet iemand hoe ik dit virus kan verwijderen? Het is de Trojan.Startpage en het volgende bestandje is geinfecteerd: mleefa.dll Dit bestandje bevind zich in de System32 folder... Met Norton Antivirus en in veilige modus verwijderen wil ook niet lukken. Iemand een idee, ik hoor het graag alvast bedankt, Bart
  • Dit is mijn Hijack Log: Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 14:01:16, on 6-2-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\System32\byvcxhrv.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\WINDOWS\otvrhi.exe C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe C:\temp\salm.exe C:\Program Files\Tevp\Jofbx.exe C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdKeep.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Hijack This\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.swrlytwwntpdrvyzycrdvf.com/3mjv_fDUOVWvejvmqF2rXSIJgB/VtghfLrG8hSb4es3Zwwt9retf0t1BYxdYRvPh.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\LOCALS~1\Temp\sp.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing) O2 - BHO: MultiMPPObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {2DC39E9A-1494-61F5-2011-E389146CF004} - C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\POKELI~1\shim 4.exe O2 - BHO: (no name) - {32F144C7-7504-420F-A9FD-C29D403C9AB8} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [pinkfqkeishh] C:\WINDOWS\System32\byvcxhrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CO2vdym] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe O4 - HKLM\..\Run: [ajercv] C:\WINDOWS\ajercv.exe O4 - HKLM\..\Run: [CO2vdymú"ü‰üžigÝY] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [Swrswf] C:\Program Files\Tevp\Jofbx.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0¨4W }ïÁzî[8C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0Ô@ÔÁß]§ú"ü‰üžiC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0ÔÁß]§ú"ü‰üžigÝC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [one bat bias support] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nurb Team One Bat\Mess Bash.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [amen new] C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\THATBU~1\junkproc.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] C:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://ocx3.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/ClickYesToContinue/ie/Bridge-c139.cab O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,910,0 O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games4.cab O18 - Filter: text/html - {65ABE7A8-88AC-4D49-BD29-02C74EC22900} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll O18 - Filter: text/plain - {65ABE7A8-88AC-4D49-BD29-02C74EC22900} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  • Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Web_rebates Spyware Vanisher Messengerplus Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:1c5452c6f0] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.swrlytwwntpdrvyzycrdvf.com/3mjv_fDUOVWvejvmqF2rXSIJgB/VtghfLrG8hSb4es3Zwwt9retf0t1BYxdYRvPh.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\LOCALS~1\Temp\sp.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing) O2 - BHO: MultiMPPObj Class - {002EB272-2590-4693-B166-FBD5D9B6FEA6} - C:\WINDOWS\multimpp.dll O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {2DC39E9A-1494-61F5-2011-E389146CF004} - C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\POKELI~1\shim 4.exe O2 - BHO: (no name) - {32F144C7-7504-420F-A9FD-C29D403C9AB8} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll O4 - HKLM\..\Run: [pinkfqkeishh] C:\WINDOWS\System32\byvcxhrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CO2vdym] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe O4 - HKLM\..\Run: [ajercv] C:\WINDOWS\ajercv.exe O4 - HKLM\..\Run: [CO2vdymú"ü‰üžigÝY] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [Swrswf] C:\Program Files\Tevp\Jofbx.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0¨4W }ïÁzî[8C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0Ô@ÔÁß]§ú"ü‰üžiC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0ÔÁß]§ú"ü‰üžigÝC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [one bat bias support] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nurb Team One Bat\Mess Bash.exe O4 - HKCU\..\Run: [amen new] C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\THATBU~1\junkproc.exe O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] C:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://ocx3.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/ClickYesToContinue/ie/Bridge-c139.cab O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-nl/nl/games4.cab O18 - Filter: text/html - {65ABE7A8-88AC-4D49-BD29-02C74EC22900} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll O18 - Filter: text/plain - {65ABE7A8-88AC-4D49-BD29-02C74EC22900} - C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll [/b:1c5452c6f0] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS\System32\byvcxhrv.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\WINDOWS\otvrhi.exe c:\temp\salm.exe C:\WINDOWS\System32\mleefa.dll Verwijder de volgende mappen indien aanwezig: C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\POKELI~1 C:\Program Files\Web_Rebates C:\Program Files\Tevp C:\Program Files\ISTsvc C:\DOCUME~1\EXPERT~1.TEW\APPLIC~1\THATBU~1 C:\Program Files\DeskAd Service C:\spywarevanisher-free Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Download vindjob.zip: http://users.telenet.be/marcvn/tools/vindjob.zip Unzip het naar je bureaublad, dubbelklik op vindjob.bat. Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand ook.
  • Alvast bedankt voor zover Mijn Hijack log: Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 16:20:55, on 6-2-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Hijack This\HijackThis.exe O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {32F144C7-7504-420F-A9FD-C29D403C9AB8} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0Ô@ÔÁß]§ú"ü‰üžiC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸K0ÔÁß]§ú"ü‰üžigÝC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\otvrhi.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,910,0 O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe En dan nog de log van vindjob: De volumenaam van station C is ACER Het volumenummer is 0614-15F2 Map van C:\WINDOWS\tasks 11-06-2003 23:32 <DIR> . 11-06-2003 23:32 <DIR> .. 07-09-2001 20:00 65 desktop.ini 06-02-2005 16:19 6 SA.DAT 06-02-2005 15:00 260 AA844D1E9183C146.job 03-02-2005 04:39 392 Symantec NetDetect.job 31-01-2005 20:21 444 Norton SystemWorks One Button Checkup.job 31-01-2005 20:39 508 Norton AntiVirus - Mijn computer scannen.job 06-02-2005 15:00 304 A8D70D28919C8364.job 7 bestand(en) 1.979 bytes Map van C:\Documents and Settings\Expert H. te Winkel\Bureaublad
  • Messengerplus heb je niet gedeïnstalleerd? Dit doe je best eerst. Open een kladblokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand en sla het op als deljob.bat [code:1:d180db2278] %systemdrive% cd C:\WINDOWS\Tasks attrib -r -s -h AA844D1E9183C146.job del AA844D1E9183C146.job [/code:1:d180db2278] Start de computer in veilige modus. Dubbelklik op deljob.bat Start Hijackthis en fix deze: [b:d180db2278] O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {32F144C7-7504-420F-A9FD-C29D403C9AB8} - (no file) [/b:d180db2278] Start de computer in normale modus. Ga naar start - Uitvoeren. Geef in (gebruik best de copy/paste functie): [code:1:d180db2278] regedit /e c:\hklmkey.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"[/code:1:d180db2278] Klik op OK. Zoek het volgende bestand: c:\hklmkey.reg Mail me dat bestand door: marckieATbluemedicine.be (AT vervang je door @) Zet in je mail een link naar dit topic.
  • oke, heb alles gedaan. ready for the next step:)
  • Downloaden en unzippen: http://users.telenet.be/marcvn/temp/fixbart.zip Start de computer in veilige modus, dubbelklikken op bartfix.reg en de wijzigen laten toevoegen aan je register. Herstarten in normale modus, maak een nieuwe hijackthislog en post deze.
  • De nieuwe log: Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 20:51:51, on 6-2-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Hijack This\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,910,0 O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  • Deze nog fixen: [b:3efa45d5e9]O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab[/b:3efa45d5e9] Als alle problemen opgelost zijn doe je het volgende: Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder ze. Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. Maak je Prullenbak leeg. Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in. [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1852808.htm]Systeemherstel uitschakelen[/url]. Bezoek regelmatig de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Installeer ook [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html]SpywareBlaster[/url] en [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html]Spywareguard[/url]. Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren. Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1564073.htm]hier[/url].
  • prima, hartstikke bedankt! groeten, Bart

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.